Javaslatok Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszternek az ukrán mint idegen nyelv szabványtervezetéről

Az ukrán oktatási minisztérium közzé tette megvitatásra az ukrán mint idegen (második, vagy nem anyanyelv) nyelv tantárgyi követelményrendszerét, amit a közeljövőben szeretne bevezetni. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség évtizedek óta szorgalmazza ilyen tantárgyi program és követelményrendszer kidolgozását. Sajnálatos módon a követelményrendszer – mely a magyar iskolákban is alkalmazható lenne – nem vonatkozik az ukrajnai őshonos kisebbségekre, csupán az Ukrajnába betelepülőkre. A Pedagógusszövetség a kidolgozott koncepció alapelveivel egyetért, s javasolja, hogy ez alapján tanítsák és kérjék számon az ukrán nyelvet a magyar tannyelvű középiskolákban is. Erre vonatkozó javaslataikat megküldték az ukrán oktatási miniszternek. A levelet eljuttatták a Kárpátalja.ma szerkesztőségéhez is, melynek tartalmát az alábbiakban olvashatják:

Lilija Hrinevics
Ukrajna oktatási minisztere részére

Az «Ukrán mint idegen nyelv:
Kompetencia-szintek és azok felmérése»,
állami szabványtervezetről, amely
elérhető az Oktatási és Tudományos Minisztérium honlapján
nyilvános megvitatás céljából

Tisztelt Miniszter asszony!

Miután áttekintettük az «Ukrán mint idegen nyelv: Kompetencia-szintek és azok felmérése» nevű állami szabványtervezetet, amely nyilvános megvitatás céljából elérhető az Oktatási és Tudományos Minisztérium honlapján, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológus oktatói nevében az alábbiakat nyilatkozzuk.

Az idegen nyelvi kompetenciát jelenleg Európában egységes kritériumok alapján határozzák meg: a „Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés” szempontjai szerint (angolul röviden: CEFR).

Üdvözöljük, hogy Ukrajna Oktatási Minisztériuma tervezi a Közös Európai Referenciakeret alapján kidolgozott és a modern elvárásoknak megfelelő «Ukrán mint idegen nyelv: kompetencia-szintek és azok felmérése» állami szabványtervezet elfogadását.

Az említett nemzetközi dokumentum alapján több nyelvtudás-szintet különböztetünk meg. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma a Referenciakeret szempontjai követve meghatározza az egyes oktatási mérföldkövek (4-ik, 9-ik és 12-ik osztály) elvégzésekor elvárt idegen nyelvi ismereteket. Azonban az ukrán nyelv esetében (amely második nyelv az őslakosok és a nemzeti kisebbségek számára) az Oktatási és Tudományos Minisztérium nem határozza meg a kisebbségi iskolákban elsajátítandó tudásszintet a 4-ik, 9-ik és 12-ok osztály elvégzésekor. A kárpátaljai magyar gyermekektől tehát elvárják, hogy anyanyelvi szinten sajátítsák el az ukrán nyelvet (CEFR skála szerint ez C2 vagy legalább a C1 szint). Azonban szerintünk ez nyelvoktatási nonszensz.

Ukrajnában már kidolgozták az ukrán mint idegen nyelv elsajátítására vonatkozó követelményeket a CEFR szerint, hamarosan elfogadásra kerül az Állami Szabvány is. Azonban ezeket a kritériumokat nem alkalmazzák a nemzeti kisebbségi nyelveken oktató iskolákra és osztályokra vonatkozó állami szabványokban és oktatási tervekben, pedig a kisebbségek számára az ukrán második nyelv, nem anyanyelv. Ezért javasoljuk azokra az oktatási intézményekre vonatkozóan, amelyekben magyar nyelven történik az oktatás, a 4-ik, 9-ik és 12-ik osztály elvégzésekor elvárt ukrán nyelvi kompetencia szintek meghatározását a CEFR szempontjai szerint. A nyelvoktatás az iskolákban az adott nyelvórákon történik, tehát egy magyar gyermeket az ukrán órákon kell megtanítani ukránul.

Az «Ukrán mint idegen nyelv: kompetencia-szintek és azok felmérése» állami szabványtervezet alapján az alábbi ukrán nyelvtudásra vonatkozó elvárások meghatározását javasoljuk a magyar diákok számára:
– az elemi iskola végére (4. osztály) – А1 (kezdő szint);
– az általános iskola végére (9. osztály) – А2 (alapszint);
– a középiskola elvégzésekor (12. osztály) – В1 (középszint).

A fenti megközelítés a magyar tannyelvű iskolákban/osztályokban az ukrán nyelv oktatására és kompetencia felmérésére vonatkozó megvalósítása érdekében javasoljuk a dokumentum megnevezésének a módosítását. Az „Ukrán mint idegen nyelv: általános kompetencia-szintek és azok felmérése” megnevezés helyett javasoljuk az „Ukrán mint idegen (második) nyelv (nem anyanyelv): általános kompetencia-szintek és azok felmérése” elnevezést. A dokumentum elnevezésének a módosítása, valamint a szükséges módosítások elvégzése a dokumentum előszavában lehetővé teszi az említett Állami Szabvány alkalmazását, az ukrán nyelvet tanuló külföldi állampolgárok mellett, azon nem ukrán anyanyelvű ukrán állampolgárokra, akik Ukrajna állami nyelveként tanulják az ukránt.

Tisztelettel:

A II RFKMF elnöke Orosz Ildikó

A Hodinka Antal
Nyelvészeti kutatóközpont elnöke Csernicskó István

Forrás: