Megtartani a hitet, az anyanyelvet, s a gyermeken keresztül a kultúrát

Újabb négy felújított magyar óvoda ünnepélyes átadására került sor Kárpátalján

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül a magyar kormány támogatásával 2018. május 3-án újabb felújított óvodák átadására került sor a Beregszászi járás négy településén: Csonkapapiban, Beregsomban, Haranglábon, valamint Bótrágyon.

Az óvodák ünnepélyes átadását megtisztelte jelenlétével dr. Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos, Vass György beregszászi magyar konzul, dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, Sin József a Beregszászi Járási Tanács elnöke és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Bimba Ferenc, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese, Simon Gyöngyi, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal Oktatási Osztályának vezetője, Szántó Edit, a KMPSZ elnökségi tagja és a bátyúi körzet vezetője.

A Csonkapapi Napocska Óvoda átadási ünnepségén jelen volt Sütő Gábor, a KMKSZ Csonkapapi Alapszervezetének elnöke és Kiss Etelka, a KMPSZ helyi alapszervezetének elnöke.

A helyi emberek elmondása szerint az óvoda épülete az 1880–90-es években épült és hosszú éveken át az egyház tulajdonát képezte. A kezdetektől – rendeltetésének megfelelően –iskolának és óvodának használták. A Csonkapapi Községi Óvoda 1967. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Jelenleg 15 bölcsődés és 15 nagycsoportos gyerek jár az óvodába. Az óvodafejlesztési program keretén belül átfedték az épület tetőzetének egy részét, a hátsó terasz beépítésével sikerült kialakítani egy csoport részére öltözőt, illetve egy raktárhelyiséget, felújították a konyhát és annak berendezését, valamint az óvoda elektromos hálózatát. Az óvoda új bútorzattal gazdagodott, a megújult az épület homlokzata, a kerítés és a járda is. A támogatás teljes értéke 676 008 hrivnya.

A támogatói és névtáblák leleplezése után Grezsa István beszédében elmondta, hogy nem szabad engedni, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében szakadék mélyüljön a nemzetrészek között, ezért a kormány az óvodafejlesztési programmal is segíti a határon túl élőket, hogy azok szülőföldjükön tudjanak maradni. „Magyarország évek óta egy felfelé ívelő szakaszban van, s ezt kell követnie a Kárpátalján élő magyar közösségnek is. Ezért a magyar kormány erején túl is igyekszik segíteni az itt élőket.”

Orosz Ildikó köszönetet mondott a támogatásért a magyar kormánynak, azért, hogy lehetőséget kaptak a program végrehajtásához s ahhoz, hogy a jövőben folytathatják azt. Továbbá köszönetet mondott a Beregszászi Járási Tanácsnak és a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal vezetőségének a pozitív visszajelzésekért és az együttműködésért, amelynek köszönhetően az ukrán jogrendszernek megfelelően meg tudták valósítani a beruházás-sorozatot.

Az óvodaátadások a Somi Csicsergő Óvodában folytatódtak, ahol Hegedüs Attila, Beregsom polgármestere, Barta Ferenc, a KMKSZ Beregsomi Alapszervezetének elnöke, Ködöböcz-Gerzsenyi Ilona, a KMPSZ helyi alapszervezetének elnöke fogadták a vendégeket. A somi óvoda a település központjában helyezkedik el, 1935-ben az egykori Lónyai-kastély épületében nyitották meg. Jelenleg 44 kisgyerek jár az óvodába. A felújítás során átfedték az épület óvodai részének tetőzetét, új fatárolót alakítottak ki, bővítették az óvoda kerítését, lecsempézték a raktárt és a mosdóhelységet, valamint megtörtént a csoportszobák tisztítómeszelése. A támogatás révén az óvodai bútorzat és a konyhai berendezés is megújult. A magyar állam 586 995 hrivnyával támogatta mindezt.

Köszöntőjében a kormánybiztos Illyés Gyula szavait idézte, melyek szerint „a haza a magasban van”, ami egyfelől jelenti azt, hogy közelebb Istenhez, a magasba, az ég felé törő helyzetben van, másfelől pedig, ha lefelé tekintünk, akkor a hétköznapok valóságából emeli ki azt. Hosszasan lehet sorolni, mely történelmi eseményekből lehetne kiemelni a haza fogalmát, hogy aztán egy szakrális térbe helyezve párhuzamot lehessen vonni jelen és múlt között. „A haza tényleg a magasban van. Nekünk az összetartozás élménye nem faj és genetika, hanem kultúra és anyanyelv” – mondta Grezsa István.

Orosz Ildikó elmondta, hogy a KMPSZ már épített a faluban egy iskolát is, amelyet a Magyarok Világszövetségének egy svájci központú társasága segítségével valósítottak meg. Az iskola a 2000-es évek elején az ukrán állam tulajdonába került. A KMPSZ elnöke reményét fejezte ki, hogy az óvoda nem kerül az iskola sorsára, ugyanis az újra felújításra szorul.

A nap második felében a Haranglábi Oktatási-nevelési Komplexumon belüli Haranglábi Aprajafalva Óvoda és a Bótrágyi Napocska Óvoda ünnepélyes átadására került sor.

Haranglábon a vendégeket Gerzsenyi Andrea a KMKSZ Haranglábi Alapszervezetének elnöke, Unoka Olga, a KMPSZ helyi alapszervezetének elnöke, és Kovács Gyula helyi református lelkész várta. A faluban 1986-ban nyílt meg az óvoda egy vegyes korosztályú csoporttal. A 2001-es árvíz következtében az épület használhatatlanná vált, ezért az óvoda az iskola épületszárnyában kapott helyet. 2005-ben bezárták, de 2011-ben újra megkezdte működését egy csoporttal, amelybe 21 gyerek járt, majd 2016 októberében még egy csoporttal bővült. Jelenleg az óvoda két csoporttal működik, melyekbe összesen 32 gyerek jár. Az óvoda-felújítási programnak köszönhetően átfedték az épület tetőszerkezetét, az óvodai részen és az emeleti részen kicserélték a nyílászárókat, beszereltek két új, vegyes tüzelésű kazánt, megújultak az óvodai csoportszobák, az étkezde, és az intézmény előtere, felújították a konyha elektromos hálózatát, megtörtént a járda térkövezése és a bejárati lépcsők csempézése, valamint a tornaterem meszelése. Az óvoda új bútorzattal és konyhai felszereléssel is gazdagodott. A felújítást 2 212 835 hrivnyával támogatta a magyar állam.

Grezsa István köszöntőjében elmondta, hogy egy óvodaépítés nem a jelenről, sokkal inkább a jövőről szól. Magyarország igyekszik mérsékelni azokat a „mozgatórugókat”, amelyek elvándorlásra késztetik az embereket, s az egyik ilyen pillér az óvodafejlesztési program. Emellett célja az óvodaprogramnak a magyar óvodákba íratott gyerekek számának növelése Kárpátalja-szerte. A Felső-Tisza-vidéken megfigyelhető, hogy nemcsak a magyar nemzetiségű, de vegyes házasságú és ukrán, ruszin családok is a magyar oktatási-nevelési rendszert választják azért, mert színvonalas oktatást tudnak gyermekeiknek ez által biztosítani. „Ezek az óvodák nélkülözhetetlen színterei annak, hogy sok helyen itt találkoznak először a magyar mesevilágon keresztül a magyar (anya)nyelv és a magyar kultúra szervezett formájával. Az óvodafejlesztés jelezze azt, hogy számíthatnak ránk, s mi pedig számítunk önökre abban, hogy megtartják a hitüket, az anyanyelvüket, és a gyermekeken keresztül a kultúrájukat” – zárta beszédét a kormánybiztos.

Orosz Ildikó hangsúlyozta, hogy az óvodán kívül kicsit az iskolát is sikerült felújítani, ugyanis ahhoz, hogy az óvodában normálisak legyenek a körülmények, rendbe kellett szedni a kazánházat – s ezzel megoldódott az iskola fűtési problémája is. Az elnök asszony reméli, hogy boldog gyerekek fogják élettel megtölteni az óvodát és az iskolát, s ehhez kívánt sok sikert.

A bótrágyi óvoda átadásán jelent volt Radvánszky Ferenc helyi református lelkész és Török Erzsébet, a KMPSZ helyi alapszervezetének elnöke is. Az óvoda 10 gyerekkel 1956-ban kezdte meg működését. 1962-ben új épületet kaptak, amely 25 gyermek befogadására volt alkalmas, majd 1989-ben átadásra került egy új, korszerű óvoda, amelybe 48 gyermek járhatott. 2010-ben korszerűsítették az intézmény fűtésrendszerét, 2015-ben pedig a külső nyílászárók cseréje is megtörtént. Az óvodafejlesztési-programnak köszönhetően megújult az épület tetőszerkezete, kicserélték a belső nyílászárókat, felújították a csoport- és hálószobákat valamint a mosdókat, s a korábbi mosoda és egészségügyi szoba átalakításával egy újabb óvodai csoport beindítására nyílt lehetőség. Megújult az óvoda konyhája és annak berendezése, az épület terasza és nyári pavilonja, az óvoda új gyermekbútorokkal gazdagodott, valamint megtörtént a bejárati rész térkövezése is. Mindez összesen 1 154 600 hrivnya támogatásból valósult meg.

Grezsa István kifejtette, hogy miért kell Kárpátalján az oktatási-nevelési rendszer alappillérével, tehát az óvodafejlesztéssel foglalkozni: egyrészt azért, mert egymás terhét hordozzuk mindenféle körülmények közepette, s a Kárpát-medence magyarságának párhuzamosan kell fejlődnie. Ugyanakkor csak akkor lesz sikeres az óvoda-fejlesztési program, ha azzal a lelkülettel töltik meg, amely a hitből fakad, és olyan óvodapedagógiai minőséget és színvonalat rendelnek mellé, amely nemcsak a magyar nemzetiségű gyermekeket vonzza be.

Orosz Ildikó örömét fejezte ki, amiért bővül a csoportlétszám a bótrágyi óvodában, ugyanis már 60 gyerek befogadására képes az intézmény.

Haranglábon Kovács Gyula, Bótrágyon Radvánszky Ferenc református lelkészek szóltak a jelenlévőkhöz.

Mind a négy óvodában külön műsorral készültek a gyerekek, magyar énekeket énekeltek, táncoltak, verset mondtak. Ezután rendszerint Orosz Ildikó átadta a Mesefát, amely kézről kézre járt a kis óvodások között, miközben a Csen-csen gyűrű című gyerekdalt énekelték. Az elnök asszony megígértette a gyerekekkel, hogy ezentúl minden nap megkérik az óvónőjüket egy mese felolvasására, amelyet aztán közösen meg is tudnak nézni, eljátszani, lerajzolni, elmondani egymásnak, elmesélni otthon a testvéreknek, szülőknek. Grezsa István pedig a fejlesztőjáték-sarokhoz tartozó játékokat adta át a hozzájuk tartozó táblával, amelyet minden felújított kárpátaljai magyar óvoda megkap. Ezt követően került sor a felújításról szóló szerződések hivatalos aláírására minden helyszínen.

Az átadások után a kormánybiztos elmondta, hogy a KMPSZ nagyszerű munkát végez az óvodafejlesztési programon belül, s már a második ütem szerződéseit is megkötötték a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel.

Báder Alexandra