Nyílt levél Petro Porosenkónak

Petro Porosenkónak,
Ukrajna elnökének

Nyílt levél

Tisztelt Petro Olekszijovics!

 

Mi, az ukrajnai magyar szervezetek vezetői a Legfelsőbb Tanács által elfogadott, Az oktatásról szóló, a nemzeti kisebbségek alkotmányos jogait sértő törvénnyel kapcsolatban fordulunk Önhöz mint Ukrajna alkotmányáért, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméért garanciát vállaló személyhez, partnerünkhöz, akivel 2014. május 1-jén választási megállapodást írt alá a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungváron.

A 2017. szeptember 5-én Ukrajna Legfelső Tanácsa által elfogadott, Az oktatásról szóló törvény 7. cikkelye, amely ellentétes az ország alkotmányával, semmibe veszi Ukrajna nemzetközi vállalásait, megfosztva a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, felgyorsítva ezzel az asszimilációs folyamatokat, ami alapjaiban veszélyezteti azok megmaradását.

Az anyanyelvi oktatás joga Ukrajna számos nemzeti kisebbségi közössége (például a bolgárok, moldávok, románok, magyarok stb.) számára nem csupán a mai Ukrajna hatályos jogszabályaiból fakad, hanem évtizedek óta gyakorolt jogról van szó, amellyel hosszú éveken keresztül más állami formációk keretében is élhettek.

Hangsúlyozzuk, hogy Ukrajna több kétoldalú nemzetközi szerződésben is vállalta a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatására vonatkozó jogok biztosítását.

Emlékeztetnénk arra, hogy a fent említett, a KMKSZ-szel aláírt választási megállapodásban, melyet a választások előestéjén hirdettünk ki, Ön vállalta, hogy Ukrajna elnökévé választása esetén hozzájárul a nyelvi kérdések pozitív elbírálásához, mégpedig a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak biztosításához a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája alapján, valamint ahhoz, hogy előremozdítja a nemzetiségi oktatási intézmények különálló irányítási egységeinek létrehozását.

Arra kérjük Önt, tisztelt Elnök úr, hogy alkalmazza az Ukrajna törvényei által biztosított hatásköreit és politikai befolyását annak érdekében, hogy ne lépjen hatályba Az oktatásról szóló törvény, amely nemcsak sérti az Alkotmány által előírt emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat, hanem veszélyt jelent országunk tekintélyére nemzetközi szinten is, megkérdőjelezi eurointegrációs törekvéseinket, melyek megvalósítása lehetetlen az emberi jogok és szabadságjogok megsértésével, különösen a lakosság olyan veszélyeztetett csoportjainak kárára, mint a nemzeti kisebbségek.

 

Tisztelettel

Brenzovics László 
parlamenti képviselő,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke

Orosz Ildikó,
a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke

Zubánics László,
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke

2017. szeptember 8.