KMKSZ: Ukrajna egyeztesse nemzetiségpolitikai koncepciója tervezetét a kisebbségekkel

Nyílt levélben kéri Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnöktől Ukrajna előkészületben lévő nemzetiségpolitikai koncepciójának egyeztetését a nemzeti kisebbségekkel és a dokumentum-tervezet elküldését a Velencei Bizottságnak véleményezésre Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott levél szerint a nemzetiségpolitikai koncepció tervezetével kapcsolatban az ukrajnai nemzetiségek szervezetei számos kérdést és javaslatot megfogalmaztak, a dokumentum ugyanis szerintük a jelenlegi formájában ellentmond Ukrajna alkotmányának és törvényeinek, s mint ilyen, „másodrendű állampolgárokká degradálja a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó polgárokat”. Ezért a KMKSZ elnöke azt kéri az ukrán kormányfőtől, hogy a nemzetiségpolitikai koncepció tervezetének végleges szövegét az elfogadása előtt egyeztessék a nemzetiségi kisebbségek szervezeteivel, vegyék figyelembe azok javaslatait, észrevételeit, és küldjék el a tervezetet a Velencei Bizottságnak véleményezésre.

A kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak vezetői a napokban közös nyilatkozatban fejezték ki aggodalmukat a nemzetiségpolitikai koncepciótervezettel kapcsolatban, mert – mint rámutattak – a kidolgozására létrehozott bizottságban a nemzetiségek képviselői nem kaptak helyet, ami szerintük azt vetíti előre, hogy Ukrajnában ismét a nemzetiségek képviselőinek érdemi bevonása nélkül akarnak a létüket alapvetően befolyásoló döntéseket hozni. A dokumentum kívül helyezi magát az ország alkotmányos, nemzetközi jogi és egyéb jogszabályi keretein, azzal érvelve, hogy erre az ukrán nemzet sokéves szovjet elnyomása nyújt morális alapot, miközben a nemzetiségi kisebbségek helyzetének tárgyalásánál ugyanezt már nem kívánja figyelembe venni – állapították meg a nyilatkozatot jegyzők.

A kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak vezetői egyebek mellett sérelmezték, hogy a koncepciótervezet Ukrajna állampolgárait négy kategóriába sorolja, és a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyeket, köztük a magyarokat e hierarchia majdnem legalsó, harmadik szintjére helyezi, államalkotó népnek csupán az ukrán etnikumot ismerve el. Nyilatkozatuk zárásaként hangsúlyozták: a nemzetiségpolitikai koncepció tervezetét a kisebbségekre nézve diszkriminatívnak és Ukrajna alkotmányával, hatályos törvényeivel, valamint nemzetközi kötelezettségvállalásaival összeegyeztethetetlennek tartják.

(MTI)