A kárpátaljai magyar oktatás helyzetének és kilátásainak bemutatása Flensburgban

Beszámoló a FUEN Oktatásügyi munkacsoportjának üléséről

A FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) szervezésében kétnapos munkacsoport ülésre került sor a németországi Flensburgban, a FUEN székházában, 2018. május 28-29-én. A kétnapos értekezlet célja: a kisebbségi nyelveken történő oktatás helyzetének értékelése Európában és eszmecsere a különböző nemzeti és nyelvi kisebbségek előtt álló kihívásokról. A műhelymunkában 17 különböző európai kisebbség képviselője vett részt. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megbízásából a kárpátaljai magyarságot Bors Varga Anikó, Bocskor Andrea EP-képviselő oktatásért és kultúráért felelős referense képviselte, aki ismertette a munkacsoport tagjaival a magyar anyanyelvű oktatás jelenlegi helyzetét, főként a 2017 szeptemberében elfogadott új oktatásügyi törvény nyelvi cikkelyét, mely nagy visszalépést jelent a magyar nyelvű oktatás területén.

A kétnapos rendezvény első napján prof. Dr. Jørgen Kühl, a németországi Dán Iskolák Szövetségének a tagja és a European Centre for Minority Issues (Kisebbségi Ügyek Európai Központja) elnöke tartott bevezető előadást, amelyben ismertette a FUEN-által Bautzen/Budyšin-ben elfogadott FUEN Kartát az őshonos nemzeti kisebbségekről Európában. Az előadó részletesen bemutatta a Karta tartalmát, beszélt az alapvető jogokról, kisebbségvédelemről, az oktatáshoz és képzéshez való jogról, valamint a kisebbségek előtt álló kihívásokról Európában. Elmondta, jelenleg több mint 310 kisebbség él Európában, ami számbelileg 107 millió őshonos kisebbségekhez tartozó állampolgárt jelen, tehát elmondható, hogy majdnem minden negyedik európai polgár őshonos, nemzeti kisebbségéhez tartozik Európában. „A kisebbségvédelem és azon belül is az anyanyelven történő oktatás, az anyanyelvhasználathoz való jog, kultúrához és valláshoz való jog, az információhoz és saját médiához való jog az alapvető emberi jogokhoz tartoznak. Mindezeket az államoknak biztosítani kellene a területükön élő kisebbségekkel számára a már elfogadott nemzetközi és európai joganyaggal összhangban”- hangsúlyozta a professzor.

A második napon a különböző nemzeti és nyelvi kisebbségek anyanyelvi oktatásának helyzetét mutatták be és elemezték a résztvevők. Bemutatásra került többek között a németországi szorbok, dánok, észak-frízek helyzete, majd a hollandiai nyugati-frízek és a Dániában élő német kisebbségek, valamint a görögországi török kisebbség helyzete is.

A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás és iskolarendszer megvitatása kiemelt helyet kapott a műhely-beszélgetésen. „Elöljáróban ismertettem a résztvevőkkel az ukrajnai magyar nyelvű oktatási rendszert – kezdve az óvodáktól, az általános és középiskolai képzésen át egészen a felsőoktatásig. Kiemelten beszéltem a tanárképzésről, felsőfokú szakképzésről és a felnőttképzésről is, az egyetlen önálló magyar tannyelvű főiskolai intézményről, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról. Beszéltem a magyar oktatásügy és képzés előtt álló jelenlegi kihívásokról: a megfelelő tankönyvek, segédanyagok és tanszerek hiányáról, valamint a külső, központi érettségi vizsgarendszerről is, ami hátrányosan érinti az Ukrajna területén élő nemzeti kisebbségeket a többségi nemzet diákjaival szemben”- mondta el Varga Anikó. „Nagy hangsúlyt fektettem előadásomban az új oktatási törvény 7. cikkelye, és annak súlyos következményei ismertetésére, mely diszkriminatív rendelkezés Ukrajna nemzetközi és alkotmányos kötelezettségeivel ellentétben már meglévő jogoktól fosztja meg az ország területén élő nem ukrán ajkú gyermekeket, mivel az anyanyelven történő oktatást csak az óvodai és általános iskola szintjére korlátozza” – tette hozzá a referens.

A kétnapos rendezvény hasznosnak és sikeresnek bizonyult, ahol a résztvevők megismerhették az egyes őshonos, nemzeti kisebbségek helyzetét Európában. A pozitív visszajelzések alapján elmondható, hogy szükség van az efféle találkozókra, ahol a résztvevők kicserélhetik a jó tapasztalataikat, részletesen megvitathatják az oktatási rendszereik előtt álló nehézségeket, kihívásokat.

Bors Varga Anikó,
Flensburg, 2018. május 29.