Jelentős költségvetési és állami pénzek az utak javítására

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács

Csütörtökön, július 27-én Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke ismét szomorú hírrel kezdte a Kárpátaljai Megyei Tanács hetedik ülésszakának harmadik plenáris ülését: az elmúlt időszakban megyénk négy derék szülöttje – Volodimir Bricsak, Balázs Zoltán, Szerhij Hladkij, Olekszij Kalabiska – vesztette életét az ATO-ban. A képviselők hagyományosan egyperces néma főhajtással adóztak az elesettek emlékének.

Ezt követően Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke tájékoztatta a testületet az új kinevezésekről, és bemutatta a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás korrupcióellenes és jogvédő szervekkel együttműködő osztályának új vezetőjét, Leonyid Kulik-Kulicsenkót, valamint az Állami Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat Kárpátaljai Megyei Főosztályának vezetőjét, Ivan Huledzát. Majd Hennagyij Moszkal kormányzóval kellemes missziónak tettek eleget: átadták a kitüntetéseket, és köszöntötték azokat a megyei képviselőket, akik az ülések közötti időszakban ünnepelték születésnapjukat.

Néhány szervezési kérdés megbeszélésével folytatták: a 8. ülésszakot szeptember 21-re, a 9.-et pedig november 30– december 21-re tervezik, mivel negyedévente legalább egy ülésszakot kell tartani, és a megyei költségvetést december 25-ig jóvá kell hagyni. A tanácselnök elmondta, hogy a szabadságolások ellenére tartalmasan telt az idő az előző plenáris ülés óta.

Ezután a testület gyors ütemben megvizsgálta a több mint 40 napirendi kérdést, köztük a képviselői beadványokat is. A KMKSZ frakciója egy beadványt nyújtott be, melyben kérik az útkarbantartó szolgálatot, hogy a Csapi bekötőút kereszteződésében – a Salamon ellenőrző-áteresztő pontnál – a Nagydobrony–Jánosi útszakaszon helyezzék ki a szükséges útjelző táblákat, biztosítsák a láthatóságot ezen a veszélyes szakaszon, valamint végezzenek nagyjavítást a Csaronda-csatorna hídján, ahol nemrég ismét halálos kimenetelű közúti baleset történt.

A Kárpátaljai Megyei Tanács megszavazta az Ukrajna államfőjéhez, a Legfelső Tanács elnökéhez, a miniszterelnökhöz intézett felhívásokat. Köztük az 5561. és az 5562. számú, a külföldi rendszámú gépkocsik vámkezeléséről szóló törvénytervezetek támogatását is, így Kárpátalja a kilencedik ukrajnai megye, amely támogatja e tervezeteket. Az elmúlt öt év alatt a megyei tanács több alkalommal fordult a központi hatalmi szervekhez, hogy oldják meg a külföldi rendszámú gépkocsikkal kapcsolatos kérdéseket. Ez továbbra is nagyon fontos, főleg mert határ menti megyéről van szó. Egyebek mellett lehetővé tenné a külföldi gyártmányú használt gépjárművek civilizált piacának a kialakítását, megszüntetné az 5 naponta történő határátlépés okozta nehézségeket, és elősegítené a határhelyzet javulását. A képviselők megengedhetetlennek tartják a 4932. számú törvénytervezet elfogadását, amely értelmében megduplázódna az egységes adóilleték jelenlegi összege.

Egy másik felhívás a határátkelőhelyeken uralkodó aggasztó helyzet megoldásáról szól, mert az ottani tűrhetetlen állapotok azon túl, hogy az emberek számára kibírhatatlanok, rossz fényt vetnek az országra, elriasztják a befektetőket, és fékezik a turizmus fejlesztését. Emlékeztetőül, Petro Porosenko 2017. május 26-án külön rendeletet írt alá, amelyben kötelezte a kormányt és a megyei állami közigazgatási hivatalokat a határátlépés megfelelő feltételeinek haladéktalan megteremtésére, az ellenőrzési eljárás tökéletesítésére. A Kárpátalján működő 19 határátkelőhelyen azonban nem teljesülnek az elnöki rendelet követelményei. A megyei képviselők azonnali lépéseket sürgetnek annak érdekében, hogy teljesítsék az államfőnek az európai uniós vízummentesség életbe lépésével kapcsolatos rendeletét, biztosítsanak megfelelő bánásmódot az utazók számára, teremtsék meg a feltételeket az országhatár átlépéséhez. Ennek érdekében fel kell újítani a meglévő határátkelőhelyeket, újakat kell építeni, és kezdeményezni kell az egyszerűsített határátkelésre vonatkozó kétoldalú államközi megállapodások megfelelő módosítását, hogy azok hatálya kiterjedjen minden ukrán állampolgárra, lakóhelyüktől függetlenül.

A következő beadványban a helyi végrehajtó hatalmi szervek hatáskörének kibővítését kérték a képviselők a külföldről jótékonysági és egyházi szervezetek jóvoltából Ukrajnába érkező szállítmányok humanitárius segéllyé történő minősítését illetően. Ugyanis az 1999. évi és jelenleg is hatályos ukrajnai törvények szerint a 3 tonnánál nehezebb szállítmánynak Kijevben adják meg a humanitárius segély státuszt nyolc munkanap folyamán. Ez gyakran fennakadásokat okoz a határon.

A tanács képviselői úgyszintén indítványozták, hogy módosítsák a törvényt, hogy a helyi vonatkozású és kommunális tulajdonban lévő utak listáját, amelyeket az elkövetkező években az útalap finanszírozásával fognak javítani, ne kelljen a központi végrehajtó szervekkel jóváhagyatni, és ezt a feladatkört ruházzák át a megyei tanácsra.

Több káderkérdésben is döntés született: Roman Snicert nevezték ki a megyei gyermekkórház főorvosává, az Ungvári Nemzetközi Repülőtér igazgatója pedig Jevhen Haponenko lett.

A megyei költségvetés túlteljesítésének köszönhetően, mint arról Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének első helyettese, a KMKSZ alelnöke tájékoztatta lapunkat, pótlólagosan többek között 500 ezer hrivnyát utalnak ki a Beregszászi 4. Számú Középiskola tetőszerkezetének nagyjavítására. 200 ezret a Nagybégányi Községi Tanács hivatali épülete tetőszerkezetének nagyjavítására, Bótrágyon az Ivan Franko utca teljes felújítására 536,3 ezer hrivnyát fordítanak. A Tiszacsomai Községi Művelődési Ház tetőszerkezetének nagyjavítására 663,7 ezer hrivnyát költenek. A Nagyszőlősi járásban az O-07-03-05 megyei út nagyjavítására Magyarkomját–Tiszaújlak között a Salánk–Tiszakeresztúr szakaszra 450 ezret, Tiszakeresztúrban a Rákóczi út folyó javítására 150 ezret, a Sport utca nagyjavítására 350 ezret. A Verbőci Óvoda felújítására 500 ezer hrivnyát fordítanak. A Feketeardói Középiskola épületének nagyjavítására, az ablakok és az ajtók cseréjére 300 ezret. A munkácsi járási Csongori Általános Iskola étkezdéjének nagyjavítására 300 ezer hrivnyát utalnak ki. Az Ungvári járásban az O 070106 Harangláb–Szalóka–Cservona helyi rendeltetésű gépkocsiút folyó javítására a Csevonai Községi Tanács területén 430 ezer hrivnyát biztosítanak. A Szalókai Általános Iskola belső ajtóinak folyó javítására 70 ezer hrivnyát fordítanak.

Ezenkívül a Beregszászi járásban a költségvetési intézmények dolgozóinak munkabérére, az állami költségvetésből érkező oktatási és egészségügyi dotációkat kivéve, 1 millió 500 ezer hrivnyát utalnak ki.

A megyei tanács hetedik ülésszakának harmadik plenáris ülésén szó volt a napjainkban aktuális afrikai sertéspestis terjedésének megelőzéséről, a Gondoskodás megyei program teljes mértékű finanszírozásáról 10 millió hrivnya összegben, az Ungvári Nemzetközi Repülőtér újraindításáról, az oktatásban dolgozó technikai munkatársak munkabéralapjának pótlólagos finanszírozásáról és a megye élettevékenysége szempontjából fontos több más kérdésről.

Rehó Viktória


Ukrajna Miniszteri Kabinetje jóváhagyta azoknak az invesztíciós projekteknek és programoknak a listáját, amelyek 2017-ben a regionális fejlesztési állami alapból lesznek finanszírozva. Ebből az összegből felújítási munkálatokat fognak végezni néhány magyarok lakta településen, többek között a Nagyszőlősi járási Hömlőc községben sport- és dísztermet alakítanak ki a művelődési házban, ennek értéke 1 millió 170 ezer hrivnya. A Salánk–Tiszakeresztúr szakaszon a Magyarkomját–Tiszaújlak gépkocsiút teljes felújítása – 5 millió hr. Fancsikán 3 millió 963,812 ezer hrivnyát fordítanak az általános alapból óvoda építésére, valamint 5 millió 850 ezret gépkocsiút folyó javítására az Ilosva–Nagyszőlős szakaszon. A Beregszászi járásban a következő fejlesztések kerülnek finanszírozásra: 835,248 ezer hrivnyát fordítanak a speciális alapból a Beregdédai Általános Iskola fűtési rendszerének felújítására. A speciális alapból 1 millió 14,834 ezer hrivnyát utalnak ki vízgyűjtő építésére Csapon a Béke utcában.

* * *

A kísérleti pénzügyi ellátás keretén belül megyénkben a vámilletékekből befolyó összegekből 2017-ben folyó javítást végeznek többek között az Ilosva–Nagyszőlős útszakaszon 28 millió hrivnya értékben, a Nagyszőlős–Tekeháza–Nevetlenfalu gépkocsiúton 20 millió hrivnya, a Beregszász–Beregkövesd úton 1 millió 200 ezer, a Vereckei-hágó–Alsóverecke szakaszon 25 millió 740 ezer hrivnya értékben.