Beregszászban is tárgyalt az EBESZ kisebbségi főbiztosa

Kétnapos kárpátaljai látogatásának második napján, február 7-én Beregszászban folytatott tárgyalásokat Lamberto Zannier, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi főbiztosa.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán találkozott Orosz Ildikóval, a megyei tanács képviselőjével, a felsőoktatási intézmény rektorával, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökével, valamint Fodor Gyulával és Rácz Bélával, a főiskola rektorhelyetteseivel, Csernicskó Istvánnal, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont igazgatójával és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatának képviselőivel, hogy megismerje a kárpátaljai magyar kisebbség jelenlegi helyzetét és az új oktatási törvénnyel kapcsolatos nézeteit.

A megbeszélés során a Rákóczi-főiskola képviselői átadták az EBESZ-küldöttség tagjainak azokat az új ukrajnai oktatási törvénnyel kapcsolatos angol nyelvű szakértői anyagokat, amelyeket a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai készítettek.

A megbeszélést követően a kisebbségi főbiztos a Kárpátalja.mának elmondta, első alkalommal látogatott Kárpátaljára azzal a céllal, hogy megvizsgálja és figyelemmel kísérje a nemzeti kisebbségek helyzetét, az etnikai kapcsolatokat és ezek hátterét. Hangsúlyozta, támogatja az integrációt, mivel az funkcionálisabbá és fenntarthatóbbá teszi a társadalmat, de ezt az integrációt tudatosan kell véghezvinni úgy, hogy az egyensúlyban maradjon, és ne billenjen az ukrán nyelv oldalára a kisebbségi nyelvekkel és identitástudattal szemben.

Az új oktatási törvény kapcsán Lamberto Zannier elmondta, hogy korábban már többször jelezték az ukrajnai vezetésnek aggodalmaikat a törvény hetedik cikkelyével kapcsolatban. Az Európai Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal folyamatosan dolgoznak azon, hogy az oktatási minisztériummal együttműködve megteremtsék az imént említett egyensúlyt.

A főbiztos elmondása szerint az elmúlt napokban igyekezett a lehető legtöbb helyen tájékozódni, tárgyalt többek között Kárpátalja kormányzójával, Brenzovics László parlamenti képviselővel, a KMKSZ elnökével, találkozott Beregszász, Munkács, Ungvár polgármestereivel, Buhajla József ungvári főkonzullal, valamint a magyar, román, roma és ruszin kisebbségi szervezetek képviselőivel. Látogatást tett egyebek mellett a tiszasalamoni magyar iskolában és az ungvári szlovák iskolában is.

A főbiztos a magyar közösséggel kapcsolatos tapasztalatairól elmondta, hogy személyes empátia fűzi minden itteni kisebbséghez, ugyanis ő is egy kisebbség tagjaként nőtt fel saját nyelvvel és kultúrával, így ismeri mindazokat a nehézségeket, amelyeket a kisebbségben felnövő generációnak le kell küzdenie, hogy érvényesülni tudjon a többségi társadalomban. Hozzátette, Ukrajna, sajnos, jelenleg a konfliktusokkal teli polarizált kapcsolatok központja, ezért az Európai Uniónak jó példamutatással és konstruktív javaslatokkal kell szerepet vállalnia a problémák megoldásában.

Molnár Krisztina
Kárpátalja.ma

 

Forrás: