Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács

Múlt csütörtökön megtartották a VII. összehívású Kárpátaljai Megyei Tanács tizedik ülésszakának második plenáris ülését. A képviselők hagyományosan egyperces néma főhajtással adóztak az ország keleti részében elesettek emlékének, majd Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke mindenkit köszöntött a közelgő húsvéti ünnepek alkalmából, és emlékeztette a képviselőket arra, hogy támogassák a környezetükben élő rászoruló családokat.

Ukrajna himnusza után a tanácselnök felköszöntötte az elmúlt időszakban születésnapjukat ünneplő képviselőket, köztük Orosz Ildikót, és röviden tájékoztatta a testületet a plenáris ülések közötti történésekről. Ruszlana Naturkacsot nevezték ki a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal apparátusának élére, Vaszil Jurikot az Ökörmezői (Mizshirja) Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökévé.

Robert Horvat parlamenti képviselő és kollégái, Vaszil Petyovka és Valerij Luncsenko a Legfelső Tanács elnökéhez fordultak, és kezdeményezték néhány ismert kárpátaljai kitüntetését. 4 földink – Andrij Durunda, Ukrajna Nemzeti Írószövetségének tagja, Natalija Petyij-Potapcsuk, a Kárpátaljai Népi Akadémiai Énekkar vezetője, Szakács Emil, a Cantus Kamarakórus művészeti vezetője, Halina Jarceva, a Nemzeti Televíziótársaság Kárpátaljai Regionális Igazgatósága információs-analitikus műsorainak igazgatója – részesült kitüntetésben.

Mikola Dejakot, a Molodij Patriot (Ifjú Hazafi) megyei szervezet tagját a Legfelső Tanács díszoklevelével tüntették ki Ukrajna területi egységének és szuverenitásának védelméhez való hozzájárulásáért.

A megyei tanács ülésén jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő, Kuti László, Magyarország ungvári első beosztott konzulja, a jogvédő és az erőszakszervezetek vezetői, a különböző szintű önkormányzatok elnökei.

Volodimir Havriljuk, Kárpátalja ügyésze tájékoztatta a jelenlévőket a 2017-es évi munkaeredményekről. A beszámoló megtalálható a tanács honlapján, a képviselők megismerkedhettek annak tartalmával, így kérdéseket tehettek fel az ügyésznek. Hennagyij Moszkal felháborodással jegyezte meg, hogy a megyén végigvonult egy spionománia-hullám: néhány nappal korábban az erdészeti és vadgazdálkodási, az útkarbantartó szolgálat és több más nem megnevezett hivatal vezetőjének munkahelyén találtak lehallgatókészülékeket. Egyes berendezéseken nem volt jelzés, első ránézésre házi készítésűek.

– Visszatértek a ’30-as évek? – kérdezte a kormányzó. – Ezek nem szakszerűen lefolytatott nyomozási eljárásra hasonlító, hanem leginkább politikai leszámolásnak tűnő dolgok. Ne kompromittáljuk a megyét! – mondta, és arra volt kíváncsi, az ügyészség adott-e engedélyt a vezetők irodáinak lehallgatására. Többször is megfogalmazott kérdésére nem kapott ugyan választ, de ahogy a teremben valaki megjegyezte, egyértelmű a helyzet: ha nem adtak volna engedélyt, már jelezték volna.

A megyében több más aggasztó esemény is történt, jegyezte meg Andrij Seketa: felgyújtották a menyasszonyiruha-szalont, az egyik ungvári étterem küszöbére figyelmeztetésként egy kanna benzint helyeztek stb.

Barta József, a tanács és a KMKSZ alelnöke köszönetet mondott a KMKSZ-székház elleni támadások ügyében folytatott nyomozás eredményességéért, de mint mondotta, fontos lenne megtalálni a megrendelőket. Úgyszintén érdeklődött, hogyan halad a Beregszászban történt gépkocsirongálások ügye. Mivel mindkét esetben az SZBU vezeti a nyomozást, így egyelőre nem tudnak információval szolgálni.

Egyesek kifogásolták a sok rendőr jelenlétét, de Mihajlo Rivisz megjegyezte, ez külföldön sincs másképp, ott, akkor és annyian vannak jelen, amennyien az adott helyszínen a közrend biztosításához szükségesek.

A következő felszólaló Hanna Szopkova, a megyei oktatási főosztály vezetője volt, aki az általa irányított ágazat tavalyi eredményeiről, a problémákról és a megoldásokról szólt. Köztudott, hogy Kárpátalja évek óta az utolsó helyeken szerepel a független tesztek eredményeinek országos listáján. Turisz Ingrid emiatt indítványozta a beszámolót.

– Az oktatási főosztály nyújtott-e be konkrét javaslatokat az oktatási törvény elfogadása előtt a nemzeti kisebbségek oktatási nyelvét illetően? – hangzott Barta Józsefnek, a tanács alelnökének a kérdése, amelyre a válasz igenlő volt. A főosztály vezetőjének elmondása szerint több javaslatot megfogalmaztak és eljuttattak az illetékes szervekhez. Ígéretet tett, hogy átadja ezek fénymásolatát.

Több más kérdés is felmerült, köztük a bizonyítványban és a ZNO-n kapott jegyek közötti eltérésekre, a tanterv variatív részének nem hatékony kihasználására, a káderhiányra és a korrepetáló pedagógusokra vonatkozóan. Végül a főosztály egykori vezetője, Mihajlo Motilcsak vette védelmébe utódját, és elmondta, a megyében közel 20 ezer pedagógus oktatja a gyerekeket, és nincs jogunkban semmibe venni munkájukat, amit viszonylag alacsony bérért végeznek. A párbeszéd pozitív hangnemben ért véget. Valamennyien egyetértettek azzal, hogy a jó eredményhez a tanárok, a szülők és a gyerekek összefogására, motiváltságára, valamint az állam anyagi támogatására van szükség.

A képviselők a napirendi kérdéseket az ülést megelőzően az állandó bizottságok ülésein részletesen megvizsgálták, így gyors ütemben, különösebb nézeteltérések nélkül megszavazták a megfelelő határozatokat, köztük a képviselői beadványokat is. Módosították a megye szociális és gazdasági fejlesztésének 2018-ra szóló programját, a 2016–2020-as évekre szóló bűnmegelőzési és turizmusfejlesztési programot. Jóváhagyták a 2018–2021-es évekre szóló gyermeküdültetési programot és több más, a megye élettevékenysége szempontjából fontos okmányt.

Elfogadták a KMKSZ-frakció tagjai által benyújtott 3 beadványt, melyekben iskolabuszok vásárlásában való közbenjárást kérnek Beregszász város és a Nagymuzsalyi Középiskola részére, mivel egyre több a naponta ingázó tanuló. Ezenkívül anyagi támogatást kérnek az ungvári járási Homoki Általános Iskola számára 300 ezer hrivnya értékben bútorok és multimédiás tábla vásárlására.

A megyei tanács megszavazta az Ukrajna államfőjéhez, a Legfelső Tanács elnökéhez, a miniszterelnökhöz intézett felhívásokat a maszkok viselésének betiltásáról a békés felvonulásokon, a bizalmatlansági indítványt Uljana Szuprun egészségügyi miniszterrel szemben, a kérelmeket a tankönyvek biztosításáról a nemzetiségi iskolák részére, a megye közútjainak javítására és üzemeltetésére fordítandó összeg növeléséről, valamint Arszen Avakovhoz a lehallgató-készülékek eredetének tisztázása végett.

Rehó Viktória