Keskeny Ernő: ne a kisebbségi jogok kárára erősítse Kijev az ukrán nyelv státusát

Magyarországnak nem az ellen van kifogása, hogy Kijev erősíteni kívánja az ukrán mint államnyelv státusát, hanem azzal szemben, hogy ezt a nemzeti kisebbségi jogok csorbításával teszi – jelentette ki Keskeny Ernő, Magyarország ukrajnai nagykövete az oktatási törvényre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva pénteken azon a sajtótájékoztatón, amelyet egyébként a tervezett magyar kulturális eseményekről rendeztek a kijevi magyar külképviseleten.

A diplomata kifejtette: az ukrán fél teljes mértékben tisztában volt Magyarország véleményével ebben a kérdésben, hiszen a törvény elfogadása előtt a két ország erről számtalan konzultációt tartott.

Keskeny Ernő reményét fejezte ki, hogy Ukrajna figyelembe fogja venni az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleményét a törvényről.

A jogszabályt Kijev elküldte szakértői véleményezésre a nemzetközi szervezetnek, hogy vizsgálja meg, sért-e nemzeti kisebbségi jogokat. Kijev álláspontja jelenleg az, hogy a törvény összhangban van Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival és megfelel az európai gyakorlatnak.

Az ukrán parlament által szeptember 5-én elfogadott és már hatályba lépett új oktatási törvény a közoktatás korszerűsítését tűzi ki célul 2018 szeptemberétől bevezetendő reformokkal, egyebek közt 11-ről 12 évre emelve a kötelező elemi, általános és középfokú oktatás időtartamát. A jogszabály jelentős autonómiát ad az iskoláknak, és béremelést ír elő a pedagógusok számára.

A törvénynek az oktatás nyelvéről szóló 7. cikke azonban több ország, köztük az Ukrajnával szomszédos Magyarország, Románia és Lengyelország heves tiltakozását váltotta ki. A jogszabály ezen része – amely egyébként 2020 szeptemberétől lép életbe – kimondja: Ukrajnában az oktatás nyelve az államnyelv. Ennek megfelelően a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása – az ukrán mellett – csak az első négy osztályban lesz engedélyezett, és csupán az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban vagy csoportjaiban, így az 5. osztálytól felfelé, az anyanyelvi tárgyak kivételével, minden tantárgyat ukránul oktatnak majd. Ez a rendelkezés az érintett nemzeti kisebbségek szervezetei szerint sérti Ukrajna alkotmányát, több hatályos törvényét, továbbá nemzetközi egyezményekben és megállapodásokban vállalt kötelezettségeit.

 

Forrás: