Відкритий лист до президента України Петра Порошенка

Президенту України
п. Порошенко П.О.

 

Шановний Петре Олексійовичу!

Ми, керівники громадських організацій угорців України, звертаємося до Вас, як до гаранта Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, а також як до нашого партнера за Спільною декларацією кандидата на пост Президента України Петра Порошенка і Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) підписаного 1 травня 2014 року в м. Ужгороді з приводу прийняття Верховною Радою України нової редакції закону України «Про освіту», у якому порушуються конституційні права осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою.

Положення стаття 7 закону України «Про освіту», який був схвалений Верховною Радою України 5-го вересня 2017 р., порушуючи Конституцію України, нехтуючи міжнародними зобов’язаннями України, фактично позбавляють національні меншини можливості навчатися рідною мовою, пришвидшуючи таким чином процес їхньої асиміляції й загрожуючи основам збереження їх національно-культурної ідентичності.

Право національних меншин, в тому числі молдаван, румун, угорців, болгар, поляків та інших, на навчання рідною мовою витікає не лише з нині діючого законодавства України, а тут йдеться про право, яке реалізовується на практиці протягом багатьох десятиліть, тобто вони могли користуватися цим правом раніше в інших державних формаціях.

Наголошуємо, що Україна, укладаючи міжнародні угоди, зокрема з етнічно спорідненими з цими меншинами державами, зобов’язалась забезпечувати права національних меншин на навчання їх рідними мовами.

Принагідно нагадуємо також, що в згаданій вище нашій Спільній декларації, яку ми проголосили на передодні виборів Президента України, Вами, пане Президенте, взяті зобов’язання « … у разі обрання на посаду Президента України сприяти позитивному вирішенню питань …», зокрема, щодо «Забезпечення мовних прав національних меншин на основі Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» та «Сприяти через органи влади на місцях у створенні окремих підрозділів з управління навчальними закладами з навчанням мов національних меншин».

Просимо Вас, шановний пане Президенте України, застосувати надані Вам законодавством України повноваження, а також свій авторитет і політичний вплив, щоб не допустити вступлення в силу закону України „Про освіту”, який, поряд з тим, що спричинить порушення конституційних прав і свобод громадян України, несе у собі загрозу авторитету нашої держави на міжнародній арені, ставить під сумнів щирість проголошених Україною євроінтеграційних прагнень, реалізація яких є неможливою за умов порушення прав і свобод людини та особливо вразливих верств населення, до яких належать представники національних меншин.

 

З щирою до Вас повагою:

Василь Брензович,

голова громадської організації  „Товариства угорської  України культури Закарпаття.”

Ілдика Орос,

голова Закарпатського угорськомовного педагогічного Товариства

Ласло Зубанич,

голова Демократичної спілки угорців

 

8  вересня  2017 року