A KMKSZ XXIX. közgyűlésének nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség sajnálatosnak tartja, hogy tovább folyatódnak azok az ukrajnai törvényalkotási intézkedések, melyek a nemzetiségek jogainak jelentős mértékű szűkítését eredményezték. Aggasztónak tartjuk, hogy továbbra sem született megállapodás a kisebbségekkel az oktatási törvény kapcsán, továbbá az is aggodalomra ad okot, hogy az Ukrán Alkotmánybíróság formai okokra hivatkozva hatályon kívül helyezte a 2012-ben elfogadott, a nyelvhasználatot szabályozó törvényt. Úgy véljük, az alkotmánybírósági döntés jelentős visszalépést eredményezett a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati jogainak vonatkozásában.

Nyugtalanítónak tartjuk továbbá, hogy az Ukrán Legfelső Tanács előtt olyan nyelvtörvényjavaslatok vannak, melyek további jogfosztást és jogszűkítést eredményezhetnek. Bízunk benne, hogy a parlament az európai elvárásoknak megfelelő, a nemzetközi kötelezettségvállalásokat figyelembe vevő nyelvtörvényt fog elfogadni, melynek kidolgozásába bevonják az országban élő nemzetiségek, köztük a magyarok képviselőit is.

A KMKSZ mélységesen elítéli a szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek által véghezvitt megfélemlítő, sok estben durva formát öltő magyarellenes akciókat. Felháborítónak tartjuk, hogy más megyéből ideérkező, maszkok mögé  rejtőző radikális elemek számára több ízben is megengedték, hogy a törvényeket semmibe véve szabadon provokálják a békés helyi lakosságot. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az ukrán médiában több éve lejárató és gyűlöletkeltő kampány zajlik a maroknyi magyar közösség ellen. Elítéljük a KMKSZ központi székháza ellen elkövetett terrorista akciót, a magyar rendszámú autók Beregszász városában 2018. március 16-ra történt megrongálását, és elvárjuk a rendvédelmi szervektől, hogy mindent tegyenek meg a tettesek és a megrendelők előállítása és megbüntetése érdekében.

Rendkívül aggasztónak tartjuk a Beregszász területén található egykori laktanya újraindításának tervét, mely megvalósulása esetén a törvényekkel ellentétben az etnikai arányok mesterséges megváltoztatását eredményezheti.

Felháborítónak tartjuk, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat nyomásgyakorlással próbálja megfélemlíteni a kárpátaljai magyarokat. Szeretnénk felhívni az illetékesek figyelmét arra, hogy a kettős állampolgárság kérdése nemcsak a nemzeti kisebbségekhez tartozókat érinti, hanem több millió ukrán állampolgárt, akik az elmúlt évek kilátástalan helyzetéből menekülve külföldre kényszerültek. Az EU-s állampolgársággal is rendelkező ukrán állampolgárok nemhogy nem veszélyeztetik Ukrajnát, de komoly lehetőségeket jelentenek az európai struktúrák felé való közeledésben, az ország európai integrációjának megerősítésében, a bevételi források bővítésében.

A KMKSZ üdvözli, hogy sikeres lett a FUEN által indított Nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés, az összegyűjtött több mint egymillió támogató aláírás, melyhez sok kárpátaljai magyar is hozzájárult, azt bizonyítja, hogy az őshonos kisebbségek ügyének rendezése fontos és különösen aktuális kérdés.

A kárpátaljai magyarok nevében köszönjük a Magyar Kormány kiállását és támogatását. Köszönettel tartozunk az ukrajnai oktatási törvény bevezetése elleni küzdelemben nyújtott eddigi erőfeszítésekért, a nehéz gazdasági helyzetben lévő kárpátaljai magyaroknak juttatott gazdasági és szociális támogatásokért. Bízunk benne, hogy a jövőben is olyan kormánya marad anyaországunknak, mely felelősséget visel a határon túli magyarokért.

 

Beregszász, 2018. április 7.