Folytatódnak a közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

Folytatódnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát, és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

Ungvári Középszintű Szervezet

A KMKSZ Őrdarmai Alapszervezete február 28-án tartotta éves közgyűlését. Mackó István, a helyi alapszervezet elnöke örömmel közölte, hogy a 18 évvel ezelőtt 16 taggal alakult szervezet nagykorú lett. Azt viszont sajnálattal jegyezte meg, hogy kulturális szövetség lévén az utóbbi időben mindig politikával kell foglalkozni. Tavaly 82 aláírást gyűjtöttek az anyanyelvhasználati jogok védelmében. Az elmúlt időszakban számos rendezvényen vett részt a tagság, folyamatosan tartják a kapcsolatot a környékbeli falvak magyarságával, és az őrdarmai almafesztivál társszervezői voltak. A közgyűlésen jelen volt Fülöp Andrea ungvári magyar konzul.

Csütörtökön a KMKSZ Gálocsi Alapszervezete közgyűlésének a polgármesteri hivatal adott otthont. Bodnár Zsolt ungvári magyar konzul és Andrejcsák-Tóth Anetta körzeti megbízott is részt vett a gyűlésen. Pekár Tünde alapszervezeti elnök három saját szervezésű kulturális eseményről számolt be. Megrendezték a szüreti mulatságot a BGA támogatásával. Március 15-én a Gálocsi Oktatási-Nevelési Komplexummal közösen tartottak ünnepséget. Az Arany János-emlékév keretében a Csipkés népi együttessel népdaloktatást szerveztek, amelyen Arany János-költemények és a költő megzenésített versei hangzottak el. Sok járási, megyei rendezvényen is részt vesznek. Az Egán Ede-program mezőgazdasági pályázatain 80%-os sikert tudhatnak a magukénak a gálocsi gazdák. 2016–2017 folyamán 30-an igényeltek földtulajdoni okiratokat, ezek kiállítása folyamatban van, 25-öt hamarosan átvehetnek a tulajdonosok. Mivel a községben nincs kultúrház, a falu összefogásával két éve szabadtéri színpadot állítottak fel. Annak befedése és a térrendezés a következő cél.

Pallóban Kerek Margit alapszervezeti elnök tartott beszámolót. A taglétszám alakulásáról elmondta, hogy sajnálatos módon egyre kevesebben vannak, mert az idősek közül többen elhaláloztak, a fiatalok pedig a jobb megélhetés reményében külföldön dolgoznak. Így is sikerült tavaly megszervezni a családi és gyermeknapot augusztus 20-án, és rendszeresen részt vesznek a KMKSZ központi rendezvényein. A közelmúltban a református templomban lépett fel Tóth Péter Lóránt versmondó. A faluban többen igényeltek földkataszteri iratokat, de még nem kapták kézhez azokat. Vendégként jelen volt Bodnár Zsolt ungvári magyar konzul.

Pénteken Tiszaágteleken tartottak közgyűlést. Jávorszky Beáta, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke beszámolt a múlt év történéseiről, ismertette a taglétszám alakulását. Az összejövetelen jelen volt Loppert Balázs ungvári magyar konzul, Őrhidi László körzeti megbízott és Úr Viktor, a helyi iskola igazgatója. Részt vettek a KMKSZ kezdeményezésére tavaly elindított aláírásgyűjtésben is. A Magyarok Kenyere adománygyűjtő akcióhoz 1650 kg búzával járultak hozzá. Az I. világháború áldozataira a templom melletti kertben, a lágerekbe elhurcoltakra és a II. világháborúban elesettekre november utolsó vasárnapján a temetőben emlékeztek. A magyar állam és a KMKSZ által kidolgozott gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően az előző évi 204 igénylő közül 74-en vehették át a földprivatizációs okiratokat, a többi kiállítása folyamatban van. Tavaly még 65-en nyújtották be igényüket. Karácsonyváró kézműves délutánt is szerveztek, ahol a Komótos együttes táncházat tartott, továbbá a gyerekek elsajátíthatták a díszkészítés és mézeskalácssütés fortélyait.

Pénteken a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezete a helyi iskola nagytermében tartotta meg éves közgyűlését. Jelen volt Loppert Balázs ungvári magyar konzul. Bátori József, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője tájékoztatta a megjelenteket a testület munkájáról. Elmondta, hogy ők az ukrán állam irányába tolmácsolják a közösség igényeit. A 8 tagú frakciónak köszönhetően konzultálnak, egyeztetnek a magyar képviselőkkel, és a megye egész vezetésének pozitív a magyarokhoz való hozzáállása.

Popka János polgármester kihangsúlyozta, hogy nyitott minden kezdeményezésre, ami a falu érdekét szolgálja. Gyakorlatilag a falu 99 százaléka magyar. Elmondta, az együttműködésben látja a jövőt is. Példaként említette az útépítést. A pénzt oda irányítják, ahová kell, és az eredmény is látszik. A tervekről szólva elmondta, a kultúrház tetőszerkezete felújításra szorul, mellékhelyiségeket, öltözőt kell kialakítani, sőt, a színpadot is jó lenne bővíteni. Az idén sor kerül az iskola épületének bővítésére is.

Kántor József iskolaigazgató, járási képviselő az Ungvári Járási Tanács KMKSZ-frakció­jának munkájáról számolt be. Kiemelte, hogy gyakorlatilag megkerülhetetlenek a magyar képviselők, ezért tudnak hatékonyan gazdálkodni a a járási büdzsébe befolyt milliókkal. Mindenre nem telik, de mindig szem előtt tartják a magyar falvak érdekeit. Kérte, hogy ötletekkel támogassák mind a polgármestert, mind a járási testületet, hogy a helyhatósági választásokon megszerzett pozíciókat megfelelően ki tudják használni.

Őrhidi László, az alapszervezet elnöke kihangsúlyozta: Nagydobrony él és élni akar! Itt gyűlt össze a legtöbb aláírás az anyanyelvhasználati jogok védelme érdekében. A Magyarok Kenyere akcióban négy alkalommal mindig itt gyűjtötték a legtöbbet, fontos, hogy az adakozás nem halt ki az emberekből. Egyéb megnyilvánulások is voltak, egy idős asszony rossz állapotban lévő házát közös erővel hozták rendbe. Zajlik a földprivatizációs okmányok kiállítása, egy részük már elkészült, ősszel 360-at osztottak ki.

Részt vesznek számos kulturális eseményen, amelyeket a KMKSZ szervez. Más élményt nyújt egy opera vagy színielő­adás élőben, mintha ugyanazt a televízióban néznék meg.

Készül a Magyar Ház a magyar kormány támogatásával, amire nagy szükségük van a nagydobronyiaknak, hogy a kulturális rendezvényeknek teret tudjanak adni. A korszerű épületben a földszinten a helyi civil szervezetek kapnának helyet, a második szinten konferenciaterem lesz. De ennél nem álltak meg, egy kerítéssel elválasztott hátsó udvaron egy régi ötletet valósítanak meg: tájházat alakítanak ki. Terveznek a kertben egy nyitott rendezvénycsarnokot.

Az Egán Ede-program keretében 2016–17-ben a nagydobronyi gazdák 440 sikeres pályázatot nyújtottak be, ebből 66-ot fóliaház-fejlesztésre. Aki legalább egy fóliában termel, az már meg tud élni, és nem kényszerül külföldön, a családjától távol dolgozni. A cél, hogy aki elment, jöjjön haza, aki itthon van, ne akarjon elmenni! – zárta beszédét Őrhidi László.

A KMKSZ Tiszaásványi Alapszervezete szombaton tartotta közgyűlését. Orbán István éves beszámolójában kihangsúlyozta, hogy 26 éves elnöksége alatt az elmúlt év volt a legmozgalmasabb. Minden járási és központi rendezvényen részt vesz a tagság. A településen sikerült példamutató együttműködést elérni a községi tanács és a helyi alapszervezet között, megszervezték a gyermeknapot, a 3. hagyományőrző napot, hozzájárultak a Magyarok Kenyereakcióhoz. Nagyon sok tervük van a jövőt illetően is. A gyűlést megtisztelte jelenlétével Loppert Balázs ungvári magyar konzul, Ferkó Béla körzeti megbízott és Ferkó Csaba, Tiszaásvány polgármestere.

Vasárnap Tégláson a helyi kultúrházban került sor a 273 tagot számláló helyi alapszervezet éves közgyűlésére, mivel az óvodában anyaországi támogatással felújítás zajlik. Jelen volt Gara Katalin ungvári magyar konzul és Andrejcsák-Tóth Anetta körzeti megbízott. Pálfi-Kovács Erika elnök többek között elmondta, hogy részt vettek a KMKSZ által kezdeményezett aláírásgyűjtésben, negyedik alkalommal szerveztek gyermeknapot, hozzájárultak a Magyarok Kenyere akcióhoz, szeptemberben kirándultak, novemberben megemlékezésre került sor. A BGA támogatásával felelevenítették a faluban a Luca-napi népszokásokat, és volt népi táncház is. Az Egán Ede gazdasági programban 12 pályázó nyert a faluban. A 2016-ban benyújtott földprivatizációs pályázat keretében 18-an megkapták a kataszteri okmányokat, a többi kiállítása folyamatban van. A terveket illetően az elnök asszony elmondta, hogy „Egy óra a magyar szó jegyében” mottóval havonta foglalkozásokat fognak tartani az óvodában, amelyen a gyerekek megismerkednek a magyar hagyományokkal. Ezenkívül megpályázták egy jótékonysági Katalin-napi bál megrendezését.

Szürtében az alapszervezet éves közgyűlésén jelen volt Gara Katalin, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja, Andrejcsák-Tóth Anetta és a település polgármestere, Puskár Árpád, aki a faluban zajló fejlesztésekről beszélt. Braun Éva, a KMKSZ Szürtei Alapszervezetének elnöke részletezte az elmúlt év folyamán elvégzetteket. Részt vettek az anyanyelvhasználati jogok védelmében kezdeményezett aláírásgyűjtésben. Hagyományosan megtartották a Szent István-napi ünnepséget, megemlékeztek a II. világháború és a sztálini terror áldozatairól. November 4-én a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület támogatásával kopjafát avattak a magyar katonák emlékére, mely eseményen részt vett Tilki Attila magyar országgyűlési képviselő. A Magyarok Kenyere akcióban mindkét felekezet adományozott, s a KMKSZ emléklapban részesítette az adományozókat. Felemelő élmény volt májusban Mészáros János Elek és Nagy Anikó előadása. A tagoknak számos kulturális előadáson volt alkalmuk részt venni.

Botfalván hétfőn a református templom épületében került sor a KMKSZ helyi alapszervezetének közgyűlésére. Mikula Sarolta elnök asszony köszönetet mondott Bodnár Miklós tiszteletesnek, hogy helyet biztosított a rendezvénynek. Jelen volt Cseh Áron ungvári konzul, Mackó István és Bujdosó Erzsébet járási képviselő. A község tagsága minden évben hozzájárul a Magyarok Kenyere programhoz. Az Egán Ede földprivatizációs pályázati lehetőséggel többen is éltek a faluban, 11 okmány decemberben elkészült, a többinek a kiállítása folyamatban van.

A KMKSZ Ungtarnóci Alapszervezetének tagjai a református parókián gyűltek össze. Jelen volt Cseh Áron ungvári konzul. Kovács Beáta, aki 2016-tól elnök, elmondta, hogy akkor 128 tagjuk volt, jelenleg 153-an vannak, tavaly 7 új taggal bővült a szervezet. Megköszönte Lakatos Erzsébet lapterjesztő munkáját, aki hetente mindig időben eljuttatja a Kárpátalja hetilapot az 53 családhoz. Az elnök asszony beszámolt arról, hogy a KMKSZ támogatásával és a református egyház segítségével szüreti bált rendeztek. 19 helyi lakos igényelt földprivatizációs okmányokat, 18-an már meg is kapták. Felhívta a megjelentek figyelmét, hogy március 14-én lejár a Szülőföldön magyarul pályázat benyújtási határideje.

Valamennyi helyszínen jelen volt Balogh Lívia, az Ungvári Középszintű Szervezet elnöke, aki elemezte az ukrajnai gazdasági helyzetet és az anyaországból érkezett támogatások terjedelmét.

– Ahogy nehezedik a kárpátaljai magyar családok helyzete, a magyar kormány annál nagyobb összegű támogatást nyújt a Kárpátalján élő magyaroknak. A szervezett forráselosztás keretében 797 egészségügyi támogatás érkezett, az Ungvári járásban 584, Csapon 213; a tanári támogatások száma összesen 1023; a média szférájában 38-an, a művészeti iskolák dolgozói közül pedig 104-en igényelték a támogatást. Gyermekétkeztetési segély 980 érkezett, oktatási-nevelési támogatás 4264, felsőoktatási 98, a vízumdíj-támogatás visszaesett az egyharmadára, 1889-en igényelték.

A támogatások összege után az ukrán adótörvények értelmében adózunk, és ezzel hozzájárulunk az ukrán államkassza feltöltéséhez – mondta az elnök asszony, majd kitért a kisebbség­ellenes törvényekre és tervezetekre, az utóbbi napok, hetek sajnálatos történéseire, valamint az asszimiláció megakadályozása terén folytatott harcra, melyben kiemelte az anyaország és a helyi magyar közösségek a szerepét.

Munkácsi Középszintű Szervezet

Március 4-én a községi művelődési házban tartotta meg éves közgyűlését a KMKSZ DerceniAlapszervezete. A megjelent tagoknak Fodor István alapszervezeti elnök számolt be a 2017-es évben lebonyolított programokról, eseményekről. Ezek közül kiemelte, hogy az anyanyelvhasználati jogainkat korlátozó törvénytervezetek ellen a településen mintegy 1000 aláírás gyűlt össze, amiből 700-at az alapszervezet gyűjtött, valamint azt, hogy az év tavaszán a termőföldek kataszterizációját támogató program keretében 368 gazda pályázatát készítették el és nyújtották be az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központhoz. Ezek közül 285 földtulajdonos már kézhez kapta a tulajdonjogát igazoló új dokumentumot. Magyarországi orvostanhallgatók közreműködésével egészségügyi szűrésre is sor került a településen (több mint 100 ember egészségügyi állapotának a felmérését végezték el). Az év folyamán a Keleti Partnerségprogramjának köszönhetően sikerült kicserélni az orvosi rendelő valamennyi nyílászáróját, a magyar kormány által indított Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében pedig a KMPSZ szervezésében sikerült szinte teljes mértékben felújítani a Derceni Óvodát.

Sikeresen lezajlott a már hagyományossá vált asztalitenisz-verseny, amelynek az iskola biztosított helyszínt, s amelyen néhányan az izsnyétei alapszervezet tagjai közül is részt vettek.

Több mint 1 tonna búzával járultak hozzá a Magyarok Kenyere akció sikeréhez.

Októberben sikeres honismereti kirándulást bonyolított le az alapszervezet, amelyen egy tucatnyi fornosi KMKSZ-tag is részt vett.

Novemberben nagy sikerű színházi előadást láthattak a KMKSZ szervezésében, és a református egyházzal közösen emlékeztek meg a sztálinizmus derceni áldozatairól, majd felavatták Vacsy István egykori derceni református lelkész síremlékét, amely Szabó Aladár helyi sírkőkészítő munkája.

Ezek mellett az alapszervezet tagjai részt vettek a KMKSZ megyei rendezvényein is.

Fornoson a helyi általános iskolában tartották meg a KMKSZ Fornosi Alapszervezetének beszámoló közgyűlését, amelyen jelen volt többek között Himenec György polgármester és Barta Attila református lelkész is. Puskás Tamás alapszervezeti elnök beszámolójában kiemelte, hogy minden évben részt vesznek a KMKSZ járási és megyei rendezvényein. Tavaly 700 kilo­gramm búzával járultak hozzá a Magyarok Kenyere program sikeréhez. A KMKSZ Derceni Alapszervezetével közös honismereti kiránduláson vettek részt, közel nyolcszáz aláírást gyűjtöttek össze a kisebbségellenes oktatási törvény ellen. Elhangzott még, hogy a fornosi alapszervezet a tavalyi évben 14 taggal bővült, így jelenleg 546 tagú. Az alapszervezet tagjai közül tavaly 56-an nyújtottak be pályázatot az Egán Ede gazdaságfejlesztési program keretében, s eddig 24 fornosi lakos földprivatizációs okmánya készült el. A legfontosabb tavalyi eredményként azt emelte ki az alapszervezet elnöke, hogy az anyaország által finanszírozott óvodafelújítási program keretében több mint egymillió hrivnyából sikerült a Fornosi Óvodát teljesen felújítani. A Kárpátaljai Megyei Tanács a KMKSZ-frakció kezdeményezésére 1,3 millió hrivnyát szavazott meg a fornosi kultúrház nagyjavítására.

A derceni és fornosi közgyűlésen vendégként jelen volt és felszólalt dr. Kórós Attila ungvári magyar konzul. Tájékoztatta a közgyűlések résztvevőit az új támogatási programokról és a áprilisi magyarországi választásokkal kapcsolatos tudnivalókról.

Csongoron Nagy Sándor, az alapszervezet elnöke számolt be a közgyűlésnek. Az alapszervezet 113 aláírást gyűjtött magyar oktatásunk védelmében, s aktívan kampányolnak a kisebbségi jogokért, a jogaink.hu weboldalon folytatott aláírásgyűjtő akció mellett. Nagyon jó kapcsolatuk alakult ki a magyarországi Kistelekkel. Elkezdődött az iskolai étkezde felújítása Sopron város, a megyei költségvetés, a járási költségvetés és a Keleti Partnerség program támogatásával. Befejeződött az óvoda épületének a felújítása, és hamarosan kezdődik az orvosi rendelő rendbehozatala anyaországi támogatással. 586-an pályáztak 2016-ban a földprivatizációs okiratok kiállítására, majd az elmúlt évben még 3 személy. Rendben tartották a bronz- és vaskori emlékhelyet, folyik a Kárpátalja hetilap terjesztése, jelenleg 224-et adnak el Csongoron. 220 kilogramm búzával járult hozzá az alapszervezet a Magyarok Kenyere programhoz, másodszor rendeztek sportnapot az iskolában, és megemlékeztek nemzeti ünnepeinkről.

Fülöp Andrea ungvári magyar konzul az új anyaországi támogatási lehetőségekről tartott tájékoztatót. Gulácsy Géza pedig az ukrajnai politikai helyzetet elemezte, amely sajnos, számunkra hátrányos változásoktól sem mentes.

Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke a derceni és a fornosi közgyűlésen is vázolta az ukrajnai politikai helyzetet, kitért a KMKSZ ungvári székházának felrobbantásával kapcsolatos történésekre is. Majd beszámolt a Kárpátaljai Megyei Tanácsban zajló munkáról.

Nagyszőlősi  Középszintű Szervezet

Tekeházán a református parókián tartották meg a 288 tagot számláló KMKSZ-alapszervezet közgyűlését. Lidka Diána, az alapszervezet tavaly megválasztott új elnöke beszámolójában elmondta, hogy Tekeházán tavaly több mint 300 aláírást sikerült összegyűjteni oktatási hálózatunk védelmében. A községben, sajnos, nincs magyar iskola, a KMPSZ által működtetett vasárnapi iskolában azonban bevezetik a magyar gyermekeket nyelvünk csodálatos világába, továbbadják számukra hagyományainkat, megismertetik velük kultúránkat. A vasárnapi iskola keretében, a KMPSZ-szel közösen, a KMKSZ-alapszervezet megünnepli március 15-ét, hogy a gyermekek, a fiatalok is ismerjék meg múltunkat. Karácsonykor a KMKSZ-alapszervezet ünnepi estet szervezett a vasárnapi iskolába járó gyermekeknek, melyen ajándékcsomagokat adtak át a gyermekeknek. Beszámolójában Lidka Diána köszönetet mondott a KMKSZ és a KMPSZ vezetésének, valamint a helyi polgármesteri hivatalnak, hogy tavaly új magyar óvodai csoport indult a helyi óvodában 21 gyermekkel, és reményét fejezte ki, hogy ennek révén a közeljövőben magyar iskola is nyílhat majd a községben. Az idei tervek között pedig szólt a tervezett március 15-i, az anyák napi és a karácsonyi ünnepségükről, valamint a szüreti bálról.

A közgyűlésen jelen volt és az aktuális kérdésekről beszélt Barta József, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke és a megyei tanács első elnökhelyettese, valamint Dobsa István tiszakeresztúri polgármester, a KMKSZ ISZ elnöke.

Tiszapéterfalván a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) és a helyi KMKSZ-alapszervezet székházában tartották meg a KMKSZ-alapszervezet közgyűlését. Virág László, az alapszervezet (és a KMVSZ) elnöke beszámolójában kitért rá, hogy a múlt évhez képest – négy volt tagjuk elhunyta következtében – négy fővel csökkent a tagság lélekszáma, mely jelenleg 974 főt tesz ki. A továbbiakban szólt a kárpátaljai magyarság megmaradásának lehetőségeiről, illetve a KMVSZ tevékenységéről, Tiszapéterfalva vonatkozásában is. Elmondta, hogy míg tavaly 1-1 zsák kukoricát tudtak adományozni a helybeli gazdáknak, addig az idén már több zsákkal tudják majd őket támogatni. A gazdák támogatásával pedig az a céljuk, hogy az ő kezükben, magyar tulajdonban maradjanak az itteni földek, és ne kerüljenek idegenek birtokába. Megemlítette, miként támogatja anyaországunk a kárpátaljai magyarságot, szólt a történelmi megemlékezésekről, s az elmúlt év legfőbb fegyvertényének nevezte, hogy Tiszapéterfalván is megalakult a KMKSZ ISZ alapszervezete.

Barta József, a KMKSZ alelnöke és Dobsa István tiszakeresztúri polgármester, a KMKSZ ISZ elnöke is szólt a közgyűlés résztvevőihez. Dr. Vass György beregszászi magyar konzul a magyarországi parlamenti választásokon való részvétel technikai kérdéseiről ejtett szót.

Forgolányban is a református parókia adott otthont a 220 tagot számláló KMKSZ-alapszervezet közgyűlésének. Tóth-Molnár Emőke alapszervezeti elnök beszámolójában felidézte, hogy a református gyülekezettel közösen megemlékeztek a sztálini terror helyi áldozatairól, az általános iskola által megszervezett karácsonyi ünnepségen a KMKSZ-alapszervezet megajándékozta a tanintézet minden tanulóját. Hon­ismereti kirándulásuk során pedig felkeresték a fülöpfalvai sífelvonót, a Szinevéri-hágót és a Sipot-víz­esést. Az alapszervezeti elnök által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott sikeres pályázata eredményeként népviseletekkel gazdagodott az iskola, melyeknek hasznát veszik majd az ünnepi rendezvényeken.

Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul az anyaországi támogatásokról tájékoztatta hallgatóságát.

Barta József, a megyei tanács első elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke és a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke – ahogyan az NKSZ minden közgyűlésén – szólt a magyarság megfélemlítését célzó akciókról, leszövegezve, hogy össze kell fognunk, és nem szabad hagyni megfélemlíteni magunkat. Az ugyancsak minden alapszervezeti közgyűlésen jelen lévő Dobsa István tiszakeresztúri polgármester, a KMKSZ ISZ elnöke pedig arról beszélt, milyen munkát végez a Szervezet, és az itthonmaradásra biztatta a fiatalokat.

Beregszászi Középszintű Szervezet

Beregszászi KMKSZ-alapszervezet közgyűlésén Molnár D. István elnök elmondta, hogy a városi szervezetnek jelenleg 1302 tagja van. Az alapszervezet rendezvényeinek sorából kiemelte a magyar kultúra napján és nemzeti ünnepeinken szervezett ünnepségeiket, a honismereti kirándulást. Az elmúlt évben is támogatták 500 hrivnyával a Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola legjobb tanulmányi átlagot elért diákját, valamint minden elsős kisdiáknak a Magyarul tanulni jó program keretében idén is kiosztották a tankönyvcsomagokat. Részt vettek az aláírásgyűjtő akciókban és a földprivatizációs pályázat lebonyolításában, a Tiszta Kárpátalja akcióban.

Orosz Géza, az alapszervezet alelnöke, Beregszász polgármester-helyettese részletesen beszámolt a városi tanácsban folyó munkáról, mindazokról a fejlesztésekről, amelyek megvalósultak, illetve azokról, amelyekre nagy szükség lenne, de anyagi okok miatt mindmáig nem került rájuk sor.

Tótin Viktória, az ellenőrző bizottság elnöke örömmel jelenthette be, hogy a beregszászi alapszervezetben alapszabálysértés vagy más etikai vétség nem történt.

Horkay Sámuel tiszteletbeli elnök a Legfelső Tanács előtt lévő, a kisebbségi jogok teljes felszámolását tervező újabb törvénytervezetekre hívta fel a figyelmet, illetve a közelgő magyarországi parlamenti választásokra.

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára tájékoztatta a közgyűlést a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezésről, majd Huszár Péter választmányi tag, városi tanácsi képviselő a földprivatizációs pályázatokról tartott tájékoztatót, elmondta, hogy a 2016-ban a városban benyújtott 70 pályázatból 41 fő számára elkészültek a kataszteri igazolások, melyeket a közgyűlés után ki is osztott.

Március 4-én a KMKSZ Bótrágyi Alapszervezete is megtartotta évértékelő közgyűlését. Horváth Árpád, az alapszervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, aki közel 10 éve tölti be az elnöki posztot. Beszámolójában nemcsak a legutóbbi egy évet, hanem az elmúlt 10 évet igyekezett összegezni. Kiemelte, hogy az évek során a közösség tagjai több kiránduláson vettek részt, minden évben megemlékeznek a málenykij robot áldozatairól. Egyik kiemelt rendezvényük a sportnap a tóháti öregfiúknak, amelyet idén is szeretnének megrendezni. Számos megyei rendezvényen is igyekeznek jelen lenni. 2017-ben a Magyarok Kenyere programra 533 kg búzát sikerült eljuttatniuk. A községben található kastélykert fáinak megőrzése érdekében aláírásokat gyűjtöttek. Az alapszervezetnek köszönhetően több alkalommal koncertezett a községben a Credo, a Sodró együttes, valamint Nagy Anikó és Mészáros János Elek is fellépett. Az elnök kiemelte, hogy terveik között szerepel egy játszótér kialakítása a településen, valamint térfigyelő kamerák felszerelése a falu több pontjában.

Beregdédában is sikeresen lezajlott a KMKSZ-közgyűlés. Egressy István, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke beszámolójában kiemelte, hogy a szervezet aktívan részt vett a megyei és járási rendezvényeken, emellett több saját kulturális programot is szerveztek. Az elmúlt évben több támogatáshoz jutott a falu, ami a magyar kormány nagylelkűségének köszönhető. Sikerült korszerűsíteni az óvoda fűtésrendszerét, és járási támogatások által felújítani néhány útszakaszt. Elmondta, hogy idén szeretnének egy közös kirándulást szervezni március 15-re Budapestre, ahol együtt emlékeznének az 1848-as eseményekre.

A közgyűlésen jelen lévő Gulácsy Géza megyei képviselő, a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány elnöke beszédében örömét fejezte ki, hogy egyre többen vesznek részt a gyűléseken. Szerinte azonban sajnálatos, hogy Ukrajnában csak kisebbségellenes törvényeket igyekeznek elfogadni. Ennek következtében és a gazdasági helyzet súlyosabbá válása miatt sokan vándorolnak el Kárpátaljáról.

Bátyuban közel 100-an jöttek el a hét végén megtartott évértékelő alapszervezeti gyűlésre, amelyen Szántó Edit alapszervezeti elnök részletesen beszámolt az elmúlt év történéseiről. Felhívta a figyelmet az anyanyelv védelmének fontosságára. Beszélt a jelenlegi oktatási törvény kapcsán zajló kisebbségellenes törekvésekről, és tájékoztatta a jelenlévőket az oktatási törvény veszélyeiről.

A KMKSZ Bakosi Alapszervezete soros  közgyűlését idén Kisbakosban tartotta. Az eseményen számos érdeklődő jelent meg. Szanyi János, az alapszervezet elnöke beszámolt azokról a programokról, melyeket a KMKSZ BKSZ és a Bethlen Gábor Alap támogatásával tudtak megvalósítani a községben. Kitért a helyi földprivatizációs és a közösséget érintő más problémákra is. Felvázolta az alapszervezet idei terveit.

Minden beregszászi járási közgyűlésen jelen volt Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzul és Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének és a Beregszászi Járási Tanácsnak az elnöke.

Kulcsár Ferenc konzul részletes tájékoztatást nyújtott a hadigondozottak támogatásával kapcsolatos változtatásokról, az előforduló gyakorlati problémákról, a Köldökzsinór programról, és minden olyan támogatási programról, amelyek leginkább foglalkoztatják Kárpátalja magyarságát, majd válaszolt a feltett kérdésekre.

Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke beszámolójában az aktuálpolitikai helyzetet igyekezett felvázolni a jelenlévők előtt. Kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarságot ért támadások, sajnos, nem csillapodnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eddig hatályban lévő kisebbségi nyelvtörvényt eltörölték Ukrajnában, de a magyar kormány igyekszik minden lehetséges módon kiállni a kárpátaljai magyarokért.

Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezet

Terebesfejérpatakon a közgyűlést a község klubjában tartották. Rusznák Ibolya elnök asszony beszámolójából megtudtuk, hogy a szervezet 62 tagot számlál. Lehetőségeikhez mérten igyekeznek részt venni a középszintű, illetve a megyei rendezvényeken. Felléptek a már hagyományossá vált FELTISZA rendezvényén Gyertyánligeten, készülődnek a Bocskón rendezendő FETLISZA-ra, valamint a técsői Arany Ősz Kórus- és Néptánctalálkozóra.

A közgyűlésen jelen volt Sari József, a középszintű szervezet elnöke, aki tájékoztatta a jelenlévőket a magyarországi választásokkal kapcsolatos tudnivalókról, szólt az Minority SafePack aláírásgyűjtő akcióról, illetve tájékoztatott a Köldögzsinór program kínálta lehetőségekről. Felhívta a figyelmet a tagság aktivizálásának, illetve a kapcsolattartásnak a fontosságára.

bzs/lm/rv/ev