A program folytatására is lenne igény

Az Ungvári járásban elkezdődött a földtulajdonjogot igazoló kataszteri kivonatok kiosztása

Az elmúlt héten 9 ungvári járási településen 887 magánszemély földrészlegének kataszteri nyilvántartási kivonatát adták át a KMKSZ és az Egán Ede Jótékonysági Alapítvány képviselői. A földtulajdont igazoló okmányokat a magyar állam támogatásával készíttette el a jótékonysági alapítvány a kárpátaljai gazdák számára, hisz az új kataszteri nyilvántartási rendszerbe történő felvétel nélkül sem eladni, sem bérbe adni, sem örökbe hagyni nem lehet a földtulajdont.

Elsőként Nagydobronyban, a helyi kultúrházban osztották ki 355 gazdának az elkészült kataszteri kivonatokat. A kiosztáson Őrhidi László, a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke elmondta: az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program egyik kiemelt prioritása, hogy Kárpátalján rendezze a földtulajdonviszonyokat. Ezzel a magyar állam jelentős terhet vett le a kárpátaljai magyar földtulajdonosok válláról. Aki a korábbi pályázati programból kimaradt, annak a tavasz folyamán újabb lehetősége nyílt arra, hogy a magyar állam támogatásával rendezze földje kataszteri dokumentációjának elkészítését. Kiemelte, hogy a program lebonyolítása során zökkenőmentes volt az együttműködés a KMKSZ ügyintézői és a helyi tanács munkatársai között.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke elmondta: „A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nem csak politikai és érdekvédelmi szerepet lát el, nem csak kulturális szinten van jelen az önök hétköznapjaiban. Évekkel ezelőtt kidolgoztunk egy gazdaságfejlesztési tervet is, amely a magyar kormánynál meghallgatásra talált, és támogatásukkal létrehozhattuk az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központot. Ennek a központnak a nevét talán Kárpátalján már minden magyar ember ismeri, hiszen pályázatain keresztül nagyon sok vállalkozó és farmergazda juthatott támogatáshoz. A programnak köszönhetően sikerült a termőföld-tulajdonosokat is segíteni, a kataszteri nyilvántartásba vétel tetemes költségeinek átvállalásával. Több mint 13 ezer pályázat érkezett be 2016-ban, ami azt jelzi, hogy valóban nagy szükség volt erre a programra. Azért fontos a mai alkalom, mert ezeket a földeket az önök felmenői művelték évszázadok óta, és mi abban reménykedünk, hogy az önök családja fogja megművelni még sok évtized múltán is, mert mi, magyarok akkor is itt élünk még Kárpátalján. Ezért számunkra nagy jelentőséggel bír, hogy csak innen, Nagydobronyból 2016-ban több mint 1100 földprivatizációs pályázatot nyújtottak be, és az idén újra több mint száz ilyen igény érkezett. Ezt a munkát földprivatizációval foglalkozó cégekre bíztuk, akik a saját tempójukban végezték el a feladatot. Mára a kataszteri kivonatok nagyobb része elkészült, és azt szerettük volna önöknek ünnepélyesen átadni. Az idén már arra is ígéretet kaptunk a magyar kormánytól, hogy segítenek a települések teljes földprivatizációs dokumentumainak az elkészítésében is, ami újabb fontos előrelépés lesz.”

Popka János, Nagydobrony polgármestere elmondta, örül annak, hogy ez megvalósulhatott. A nagydobronyi jó példa arra, hogyan kell együttműködni a KMKSZ-nek és a helyi tanácsnak. Végül név szerint köszönetet mondott mindazoknak, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy a földek hivatalosan is a nagydobronyi emberek tulajdonába kerülhessenek. Köszönetet mondott a támogatásért a magyar államnak, és megerősítette, hogy az úgynevezett „genplán”, a községi földtulajdon-nyilvántartás elkészítésének költségét is magára vállalta a magyar állam.

Egy fiatalasszony kijelentette: „Ezzel nagyon sokat segít nekünk Magyarország, hisz minden földrészleg papírjainak rendezése háromezer hrivnyába kerülne.”

Szanyi Mária elmondta: „Hálásak vagyunk a segítségért. Köszönjük szépen!”

Sütő Jánosnak 1,3 hektár területű földjét sikerült privatizálnia a magyar állam segítségével. Elmondta, hogy 66 évesen most lett mezőgazdasági vállalkozó, az Egán Ede Alapítvány pályázatán nyert traktort földje megműveléséhez, amiért ugyancsak hálás a magyar államnak.

Nagydobrony után december 14–15-én Kisdobronyban, Tiszaágteleken, Nagygejőcön, Kisgejőcön, Császlócon, Botfalván, Sislócon és Ungtarnócon adták át a gazdáknak az elkészült kataszteri kivonatokat. A kiosztás ezen a héten is folytatódik az Ungvári járás falvaiban.

dózsa