Звернення «KMPSZ» з приводу проекту державного стандарту України «Українська мова як іноземна: рівні загального володіння та діагностика»

Міністру освіти і науки України
Гриневич Л.

Про проект державного стандарту України
«Українська мова як іноземна:
рівні загального володіння та діагностика»,
який розміщено на офіційному сайті МОН України
з метою проведення громадського обговорення

Шановна Пані Міністр!

Розглянувши проект Державного стандарту України «Українська мова як іноземна: рівні загального володіння та діагностика», що розміщений на офіційному сайті МОН України з метою проведення громадського обговорення, від імені президії Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства та викладачів-філологів Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ висловлюємо наступне.

Рівень знання мови для тих, кому вона не є рідною, на сьогодні в Європі вимірюють за однаковими критеріями: на підставі «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (англійською скорочено: CEFR).

Вітаємо, що МОН України планує затвердити Державний стандарт «Українська мова як іноземна: рівні загального володіння та діагностика», який розроблений на основі «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» і відповідає вимогам сучасності.

Згідно з цим міжнародним документом розрізняють кілька мовних рівнів. Міністерство освіти і науки України, також керуючись цими Рекомендаціями, для дисципліни «Іноземна мова» визначає, яких рівнів повинні досягти учні, засвоюючи мову, наприкінці кожного освітнього ступеня (у 4-му, 9-му та 12-му класах). Однак у випадку української мови як державної (тобто другої мови для корінних народів і національних меншин ) МОН України не визначає, яких рівнів треба досягти учням шкіл з навчанням мовами національних меншин, закінчивши 4-й, 9-й та 12-й класи. Отже, від закарпатських дітей-угорців очікується знання української мови на рівні рідної (за шкалою CEFR це рівні C2 або принаймні C1). Але це, на нашу думку, лінгвопедагогічний нонсенс.

В Україні вже розроблено вимоги до знання української мови як іноземної згідно з рівнями CEFR, незабаром буде затверджений Державний стандарт. Проте ці критерії не застосовують у державних стандартах та навчальних планах з української мови як державної, які розроблені для шкіл та класів з навчанням мовами національних меншин, хоча для них українська мова є не рідною, а другою. Тому пропонуємо в освітніх закладах, де навчання відбувається угорською мовою на основі CEFR сформулювати яких рівнів знання української мови учень повинен досягтизакінчивши 4-й, 9-й та 12-й класи. Викладання мови у школі має здійснюватися на уроках мови, тобто угорську дитину треба навчити володіти українською мовою на уроках української.

На основі проекту Державного стандарту України «Українська мова як іноземна: рівні загального володіння та діагностика» ми пропонуємо визначити наступні вимоги для учнів-угорців з української мови:

  • на кінець початкової школи (4-й клас) – рівень А1 (початковий рівень);
  • на кінець базової загальної середньої освіти (9 клас) – рівень А2 (базовий рівень);
  • на кінець повної загальної середньої освіти (12 клас) – рівень В1 (середній рівень).

З метою реалізації цього підходу навчання та перевірки знань з української мови учнів у школах/класах з угорською мовою навчання пропонуємо внести зміни до назви документа. Замість «Українська мова як іноземна: рівні загального володіння та діагностика» пропонуємо назву Державного стандарту викласти у такій формі: «Українська мова як іноземна/друга (не рідна): рівні загального володіння та діагностика». Така зміна назви (разом із проведенням відповідних змін у Передмові документа) дає можливість використати цей Державний стандарт не лише для іноземних громадян, які вивчатимуть українську мову, а і для громадян України, для яких українська мова не є рідною, і які вивчають її як державну мову України.

 

З повагою:

Голова ЗУПТ Орос І.І

Керівник науково-дослідного центру ім. Антала Годинки Черничко І.С.

Forrás: