A KMPSZ nyílt levélben fordult az irodalomoktatás kapcsán Hrinevicshez

Lilija Hrinevics oktatási miniszterhez intézett nyílt levélben kérte a magyar és a világirodalom integrált oktatása jelenlegi rendszerének megőrzését a magyar tannyelvű iskolák 10–11. osztályaiban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ).

„A magyar nyelvű iskolák többéves tapasztalattal rendelkeznek az integrált irodalom oktatásában… Ebből a tantárgyból rendelkezünk megfelelő tankönyvekkel, az iskolai könyvtárak pedig teljes egészében el vannak látva a külföldi szerzők magyar nyelvre fordított műveivel. Az előadó tanárok többsége rendelkezik a tantárgy oktatásához szükséges diplomával, vagy megfelelő továbbképzésen esett át, amely biztosítja mind a magyar, mind a külföldi irodalom oktatásának minőségét” – mutat rá az Orosz Ildikó KMPSZ-elnök által jegyzett levél.

A fentiek miatt a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet számára érthetetlenek a tervezett változtatások, melyek szerint a következő tanévtől a világirodalmat az ukrán irodalom keretében, ukrán nyelven oktatnák a 10–11. osztályokban, nem pedig az adott nemzetiségi iskola tannyelvén.

„A tantárgy efféle megközelítése ellentmond annak a többéves tapasztalatnak, amely alátámasztja és megerősíti az oktatási folyamat pedagógiai elméletét: mindenki elsősorban anyanyelvén tudja megfelelően elsajátítani az ismereteket” – olvasható a levélben.

A KMPSZ egyebek mellett felhívja a figyelmet arra, hogy a minisztérium által ajánlott tantervminták nem felelnek meg az alap- és középfokú oktatás 2011. évi állami szabványának, illetve az ukrán és a világirodalom integrálása egy tantárgyon belül „problémás és vitatható, tudományosan megalapozatlan, e téren nem rendelkezünk megfelelő tapasztalatokkal”. Ezenkívül a tantárgyból nem állnak rendelkezésre oktatói segédeszközök, a magyar tannyelvű iskolák könyvtáraiban nincsenek meg az irodalmi művek megfelelő fordításai, s a metodikai irodalom is hiányzik.

„A felsoroltak mellett a KMPSZ megengedhetetlennek tartja a nemzetiségi iskolákban a nemzeti és a külföldi irodalom szétválasztását, ez teljes diszkriminációt jelent az iskolák tanulói és a mi közösségünk számára” – áll a levélben.

„A KMPSZ értetlenségét fejezi ki az óraszámokkal kapcsolatban, amelyeket az irodalom oktatására szánnak a nemzetiségi iskolákban: az ukrán irodalom tanítására hetente 2 órát biztosítanak, ezzel szemben a nemzeti irodalom oktatására csupán 1 órát ajánlanak. Ez szintén diszkriminatív és tiszteletlen magatartás a nemzeti kisebbségekkel szemben” – hangsúlyozzák a magyar érdekvédelmi szervezetnél.
A KMPSZ kéri, hogy vizsgálják felül a nemzetiségi iskolák irodalomtanterveit és -programjait, s vegyék figyelembe a szövetség javaslatait: őrizzék meg az irodalomoktatás jelenlegi rendszerét a nemzetiségi iskolákban, a magyar tannyelvű iskolák esetében engedélyezzék a tantárgy oktatását magyar nyelven; biztosítsák a tárgy oktatására ugyanazt az óraszámot, amely az ukrán iskolák számára van előírva; biztosítsák a tárgy oktatásához szükséges megfelelő mennyiségű tankönyv kidolgozását és kiadását.
A KMPSZ kész gyakorlattal rendelkező szakembereket delegálni egy új koncepció kialakításához, segítséget nyújtani a nemzetiségi iskolákban folyó irodalomoktatás terveinek és programjainak kidolgozásához, beleértve a külföldi irodalom oktatását is – zárul a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet levele.

ntk