Államalapító királyunkra emlékeztek Szürtében

Szürte közössége idén is megtartotta hagyományos augusztus 20-ai ünnepségét. A rendezvény a római katolikus templom udvarán felállított Szent István szobornál a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. A programra szép számmal gyűltek össze a helyiek.

Az ünnepség elején Braun Éva, a KMKSZ Szürtei Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Augusztus 20. az államalapítás ünnepe, az egész nemzet ünnepe, mely összefogja a magyarságot. Hiszen bárhol, ahol magyarok élnek a világban, mindenütt megemlékeznek államalapító királyunkról.

Cseh Áron ungvári magyar konzul köszöntőjében kiemelte, hogy augusztus 20-án Magyarországot ünnepeljük, amely soha nem ajándékba kapta létét, hanem mindig meg kellett küzdenie érte. Minden nemzedéknek megvolt a maga választása: ellenállás nélkül hagyja idegenek kezére jutni Magyarországot, vagy harcba száll a Szent István által alapított országért. A mi nemzedékünk sem kivétel – mondta Cseh Áron. A magyarok most is választás előtt állnak Szent István Magyarországa és a Soros-terv között. A Soros-terv nem titkolt célja ugyanis, hogy megváltoztassa Európa lakosságát, identitását, új kevert, muszlimizált Európát hozzon létre, ahol a határok és a nemzetek eltűnnek. A konzul elmondta, hogy rendszeresen megpróbálják lejáratni Magyarországot, gyengíteni a magyar nép nemzeti identitástudatát, összetartását, megkérdőjelezik szuverenitását. A kárpátaljai magyaroknál talán senki sem tudhatja jobban, hogy ez a valóságban mit is jelent – fogalmazott a konzul.

Puskár Árpád, Szürte község polgármestere beszédében kiemelte, hogy összefogással őrizhetjük meg magyarságunkat, és törekedjünk más nemzetiségekkel békében és barátságban együtt élni.

Kótyuk Zsolt református lelkész és Pohareczki Róbert római katolikus plébános áldást kértek a rendezvényre és annak résztvevőire.

A köszöntéseket követően a szürtei református egyházközség kórusa Fülöpné Kiss Ibolya karmester vezetésével egyházi és az ünnephez illő énekekkel örvendeztette meg a jelenlévőket.

A program minden éven hagyományosan a szürtei KMKSZ-alapszervezet szervezésében valósul meg. A megemlékezés koszorúzással és a Szózat eléneklésével ért véget.

VE