ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Міністру юстиції України
Петренку П.Д.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Павле Дмитровичу! 

Угорська спільнота Закарпатської області вкрай занепокоєна новоприйнятим Верховною Радою України Законом України „Про освіту”, зокрема ст.7 цього Закону, згідно якої мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, та якою фактично ставляться поза законом усі школи області з угорською мовою викладання.

Навіть поверховий аналіз зазначеної вище новели у п.1ст.7 згаданого Закону свідчить, що вона є антиконституційною та суперечить низці законів та ратифікованих Україною міждержавних  угодах.

Так, відповідно до Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною та Угорською Республікою, ратифікованою Постановою ВРУ №2527-ХІІ від 01.07.1992, Сторони вживуть односторонніх та спільних заходів для  сприяння виконанню цих зобов’язань  у  відповідності з підписаним 31 травня 1991 року документом – “Декларація про принципи співробітництва  Української РСР і Угорської Республіки в галузі забезпечення прав національних меншин” та Протоколом до неї. Сторони у своїх  міжнародних відносинах самостійно і спільно виступатимуть за реалізацію міжнародних  документів з питань національних меншин.

У свою чергу п. 10. згаданої Декларації про принципи співробітництва між Українською РСР та Угорською Республікою по забезпеченню прав національних меншостей, передбачено, що „Сторони погодилися забезпечити належні можливості національним меншостям для навчання своїй рідній мові чи своєю рідною мовою  на всіх рівнях навчання.” 

Таким чином Україна, як сторона Угоди, взяла на себе міжнародне зобов’язання щодо забезпечення для національних меншин прав на навчання рідною мовою на усіх рівнях освіти, та яке досі належним чином виконувалося, оскільки даний договір не денонсувався і є на даний час чинним.

Як відомо, згідно статті 19 Закону України „Про міжнародні договори України”, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною  Радою  України,  є  частиною  національного законодавства  і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому  порядку,  встановлено  інші  правила,  ніж  ті,  що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 

З огляду на викладене, на підставі ст.16 Закону України „Про статус народного депутата України” прошу роз’яснити, чи відповідає норма п.1 ст.7 Закону України „Про освіту” ратифікованим Україною міжнародним договорам, та чи вправі навчальні заклади області з угорською мовою викладання, з огляду на вказаний вище Договір про основи добросусідства та співробітництва між Україною та Угорською Республікою, і надалі проводити навчання на усіх рівнях на рідній мові національної меншини – угорській мові.   

З повагою,  

Народний депутат України
В.Брензович

Запит в Мінюст по мові 2017.10.03.