Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár közleménye

Magyarország Kormánya leghatározottabb tiltakozását fejezi ki az Ukrán Legfelsőbb Tanács által szeptember 5-én elfogadott új oktatási törvény ellen, amely megfosztja az országban élő nemzeti kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, alapjaiban veszélyeztetve ezáltal a szülőföldön való megmaradásukat.

A törvény – amelynek értelmében a középiskolai és a felsőoktatás nyelve ezentúl az ukrán, a kisebbségek nyelvén való oktatás pedig kizárólag az óvodákban és elemi osztályokban engedélyezett – eddig példátlan módon sérti az országban élő nemzetiségek, köztük a mintegy 150 ezer fős magyarság jogait, és teljes mértékben ellentétes Ukrajna alkotmányával.

Ukrajna a nemzetközi kötelezettségeiben és a magyar-ukrán alapszerződésben is vállalta, hogy tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat, a szabadságjogokat és a kisebbségi jogokat. A magyar-ukrán jószomszédság erősítése jegyében megvalósult legmagasabb szintű egyeztetéseken szintén vállalta Ukrajna, hogy a magyar közösség  jogai nem szűkülnek. Az új oktatási törvény elfogadása mindezen ígéreteknek és vállalásoknak mond ellent.

Magyarország Kormánya határozottan kiáll a kárpátaljai magyarság mellett. A Magyar Kormány elvárja, hogy Ukrajna fontolja meg a törvény hatályba léptetését és módosítsa azt oly módon, hogy ne sérüljenek az országban élő nemzetiségek, köztük a magyarság jogai.

(Miniszterelnökség)

Forrás: