Az elvándorlás ellenére is nő a KMKSZ tagsága

Megtartotta a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete idei közgyűlését

A KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete március 17-én tartotta meg soron következő közgyűlését. A küldöttgyűlésre Munkácson, a járási szervezet székházában került sor, ahol jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, továbbá a megjelent 50 küldött között ott volt Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke is.

A napirendi pontok elfogadását követően Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, aki egyben a Szövetség alelnöke, a járási szervezet 2017. évi tevékenységét ismertetve kijelentette, hogy az elmúlt évben először történt meg, hogy az ukrán állam kinyilvánította hivatalos szinten is, hogy a kisebbségek nem kívánatosak az országban, akiknek úgy képzelik el a jövőjét, hogy beolvasztják az ukrán etnikumba. E körül az új hatalmi politika körül forogtak azok a történések és harcok, amelyek az elmúlt év folyamán jellemezték a KMKSZ-t. Az oktatási törvénnyel kezdődött, amely ellen a munkácsi körzetben több mint kilencezer aláírást gyűjtöttek össze, ami az ott élő magyar lakosságnak körülbelül a fele. Az elnök elmondta, hogy az elmúlt év végén a középszintű szervezet tagságának létszáma 5795 fő, ami 65-tel több, mint tavaly, tehát megfigyelhető egy enyhe növekedés annak ellenére, hogy 173 tag elhalálozott 190 tag pedig elköltözött.

Gulácsy Géza beszédében kiemelte, hogy a múlt évben is segítséget nyújtottak az alapszerzeteknek és a magyar településeken működő intézményeknek különböző pályázatok benyújtásához, illetve rendezvényeik lebonyolításához. Az év folyamán szerveztek egy csapatépítő kirándulást is Egerbe, melyen az alapszervezetek vezetői és aktív tagjai vettek részt, továbbá egy brüsszeli tanulmányútra is eljutottak többen az említettek közül. Támogatást nyújtottak a nyugdíjasklubok szövetségének konferenciájához, a Munkácsi Magyarok Találkozójához, támogatták Beregszentmiklóson a nemzetközi szobrásztábort, több bált és táncházat, sportrendezvényeket és két színházi előadást is szerveztek az év folyamán. A felsoroltakon túl támogatták Vacsy István egykori derceni lelkész és Schossel András egykori frigyesfalvai vasszobrász síremlékének felújítását. 5,4 tonna búzával járultak hozzá a Magyarok Kenyere programhoz. A középszintű szervezet elnöke részletesen beszámolt azokról az anyaországi támogatásokról is, amelyek az alapszervezeteken, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványán és az Egán Ede-programon keresztül jutottak el a Munkácsi járásban élő magyarokhoz.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke kijelentette: „A KMKSZ jó állapotban van. Az elvándorlás ellenére megyeszerte növekszik a tagság, amely már jóval meghaladja a 40 ezret. Ami azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyarság továbbra is bízik a KMKSZ-ben.” Az elnök elismeréssel szólt a Szövetség irodahálózatának és jótékonysági alapítványainak tevékenységéről, hangsúlyozva, hogy hatalmas adminisztratív munkát végeznek.

Az ukrajnai helyzet a KMKSZ elnöke szerint egyre kaotikusabbá válik, ebben a Szövetség és a kárpátaljai magyarság lehetőségei egyre rosszabbak, egyre veszélyesebb a helyzetünk. A Kelet és Nyugat között frontországgá vált Ukrajnában tapasztalható folyamatokat három idegen szóban foglalta össze Brenzovics László: deindusztrializáció, depopuláció és debilizáció. Ezen parlamenti képviselőnk az ipar példátlan leépítését, a lakosság elképesztő mértékű fogyását és az oktatási rendszer szétzüllesztését érti, amely folyamatok leginkább meghatározzák a jelenlegi ukrajnai helyzetet, és ennek az országnak a jövőjét is. A kisebbségellenes törvénytervezetek és az oktatási törvény kapcsán Brenzovics László kifejtette, hogy mivel szempontjaink megértésére az állam vezetése és a parlamenti pártok nem mutatnak hajlandóságot, a KMKSZ nem tehetett mást, Magyarország támogatásával nemzetközi szintre emelte a kérdést. Az elnök kifejtette, hogy a KMKSZ nem tehet mást, mint amit csinál, mert ha megadja magát, még erőszakosabban fognak velünk szemben fellépni, mint ahogyan most teszik.

Fakász Valéria, az ellenőrző bizottság elnöke beszámolt a középszintű szervezet anyagi helyzetéről, beszámolóját a közgyűlés elfogadta, majd a küldöttek az elmúlt évi munkát kielégítőnek minősítették.

A közgyűlés végén számos kérdést tettek fel a küldöttek a KMKSZ vezetőinek az ukrán politikai folyamatokkal, a földprivatizációs pályázattal, illetve más futó és tervezett támogatási programokkal kapcsolatban, amelyekre Brenzovics László és Gulácsy Géza válaszolt.

Badó Zsolt