Elkezdődtek a közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

Elkezdődött a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűléseinek időszaka, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

Nagyszőlősi Középszintű Szervezet

Tiszaújlakon Bencze Rudolf alapszervezeti elnök számolt be az alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről. Március 15-én megemlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójáról, a Turul-ünnepség szervezésében is aktívan részt vett az alapszervezet, majd az ünnepség részeként saját programokkal is várták az érdeklődőket, a rendezvény hajnalig tartó utcabállal zárult. A zeneiskola diákjai koncertet adtak, augusztus elején dr. Gaál Géza belgyógyász főorvos, a község szülötte pedig ingyenes orvosi tanácsokat adott a helyi lakosságnak. November 24-én a málenykij robotra hurcolt magyar férfiakról emlékezett meg az alapszervezet. Az elnök az eredmények között megemlítette, hogy elkészült annak a 163 tiszaúljaki katonának az emléktáblája, akik 1848–49-ben harcoltak a magyar szabadságért. Az emlékmű, amelyen helyet kapnak a táblák, az idei évben lesz felállítva. Bencze Rudolf figyelmeztette a tagságot, hogy ne feledkezzenek meg a közelgő választásról, aki teheti, vegyen részt azon.

A közgyűlésen vendégként jelen volt Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzul, aki a Kárpátalján élő magyar állampolgárokat tájékoztatta az április 8-ra kiírt országgyűlési választásokon történő részvétellel, valamint az azt megelőző regisztráció technikai részleteivel kapcsolatban.

Dobsa István, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének alelnöke, Tiszakeresztúr polgármestere az aktuális ukrajnai politikai helyzetről tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit, illetve arról a politikai küzdelemről, amelyet a magyar szövetség különböző szinteken folytat a kárpátaljai magyar közösség jogaiért.

Csepében Szerbák Lenke alapszervezeti elnök köszöntötte a beszámoló közgyűlésen megjelent tagokat, valamint Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzult és Dobsa Istvánt, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének alelnökét, Tiszakeresztúr polgármesterét, akik vendégként vettek részt az alapszervezet rendezvényén. A közgyűlés résztvevőinek a csepei magyar iskolások kis műsorral kedveskedtek, majd Szerbák Lenke beszámolt az alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről, kiemelve, hogy Csepében és a közigazgatásilag hozzá tartozó Tiszahetényben és Csomafalván a magyar állam támogatásának köszönhetően 451 személy termőföldjének, illetve háztáji területének privatizációját sikerült elvégezni. Az alapszervezet szervezésében a helyi templomban megemlékeztek március 15-én a magyar forradalomról és szabadságharcról. Augusztus 20-án gyermek- és családnapot szerveztek, majd Mikulás-napi ünnepséget a templomban, ahol a fellépő gyerekek ajándékot kaptak. Kezdeményezésüknek köszönhetően az anyaország segítségével magyar óvodát nyitnak a községben. Az alapszervezet elnök asszonya felhívta a tagság figyelmét azokra a Magyarország által meghirdetett támogatási és pályázati lehetőségekre, amelyek érinthetik Csepe lakosait, majd arra kérte az érintetteket, menjenek el szavazni a közelgő országgyűlési választásokon. A tervek között említette, hogy az I. világháború befejezésének századik évfordulójára szeretnék felújítani a csepei világháborús emlékművet, valamint a hetényi és csomai emléktáblákat.

A választásokon való részvétellel kapcsolatos tudnivalókról Kulcsár Ferenc konzul beszélt, valamint a támogatási lehetőségekről is tájékoztatta az érdeklődőket. Dobsa István pedig országunk politikai helyzetéről és a KMKSZ tevékenységéről beszélt.

Tiszaújhelyen Boldog Ferenc alapszervezeti elnök az idén 29 éves KMKSZ kapcsán hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarság megtartásáért küzdő szervezet ideológiája a kezdetektől a keresztény hitre épül. Felsorolta a Szövetség vitathatatlan eredményeit, amelyek többségét Magyarország nemzeti kormányának támogatásával érte el. Tiszaújhely iskolája a Keleti Partnerség programjának keretében új nyílászárókat kapott 335 ezer hrivnya értékben. A könyvtárat informatikai eszközökkel szerelték fel, sikeres pályázatuk révén a helyi művészeti iskola felszereltsége kielégítő lett, a kultúrházat 40 vadonatúj székkel segítették a BGA-nál elnyert pályázatuknak köszönhetően. Az egyház hangosító berendezést kapott az alapszervezettől. Az elmúlt évben méltatták nemzeti ünnepeinket, és részt vettek a járási ünnepségeken is. Március 16-án Székely László költőt, Kazinczy-érmes előadóművészt láthatták vendégül a könyvtárban. Ifj. Németh József szanyi lakos lengyelországi barátaival megszervezte a Keleti-Kárpátok, rátok gondolok című jótékonysági akciót, amelynek köszönhetően a tiszaújhelyi iskola gazdagodott három mágnestáblával, kivetítővel, segédeszközökkel és egy digitális fényképezőgéppel. A tizenkét tagú csapatot az alapszervezet látta vendégül. 2017 májusában Tiszaújhelyen koncertet adott Mészáros János Elek magánénekes és Nagy Anikó, az Ungvári Filharmónia énekese. Az alapszervezet focicsapata második helyezést ért el a KMKSZ Karácsfalvai Ifjúsági Labdarúgótornáján. Az elmúlt évben már harmadik alkalommal szerveztek kirándulást a magyar osztályok és a művészeti iskola kiemelkedő tanulói számára a Kárpátokba. A helyi farmerek csatlakoztak a Magyarok Kenyere programhoz, műkedvelő együtteseik és a tagság részt vett a Szövetség központi rendezvényein is, amiért köszönetet mondott minden érintettnek. Az alapszervezet 670 ember aláírásával tiltakozott az új ukrán anyanyelvhasználati törvény ellen, újévi bált szerveztek, karácsonyfával és ajándékokkal lepték meg az iskolásokat és tanárokat.

A közgyűlésen Dobsa István számolt be a KMKSZ különböző önkormányzatokban felvállalt munkájáról és az ukrajnai politikai helyzet alakulásáról.

Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzul a közelgő magyarországi választásokra hívta fel a tagság figyelmét.

Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezet

Rahón a közgyűlés alaphangulatát a gyermektánccsoport két tánca teremtette meg. Ezt követően Nejzsmák Emma elnök asszony számolt be a 2017-es év munkájáról. Fontosnak nevezte a vasárnapi iskolás gyerekek anyanyelvi táboroztatását.

A közösség keretein belül működik a nőegylet népdalköre. A cél az, hogy az együttesek minél több helyen lépjenek fel. Erre lehetőség van az anyaországban, amivel élnek is, és a Felső-Tisza-vidék rendezvényein, így a FELTISZA-n – a Felső-Tisza-vidéki magyarok találkozóján, az Arany Ősz Kórustalálkozón – a viski gyermeknapon és azokon a hagyományos helyi ünnepeken, melyeknek résztvevői és szervezői.

Mikulyák László esperes úr hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, és felhívta a figyelmet arra, hogy közösen kell mindent megtenni annak érdekében, hogy az épülő rahói Magyar Ház legyen minden rahói magyar otthona.

A jelenlévőket köszöntötte Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke.

Kőrösmezőn a helyi alapszervezet tagjai a magyar iskola üléstermében tartották meg közgyűlésüket. A szervezet elnöke, Francz Ignác tartott beszámolót. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a helyi magyarság oktatási intézményét támogatták. A felnőtt magyar nyelvoktatásról Sztupcsuk Szilvia számolt be. Megtudtuk tőle, hogy a programban 58-an végeztek. Az óvoda helyzetéről Lengyel Judit vezető számolt be; kiemelte, hogy az óvoda és az iskola között jó az együttműködés. Bangó Eliz az anyaországi Petőfi-program keretében munkálkodik a területen. Elmondta, hogy a több helyszín a tevékenysége rovására megy, és a 9 hónap nem elég a megkezdett program eredményes befejezéséhez.

Sari József elnök és Mikulyák László esperes üdvözölte a jelenlévőket és válaszolt a kérdésekre.

Szvidovec: A résztvevőket az 58 tagot számláló női vokál­együttes köszöntötte egy népdalcsokorral, majd Móra László Magyar zászló című versét mondta el kifejező, szép magyarsággal Tulejbecs Emília, aki a magyar nyelv tanulását Szvidovecen kezdte, majd a kőrösmezői magyar iskolában tökéletesítette. Az alapszervezet munkájáról Poljancsuk Erika elnök asszony számolt be. Kiemelte: minden hagyományos ünnepséget igyekeznek megtartani, és a lehetőségekhez mérten a megyei rendezvényeken is részt vesznek. Az elnök asszony hangsúlyozta, jó lenne, ha lenne egy közösségi helyük, amely csak az övék, és a kicsi közösség megtartó fészke lehetne.

Sari József jelezte, hogy egy olyan iskola épületében vagyunk, amely az 1870-es években épült, és a nyílászárók cseréjére a Keleti Partnerség programja biztosította a lehetőséget. Ezért jogosan várhatjuk el, hogy rendezvényeink megtartására helyet biztosítsanak.

Mikulyák László esperes úr hangsúlyozta: fontos az egyház, iskola, magyar közösség egysége.

A közgyűlések munkájában részt vett és válaszolt a feltett kérdésekre Erdei Péter beregszászi magyar konzul.

Beregszászi Középszintű Szervezet

Haranglábon az alapszervezet elnöke, Gerzsenyi Andrea foglalta össze a szervezet életében történt eseményeket. Beszámolt többek között arról, hogy az alapszervezet 2017-ben több rendezvényen is aktívan részt vett. Túl vannak egy honismereti kiránduláson is, valamint sikerült közös filmvetítést is szervezniük. Kitért arra is, hogy aktívan részt vettek az aláírásgyűjtésben az anyanyelvhasználat védelme érdekében. A fórumon Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezetének (BKSZ) elnöke az aktuálpolitikai kérdésekről számolt be, érintve a magyar–ukrán viszonyt. Vázolta a magyar kormány által sikeresen elindított kárpátaljai támogatási programokat. Biztatta a jelenlévőket, hogy merjenek pályázni.

Somban Barta Ferenc, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, aki röviden összefoglalta az elmúlt évet. Beszámolt az alapszervezetben lebonyolított programokról, eseményekről. Kiemelte, hogy aktívan részt vettek a földprivatizációs támogatási programban, valamint aláírásokat gyűjtöttek az anyanyelv védelme érdekében. Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke átnyújtotta az érintetteknek az Egán Ede gazdaságfejlesztési program keretein belül meghirdetett földprivatizációs támogatás elkészült okmányait. Ezt követően kötetlen beszélgetésre került sor.

Mindkét eseményen jelen volt Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzul, aki felszólalásában tájékoztatta a jelenlévőket az aktuális támogatási lehetőségekről, többek között az anyasági és életkezdési, valamint a hadirokkant- és hadiárva-támogatásról. A konzul beszélt a hamarosan sorra kerülő magyarországi választásokról is.

bzs/sj/ve