Folytatódnak a közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

Folytatódnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát, és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

Beregszászi Középszintű Szervezet

Mezőgecsei KMKSZ-alapszervezet február 3-án tartotta idei beszámoló közgyűlését a helyi kultúrházban, ahol Popovics Katalin elnök elmondta, hogy az alapszervezetnek az elmúlt év végén 258 tagja volt. Kiemelte, hogy tavaly 300 aláírást gyűjtöttek össze az anyanyelv védelme érdekében, a BGA Zrt. támogatásával gyermeknapot szerveztek. Bejelentette, hogy a sikeres rendezvényt az idén is megszervezik. Kiemelkedő jelentőségűnek nevezte az elnök asszony, hogy ugyancsak anyaországi támogatással elkészítették a községben 193 földtulajdonos számára a tulajdonjoguk rendezésére irányuló pályázatot, és az érintett földterületek felmérése is elkezdődött. Elmondta, hogy azoknak, akik kimaradtak a mostani pályázati körből, a későbbiekben is lesz lehetőségük pályázni.

Vass Ottó, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője beszámolt arról a küzdelemről, amelyet a járási tanácsban folytatnak a kárpátaljai magyarság jogaiért. Az ukrajnai politikai helyzet kapcsán elmondta: várhatóan egyre nagyobb megpróbáltatásoknak leszünk kitéve. Hangsúlyozta, hogy sokat segít és reményt ad Magyarország politikai háttértámogatása, valamint az anyagi támogatás is abban, hogy szülőföldünkön maradhassunk. A járási nyugdíjosztály főszakembereként a nyugdíjreform várható következményeiről is tájékoztatta a hallgatóságot, valamint az új privatizációs jogszabálytervezet és a földtörvénytervezet által előrevetített változásokról.

Beszámolt továbbá a járásban tervezett útfelújításokról is.

Fodor Gyula járási képviselő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese kiegészítve az előtte szólót elmondta, hogy az Ukrajna Legfelső Tanácsa előtt lévő több tucatnyi előkészületben lévő törvénytervezet között van kettő, amelyek nagyon komolyan érintenek bennünket. Az egyik az állampolgársági törvény, amely a tervezet szerint egészen odáig megy, hogy akár az ukrán állampolgárság elvesztésével bünteti azt, aki önszántából vette fel egy másik ország állampolgárságát, sőt minősített esetekben akár börtönbüntetést is kiszabhatnak. A másik a nyelvtörvény, amely nyelvrendőrség létrehozását helyezi kilátásba, feladatuk többek között az lesz, hogy megbüntesse azokat, akik a közterületeken nem az állam nyelvén kezdeményeznek beszélgetést.

Mester András, Mezőgecse polgármestere, a KMKSZ önkormányzati titkára a magyar érdekvédelmi szervezet fontosságát, szerepét hangsúlyozta, illetve felszólította a magyar közösség tagjait, hogy ne csak a jogaikról, de a kötelezettségeikről se feledkezzenek meg. A polgármester beszámolt azokról az anyaországi támogatásokról is, amelyekből megvalósultak tavaly a településen a fejlesztések és a rendezvények.

Nagyszőlősi Középszintű Szervezet

Batáron az elemi iskolában tartotta közgyűlését a helyi KMKSZ-alapszervezet. Sztepanyuk Angéla elnök beszámolt az alapszervezet rendezvényeiről: az elmúlt évben megemlékeztek nemzeti ünnepeinkről, közös kiránduláson vettek részt az alapszervezet tagjai, ellátogattak a Szinevéri-tóhoz és a Sipot-víz­eséshez. Az alapszervezetben 339 aláírást gyűjtöttek össze a magyar iskolarendszer és anyanyelvünk védelmében. A magyar állam támogatásának köszönhetően két körben 280 földprivatizációs pályázatot sikerült elkészíteniük. Az iskolával közös karácsonyi műsort szervezett az alapszervezet, végül édességcsomagokkal ajándékozták meg a fellépő gyerekeket.

Dobsa István, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének alelnöke, Tiszakeresztúr polgármestere az aktuális ukrajnai politikai helyzetről tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit, illetve arról a politikai küzdelemről, amelyet a magyar szövetség különböző szinteken folytat a kárpátaljai magyar közösség jogaiért. A KMKSZ Ifjúsági Szervezetét vezető politikus igyekezett a helyi fiatalok figyelmét is felhívni az összefogás fontosságára és az abban rejlő erőre, lehetőségekre.

Nevetlenfaluban a helyi középiskolában megtartott alapszervezeti közgyűlésen száz tag vett részt, rajtuk kívül Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul, Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Nagyszőlősi Középszintű Szervezet elnöke, Milován Sándor, a KMKSZ tiszteletbeli elnöke, Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke, a Nagyszőlősi Középszintű Szervezet alelnöke, Oroszi József, Nevetlenfalu polgármestere és Domonyi Erik helyi református lelkész.

Budaházi Kornélia, a nevetlenfalui alapszervezet elnöke beszámolójában elmondta, hogy a tavalyi évben méltóképpen megemlékeztek nemzeti ünnepeinkről, közreműködtek az anyaországi támogatásoknak a lakossághoz történő eljuttatásában. Októberben a polgármesteri hivatallal közösen megszervezték az Együtt egymásért ifjúsági tánctábort. Két kárpátaljai kirándulást is szervezett a nyár folyamán tagjai számára az alapszervezet.

Barta József a megyei tanács magyar frakciójának munkájáról és eredményeiről számolt be a tagságnak, valamint elemezte az ukrajnai politikai helyzetet. Dobsa István nagyobb aktivitásra buzdította a helyi ifjúsági szervezetet, Oroszi József polgármester pedig a község életét megkeserítő, a főutcán állandósult kamionsor miatt panaszkodott, aminek a mielőbbi megnyugtató megoldását sürgette.

A közgyűléseken részt vevő Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul tájékoztatást nyújtott a beregszászi magyar konzulátus munkarendjével kapcsolatosan, illetve beszélt a kárpátaljaiakat is érintő magyarországi pályázati és támogatási lehetőségekről, azon belül részletesebben a határon túliak számára elérhetővé tett anyasági és életkezdési támogatásokról, azaz közismertebb nevén a babakötvényről.

Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezet

Február 4-én a Nagybocskói KMKSZ-alapszervezet tartott évértékelő közgyűlést. Beszámolójában Illés Éva, a szervezet elnöke szólt a tagság elmúlt évi aktivitásáról. Kiemelte, hogy az alapszervezet 26 éve rendületlenül működik. Az elnök elmondta, hogy állandó problémát jelent az elöregedés és a külföldi munkavállalás. Sajnos, a tagok kevesen vannak itthon. Szólt a magyar óvodai oktatás fontosságáról is. Sari József, a KMKSZ felső-Tisza-vidéki regionális elnöke ismertette az aktuálpolitikai helyzetet, beszélt a szórványban való magyar oktatás fontosságáról, felvetette, hogy talán jó lenne, ha Nagybocskón az iskolában nemcsak a magyart mint idegen nyelvet tanítanák, de sikerülne beindítani magyar tan­nyelvű elemi iskolai osztályt is. Erdei Péter beregszászi magyar vezető konzul tájékoztatójában beszélt a hadirokkantak, hadiárvák megsegítése érdekében kiírt támogatási lehetőségről, az anyasági és életkezdési támogatásról (babakötvény), valamint a 2018-as parlamenti választásokról. Váradi Enikő, a KMKSZ ISZ felső-Tisza-vidéki regionális elnöke beszédében bemutatta az ifjúsági szervezet munkáját, programjait, és biztatta a jelenlévőket, hogy bátorítsák a fiatalokat, merjenek csatlakozni az ifiszervezethez. A beszámolókat és tájékoztatókat követően két verset hallhattak a jelenlévők a helyi iskola diákjai­tól magyar nyelven Trakszler Evelin és Popovics Antal előadásában. Ezt követően megválasztották a küldötteket a regionális és a megyei közgyűlésre.

Gyertyánligeten is megtartották az elmúlt vasárnap a KMKSZ helyi alapszervezetének közgyűlését. Eiben Éva elnök asszony beszámolt az alapszervezet elmúlt éves tevékenységéről. Az alapszervezet 198 tagja igyekezett minél több kulturális programon részt venni. Beszámolt arról, hogy csökkent a vízumkérelmek száma a biometrikus útlevelek életbelépése óta. Közel 60 gyermek tanul magyar nyelvet vasárnapi iskolában, és 28 gyermek jár magyar óvodába. Kiemelte, hogy igyekeznek a helyi nemzeti ünnepeket is méltatni a közösségben. Tavaly Gyertyánligeten szervezték meg a FELTISZA-t, amelynek nagy sikere volt a régióban. Az elnök asszony szerint fontos, hogy tudatosan beszéljenek a szülők és nagyszülők gyerekeikkel magyarul a nyelv megőrzése érdekében. Sari József regionális elnök felhívta a figyelmet a Minority­SafePackre (kisebbségi biztonsági csomag), ami az őshonos kisebbségek jogait biztosítja Európa valamennyi őshonos kisebbsége számára. Az elnök kiemelte, fontos, hogy anyanyelvünket őrizzük és átadjuk gyermekeinknek. Jelen pillanatban az iskolai anyanyelvű oktatás szünetel, amit jó lenne újraéleszteni. Erdei Péter beregszászi magyar vezető konzul beszélt az aktuális magyarországi támogatásokról, valamint a hamarosan sorra kerülő választásokról. Váradi Enikő, a KMKSZ ISZ felső-Tisza-vidéki regionális elnöke ismertette az ifiszervezet munkáját, célkitűzéseit, programjait, és az idősebb generációt arra kérte, hogy biztassák a fiatalokat, csatlakozzanak az ifjúsági szervezethez.

bzs/ev