BercsényiFeszt: Krisztina-nap az ungvári várban

Szombaton, augusztus 5-én Bercsényi Miklós, Ung vármegye főispánja névnapi ünnepséget tartott felesége, Csáky Krisztina tiszteletére az ungvári várban.

– Szeretett Ung megyeiek, immár negyedik esztendeje, hogy főispán vagyok emitt, az ősök földjén, Ungon innen és túl – fordult a jelenlévőkhöz a gróf, akit Kacsur András, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója személyesített meg korhű viseletben. – Akkoron engem nagy veszteség ére, mert gyermekeim anyját, széplelkű feleségemet, Homonnai Drugeth Krisztinát elveszítettem vala. Özvegyi esztendeim szomorúságát nem bírom elbeszélni, de a szeretet megkegyelmezett bűnös fejemnek, és elrabolta szívemet egy szépséges és nemeslelkű özvegy, ki a vépi vár úrnőjeként magányosan őrködött népe felett – fedte fel érzéseit őszintén Bercsényi, majd örömteli hírrel folytatta: – Szépséges Csáky Krisztina kezét és szívét megnyervén új asszonynépet hozok néktek a várba, kegyes és művelt űrnőt, szépséges példaképet. Isten kegyelméből és áldásával jelen esztendő június havában házasságunk megköttetett, s most itten asszonyommal előttetek állok, drága népem, ungiak, és főispánotokként áldástokat és szereteteket kérem a vármegyébe hozott ifiasszony részére. Neve napjának tiszteletére pediglen elrendelem, hogy minden esztendő augusztus havának ötödik napján ünnepséget, vásárt és várjárást tartsunk – jelentette be a főispán.

A történelmi helyszínen megrendezett fesztivál keretén belül az egész napos programbon minden korosztály találhatott kedvére valót. A vár bejárata előtt, az utcán helyi vállalkozók kínálták portékáikat. A szervezők gondoskodtak a minőségről, nem a gyakran tapasztalt színes kínai műanyag csecsebecséket láthattuk, hanem ízléses emléktárgyakat, kárpátaljai borokat, különleges ízesítésű kávét, magyaros ételeket, köztük illatos kürtőskalácsot vásárolhattak a látogatók. Aki megvette a belépőt – amit hála a bürokratikus csinovnyikoknak, a szervezők igyekezete ellenére sem sikerült elkerülni – az a belső udvarban a fák árnyékában népi mesterségek fortélyait sajátíthatta el. A Krisztina nevű látogatókra meglepetés várt, ők ingyen léphettek be a vár területére, ahol az ügyes kezű ezermesterek által készített és vásárral egybekötött kiállításon bemutatott horgolásokban, hímzésekben, nemezeléssel készített gyapjútárgyakban, fafaragásokban stb. gyönyörködhettek.

14 órakor szabadtéri ökumenikus ifjúsági istentisztelet kezdődött, melyen Sípos József, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet elnöke, Thurzó Péter római katolikus plébános és Szolánszky Ágoston görögkatolikus pap közösen imádkozott a környező gyülekezetek tagjaival.

Ezután a vár urának és hitvesének, Csáky Krisztinának (Tarpai Viktória beregszászi színésznő) vezetésével, az udvarhölgyek kíséretében színpadra vonultak a meghívott vendégek: Mühl Beáta, Magyarország ungvári konzulja, Erdélyi Péter, Magyarország beregszászi konzulja, Brenzovics László, az Ukrán Legfelső Tanács képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Orosz Ildikó, a megyei tanács képviselője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Bátori József megyei képviselő, Sterr Attila, a megyei oktatási és Molnár Ildikó, a művelődési főosztály vezetőhelyettese, Vaszil Seba, a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeum igazgatója, Olekszandr Bilak, Ungvár alpolgármestere.

A hagyományteremtő céllal megvalósult rendezvényen Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet elnöke köszöntött mindenkit és megnyitotta az első BercsényiFesztet, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Kárpátalja Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért Felelős Kormánybiztosság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a kárpátaljai helytörténeti múzeum társszervezésében, valamint a KMKSZ és a II. RFKMF közreműködésével valósulhatott meg. A PCS célja fesztiváljain emléket állítani egy, a magyarság szempontjából meghatározó történelmi személynek, és hogy minden kárpátaljai régiónak legyen egy olyan fesztiválja, amely lehetőséget teremt az emlékezés mellett a közös szórakozásra, a találkozásra, ami tartást adhat mindenkinek, aki ungi, ugocsai, beregi vagy máramarosi. Így hozták létre a KurucFesztet, a zászlóbontást Beregszászban, a Dobó-napot az Ungvári járásban, a Bethlen-napot Huszton, s most a BercsényiFesztet Ungváron.

– Örülök, hogy itt lehetek az I. BercsényiFeszten, hiszen ez a vár, amely jelentős szerepet játszott a magyar történelemben, fénykorát Bercsényi és Csáky Krisztina idején élte – kezdte beszédét Brenzovics László, majd felidézte azt a kort, amikor Bercsényi Ungvárra került, valamint a főispán életútját, akinek nagy jelentősége volt a Rákóczi-szabadságharc idején, és rendkívül színes egyéniség volt. Nemes család sarjaként a nagyszombati egyetemen tanult. Annak ellenére, hogy hihetetlen karrierben volt része már fiatalon, amikor látta, hogy a török alól való felszabadulás és az osztrák uralom nem hozza meg a magyarság számára a várva várt szabadságot és jólétet, sőt, újabb szenvedésnek van kitéve nemzete, Rákóczival együtt elhatározták, hogy szervezkedni fognak. Tervük nem járt sikerrel, de Bercsényi ebből sem azt a következtetést vonta le, hogy esetleg kegyelmet kellene kérnie. Mindvégig Rákóczi leghűbb barátja maradt, ő is Rodostóban hunyt el. Nagyon művelt ember volt, több szláv nyelven – ruszinul, lengyelül, szlovákul és oroszul – beszélt, ő folytatta a tárgyalásokat I. Péter cárral az esetleges együttműködésükről. És Bercsényi Miklós másik fontos jellemzője a bátor kitartása – emelte ki a képviselő.

Orosz Ildikó örömét fejezte ki, hogy egy olyan folyamat vége felé közeledő nagy eseményére került sor, amilyenről ifjúkorában csak álmodhatott, hogy az ungvári várban megidézzük Bercsényi szellemét, hogy visszatér a neves kor, és az erről szóló hírek eljutnak a világ minden részébe, de leginkább a környező országokba, illetve Kárpátalja lakosságához. Majd köszönetet mondott mindazoknak, akik néhány évvel ezelőtt sokat tettek azért, hogy Bercsényinek nem csupán a szelleme, de születésének 350. évfordulóján maga a főispán is visszatért abba az uradalomba, ahol sokat tett a várért, a népért, majd felesége is megjelent, igaz mindketten bronzba öntve őrzik a vár szellemét a belső udvarban.

– S hogy itt lehetnek, az elsősorban Brenzovics úrnak köszönhető, de a múzeum igazgatója nélkül nem valósulhatott volna meg, aki előrelátó igazgatóként nem politikai kérdésként, hanem történelmi tényként és értékként kezelte az ügyet, és nem valósult volna meg, ha a magyar állam nem támogatja a kezdeményezést. A dátum nem véletlen, Bercsényinek megadatott, hogy nevenapján született, de akkor szerény ünnepet tarthattak, mert hideg volt, és általában akkor kezdődik az advent. Ám két Krisztina nevű feleség mellett a vár ezen a napon mindig vigadalommal volt tele, ahol ünnepelték a nagyságos fejedelem élettársát és az életet, ami az adott környéken akkor virágzott – mondta el Orosz Ildikó. Végezetül jó szórakozást kívánt és reményének adott hangot, hogy jövőre a várban újra találkozunk.

A meghívott vendégek tiszteletük jeléül megkoszorúzták a két mellszobrot a belső udvarban, majd kezdetét vette a vigadalom: kárpátaljai népzenei fellépők fergeteges műsorszámokat adtak elő a színpadon. Este pedig a magyarországi Tárkány Művek szórakoztatta a közönséget. Többnyire ismert számokat hallhattunk tőlük, de az új, Magyar konyha támad című negyedik lemezükről is hangzottak el fülbemászó dallamok. S talán mindent elmond a rendezvény hangulatáról az az apró tény, hogy anyaországi és kárpátaljai magyarokkal együtt lelkesen csápoló ukrán varrottas inget viselő férfival is találkozhattunk. Végül az ungvári Fire Life tűzzsonglőr bemutatójával zárult a fesztivál.

Rehó Viktória