Kérdések és javaslatok az ukrán oktatási törvény nyelvi cikkelyét illetően

Közel kétórás megbeszélést folytattak a kárpátaljai magyar érdekképviselet vezetői az ukrán oktatási miniszterrel és szakmai testületének tagjaival június 5-én Kijevben. A találkozó során a magyar delegáció írásban is átnyújtotta véleményét, és előre kidolgozott kérdéseiket Lilija Hrinevicsnek.

Ukrajna oktatási minisztere
Hrinevics L. M. részére

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Kárpátalján található és a magyar nyelvű közösségek érdekeit képviselő civil szervezetek és társaságok nevében köszönjük a lehetőséget a találkozásra és az Oktatásról szóló törvény nyelvi cikkelyének, valamint a „Teljes középiskolai oktatásról” szóló törvény 7. cikkelyének a megvalósítását, valamint az oktatás nyelvét érintő problémás kérdések megvitatására.

A konstruktív együttműködés elősegítése érdekében mellékletként megküldjük javaslatainkat, valamint azon kérdések jegyzékét, melyek kapcsán bővebb felvilágosításra és visszajelzésre van szükségünk az Oktatási és Tudományos Minisztérium és az Ön részéről.

A mellékletek jegyzéke:

  • 1. melléklet. Kérdések jegyzéke az Oktatási és Tudományos Minisztérium munkatársaival történő találkozóhoz.
  • 2. melléklet. Brenzovics László Ukrajnai parlamenti képviselő beadványa Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához „az Oktatásról szóló törvény 7. cikkelyének a módosításáról az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek anyanyelven történő óvodai és oktatáshoz való jogáról”.
  • 3. melléklet. Kárpátaljai magyar nyelvű közösségek érdekeit képviselő civil szervezetek és társaságok javaslatai az Oktatási és Tudományos Minisztérium munkatársaival történő találkozóhoz, 2018.06.05.
  • 4. melléklet. Az elemi oktatásra vonatkozó állami szabvány elemzése és a tantervre vonatkozó javaslatok.

A mellékletek eredeti példányai az Oktatási és Tudományos Minisztériumban történő találkozó során kerülnek átadásra.

Beregszász, 2018. május 31.

Brenzovics László,
A kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke

Zubánics László,
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke

Orosz Ildikó,
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke

1. sz. melléklet: letöltés
2. sz. melléklet: letöltés
3. sz. melléklet: letöltés
4. sz. melléklet: letöltés

Forrás: