Az ukrán oktatási minisztérium a Velencei Bizottság záróüléséről

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma (MON) kiegyensúlyozottnak és konstruktívnak tartja a Velencei Bizottság következtetését Az oktatásról törvény nyelvi cikkelyéről, kész elősegíteni a 7. cikkely kifejtését Az általános középfokú oktatásróltörvényben, valamint egyetért a jogszabály végrehajtását megelőző átmeneti időszak meghosszabbítására vonatkozó ajánlással – olvasható egyebek mellett a tárca honlapján a Velencei Bizottság december 8-i záróülése után megjelent állásfoglalásban.

A minisztérium a Velencei Bizottság következtetéseinek legfontosabb téziseként emeli ki, hogy a testület a 7. cikkelyt keretcikkelynek tekinti, amely részletes kifejtést igényel további törvényekben.

„A MON a nemzetiségi közösségekkel együtt fog dolgozni a kisebbségi oktatás különböző megközelítéseinek további kimunkálásán, oktatási szükségleteik figyelembevételével. A fő cél: egyaránt biztosítani az állam- és az anyanyelv ismeretének megfelelő szintjét” – olvasható a közleményben.

„Ugyancsak hálásak vagyunk, hogy a Bizottság elfogadta az ukrán fél érvelését azokkal a szemrehányásokkal kapcsolatban, melyek szerint Az oktatásról törvény nyelvi cikkelye szűkíti a nemzeti kisebbségek képviselőinek jogait. A VK (Velencei Bizottság – a szerk.) egyebek mellett kiemelte, hogy a jogok tartalmának és terjedelmének kérdése kizárólag Ukrajna Alkotmánybíróságának hatáskörébe tartozik. Egy sor a nyelvek alkalmazásával kapcsolatos kérdést speciális törvényekkel kell eldönteni. Ily módon a vádak Magyarország részéről nem leltek támogatásra” – fogalmaznak a tárcánál.

A Velencei Bizottság határozatának szövegét előreláthatóan december 11-én weboldalán hozza nyilvánosságra a testület.

(mon.gov.ua/Kárpátalja)