Tartsunk meg mindent, ami megtart bennünket!

Nagybégányban a nemzeti összetartozás napját méltatták

Június 4-e a trianoni békediktátum 1920-ban megtörtént aláírása óta gyásznap a magyar emlékezetben számára. Ezt az évfordulót 2010-ben Magyarország kormánya – törvénybe iktatva – a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, amelyet azóta számos Kárpát-medencei településen méltatnak. Ebből az alkalomból 2018. június 3-án a nagybégányi görögkatolikus templomban ökumenikus istentiszteletre került sor, amelyet verses-énekes-zenés összeállítás követett.

Az istentiszteletet – ökumenikus alkalom lévén – Marosi István görögkatolikus parochus, Mankovics Sándor római katolikus plébános és Kovács Gyula református lelkész vezette. Mankovics Sándor plébános a történelem, a múlt fontosságára hívta fel a figyelmet, amely a magyar nép számára különös jelentőséget hordoz: „Ott van a fájdalom a szívünkben, ugyanakkor emlékezünk és a jövő felé tekintünk. Megragadjuk azokat az értékeket, amelyeket örökségként kaptunk őseinktől: a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a hagyományokat, a hitet és a kereszténységet.” Kovács Gyula tiszteletes a „Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” (Jeremiás siralmai 3:22–23) ige kapcsán mutatott rá arra, hogy Isten gondviselésének köszönhetően a békediktátum aláírása után 98 évvel is élnek magyarok Kárpátalján. Marosi István parochus kihangsúlyozta, hogy Isten gondoskodását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy „sokféle balsors és nehézség közepette az Isten mindig megvédte és mindig megőrizte ezt a nemzetet.” A három egyház képviselői együtt kérték Isten áldását a magyar nemzetre és a körülöttünk, velünk együtt élő népekre.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, Mühl Beáta ungvári magyar konzul, Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének és a Beregszászi Járási Tanácsnak az elnöke, Hanka Dezső, Nagybégány polgármestere, Komári Ibolya, a KMKSZ Kisbégányi Alapszervezetének elnöke.

Beszédében Szilágyi Mátyás főkonzul Illyés Gyula Ne feledd a tért című versét idézte, amelyet akképp magyarázott, hogy a nemzeti emlékezet megtartása, ápolása és a fiatal generációknak való átadása mindennél fontosabb, ugyanis az anyanyelv, a kultúra, a hit, az egyházak, valamint az iskolák megtartásával a magyar közösség is megmarad.

Köszöntötte a jelenlévőket Barta József, aki leszögezte, hogy nincs olyan magyar ember, aki örömmel tudna június 4-re tekinteni. Közel száz évvel ezelőtt Magyarország területének kétharmadát elszakították – abban bízva, hogy azt az ország nem fogja kibírni, és végül „a magyarságot elsöprik a történelem színpadáról”. De ez nem következett be, sőt Magyarország Közép-Európa egyik fejlődő, erős országa, amely a történelem során már többször megmentette Európát a veszedelmektől, s teszi ezt ma is – s mindez csak egy erős nemzeti összefogással lehetséges.

„A trianoni békeszerződés aláírása a magyarok gyásznapja, de ma már elmondhatjuk, hogy a nemzeti összetartozás jegyében új értelmet kapott, s így a magyarság megmaradásának ünnepe lett” – kezdte köszöntőbeszédét Sin József, majd azzal folytatta: a külhonban élő magyarok megbizonyosodhattak arról, hogy számíthatnak az anyaországra és az onnan érkező támogatásokra, amelyek fő célja, hogy a Kárpátalján élők meg tudjanak és meg akarjanak maradni szülőföldjükön. „Emlékezzünk azokra, akik minden időkben megtartották a nemzetet, hittek az összetartozásban és a keresztény értékekben. Tartsunk meg mi is a jövőben mindent, ami megtart bennünket!” – mondta az elnök úr.

A beszédek után a BorzsaVári együttes az emléknaphoz kapcsolódó magyar dalokat adott elő, illetve a Magyar Melódiák kamaraegyüttes szoprán énekesnője, Nagy Anikó énekével nyűgözte le a közönséget. Juhász Anita Reményik Sándor Templom és iskola című versét, a nagybégányi iskolások Sajó Sándor Magyarnak lenni című költeményét szavalták. A rendezvény a templom szomszédságában lévő, erről a történelmi eseményről elnevezett parkban lévő kopjafa megkoszorúzásával zárult.

Báder Alexandra