A kárpátaljai magyarság képviselőivel tárgyalt az amerikai nagykövet

Marie Yovanovitch, az USA rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete kétnapos munkalátogatásra érkezett Kárpátaljára. Hétfőn, április 23-án Ungváron a megyei tanács kistermében találkozott Barta Józseffel, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnökével, Orosz Ildikóval, a KMPSZ elnökével és Gulácsy Gézával, a KMKSZ alelnökével. A zártkörű megbeszélésen jelen volt Anton Cooper, a nagykövetség politikai részlegének munkatársa.

Barta József üdvözölte az amerikai vendégeket és reményét fejezte ki, hogy pozitív benyomásokkal gazdagodnak Kárpátalján, amely minden évszakban szép, de ilyenkor különösen. Majd tájékoztatta őket a kárpátaljai magyarság helyzetéről, az elhíresült oktatási törvény negatív hatásairól.

– Van mivel büszkélkednünk, mert vannak sikereink és eredményeink, hiszen itt munkaszerető emberek élnek, akik számára a legfontosabb érték a békés égbolt és az egymás iránti tisztelet. De sajnos problémáink is akadnak, köztük gazdasági és migrációs jellegűek. Nem titok, hogy egész családok települnek külföldre jobb megélhetési lehetőségeket keresve. A megyei tanács képviselői testülete azon dolgozik, hogy maximálisan kihasználhassuk Kárpátalja földrajzi és geopolitikai adottságait, valamint az etnikai összetétel sajátosságait a közösségek fejlesztése és jobb életkörülmények megteremtése érdekében. Célunk nem csupán megállítani a gazdasági kivándorlást, de olyan feltételeket teremteni idehaza, hogy azok is visszaköltözzenek, akik elhagyták szülőföldjüket – mondta Barta József.

A találkozón úgyszintén szó esett a kárpátaljai magyarokat ért atrocitásokról, amelyek a közelmúltban történtek, és nem csupán a helyieket érintették negatívan, de egész Ukrajnát és a szomszédos országokat is megrázták. Szerencsére, a rendvédelmi szervek gyors reakciójának és összehangolt operatív munkájának köszönhetően ezek a próbálkozások kudarcba fulladtak – emelte ki a megyei tanács alelnöke.

Az új oktatási törvényt illetően megyénk képviselői tájékoztatták az amerikai diplomatát mindazokról az intézkedésekről, tiltakozó nyilatkozatokról, javaslatokról, amelyeket a kárpátaljai magyarság megfogalmazott, és eljuttatott az illetékes szervekhez. Átnyújtottak a vendégeknek egy-egy angol–magyar nyelvű példányt mindazokból az okmányokból, amelyek az oktatási törvény kapcsán íródtak. Szó volt az esetleges megoldási lehetőségekről is.

A tárgyalást követően a kijevi amerikai nagykövet újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nagyon örül a lehetőségnek, hogy személyesen megismerkedhet Kárpátaljával. Mindig szívesen utazik Ukrajnában, és most talán a legszebb időszakban érkezett ide.

– Nagyon jó érzés volt végigsétálni Ungvár utcáin, találkozni a megye vezetőivel, a magyarság képviselőivel, és első kézből tájékozódni a kárpátaljai helyzetről. Az USA soknemzetiségű országként hatalmas tapasztalatokkal rendelkezik az emberek békés együttélésének biztosítása terén, és nagyon jól érzi, hogy a kormányoknak hasonló helyzetekben hogyan kell működniük – mondta Marie Yovanovitch. – Támogatjuk Ukrajnát az euroatlanti törekvéseiben, szorosan figyelemmel kísérjük az Európai Unióval határos nyugat-ukrajnai régió helyzetét, és a megye vezetőinek véleménye különösen fontos számunkra – hangsúlyozta a nagykövet, és búcsúzóul elmondta, hogy Kárpátalja olyan csodás vidék, hogy hamarosan újra eljön a családjával.

Az USA ukrajnai diplomáciai képviseletének vezetője ezt megelőzően találkozott Hennagyij Moszkallal, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökével, és tájékozódott a megye gazdasági és társadalmi-politikai helyzetéről. Szó volt Kárpátalja sajátosságairól, arról, hogy az Európai Unió négy tagállamával határos, valamint az ezzel kapcsolatos, nemzetiségek közötti, migrációs folyamatokról, az idénymunkásokról stb. A felek érintették az olyan aktuális témákat, mint a decentralizáció, az új oktatási törvény alkalmazása Kárpátalján, valamint az orosz titkosszolgálat próbálkozásai, melyek nemzetiségi alapon kívánják destabilizálni a helyzetet.

– Kárpátalja eltér Ukrajna többi megyéjétől – emelte ki Hennagyij Moszkal. – Ez történelmi és földrajzi, valamint etnikai sajátosság, amelyet figyelembe kell venni.

A hivatalos megbeszélés után a kormányzó rövid városnézést iktatott be a programba a nagykövet asszony számára, amely során mesélt az épületek történetéről, utaztak a Kárpátalján egyedülálló páternoszteren, majd megnézték a virágzó szakurákat és a Népi téren a húsvéti tojásfa-kiállítást.

A nap második felében az Ungvári Nemzeti Egyetem tanáraival és diákjaival találkozott az amerikai nagykövet.

Április 24-én, kedden délelőtt Marie Yovanovitch Beregszászban is látogatást tett, ahol a járás vezetőivel, a KMPSZ elnökével, magyar érdekvédelmi szervezetek képviselőivel, oktatási intézmények vezetőivel találkozott.

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára, a „KMKSZ”–UMP Beregszászi Városi Szervezetének elnöke és frakcióvezetője a találkozót követően elmondta, hogy a nagykövet megpróbálta meggyőzni a jelenlévőket, hogy Ukrajna a reformok útjára lépett, és ebbe a folyamatban az oktatási törvény is beletartozik.

– Hangsúlyoztuk azokat a problémákat, amelyek a kárpátaljai magyarságot érintik az oktatás területén. Elmondtuk a kifogásainkat, hogy Ukrajna a Velencei Bizottság (VB) konkrét utasításai és véleményezése ellenére továbbra sem hajtja végre a Bizottság javaslatait. Elmondtuk azt is, hogy számos magyarellenes, illetve kisebbségellenes megnyilvánulás történt – erről egy brosúrát is átadtunk a nagykövet asszonynak. Furcsának tartjuk, hogy azzal próbált érvelni, hogy a magyarok a hibásak, ugyanis a magyarság elzárkózott, és nem hajlandó a minisztériummal tárgyalni. Hiába mondtuk el, hogy nem érdemi találkozóra hívtak, mert eleve nem az oktatási törvény 7. cikkelyéről lett volna szó. Mi nyitottak vagyunk, hiszen láthatta is, hogy itt van számos oktatási intézmény vezetője, a KMPSZ, a magyar érdekvédelmi szervezetek képviselői is. Maga a nagykövet asszony is meglepődött, hogy nyitottak vagyunk, de azt nem hiszi, hogy Kijev felé lennénk azok. Nem hiszem, hogy sikerült átadni neki azt, hogy sajnálatos módon Kijevben minket, a mi álláspontunkat nem akarják meghallani. Mindenesetre megkértük, hogy a kijevi döntéshozók felé a mi problémáinkat vessék fel, s mondják el azt, hogy mi készek vagyunk a tárgyalásra, valamint várjuk azt, hogy a VB javaslatait Ukrajnában végrehajtsák, s reméljük, hogy azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyeket Ukrajna aláírt, illetve a saját alkotmányát a jövőben be fogja tartani, és sikerül az oktatási törvény alkalmazásának kezdetét is kitolni a VB javaslata szerint 2023-ig. Amennyiben ez megtörténik, sikerül majd olyan kompromisszumos megoldást kidolgozni a minisztérium vezetőivel, ami nem politikai, hanem szakmai kérdésként fogja kezelni az oktatást – mondta el Darcsi Karolina.

RV/BA