Augusztusban újabb sorozás vár a fiatalokra

Ukrajna elnöke aláírta 178/2017. számú rendeletét, melynek értelmében augusztusban 20 és 27 év közötti fiatalokat hívnak be kötelező sorkatonai szolgálatra.

Az eredeti tervek szerint a következő behívásra október-november folyamán került volna sor, az elnök azonban úgy határozott, hogy módosítja a határidőket. Határozata értelmében így már augusztusban is mozgósítanak fiatalokat a nemzeti gárdában letöltendő sorkatonai szolgálatra.

A tavaszi sorozás lezárulása óta alig két hónap telt el. Idén áprilisban és májusban több mint 14 000 polgárt hívtak be sorkatonai szolgálatra, ezen belül 9135-öt a fegyveres erőkhöz, 4200-at a nemzeti gárdába és 800-at az Állami Különleges Szállítási Szolgálathoz. Hogy hány főt hívnak be ezúttal, egyelőre nem ismert. A mozgósítás időpontjáról az államfő dönt, míg a behívandók számáról és a behívási kampány költségeiről a kormány.

segodnya.ua portál úgy értesült, idén egyetlen sorköteles behívása 3293 hrivnyájába kerül a költségvetésnek. Ebből 3200 hrivnyát a behívandó fiatalnak kifizetendő egyszeri segély tesz ki, míg további 93 hrivnya a sorozás előkészítésére és lebonyolítására megy el – a közlekedési és élelmezési költségeket nem számítva. Érdemes megjegyezni, hogy tavaly az egyszeri segély összege még kéthavi minimálbérnek felelt meg, ám mivel januártól a minimálbér gyakorlatilag a duplájára, 3200 hrivnyára emelkedett, a kormány úgy határozott, hogy a segély összegét a létminimum kétszeresében állapítják meg, így az 3200 hrivnya maradt.

A sorozás a 20 és 27 év közötti, a katonai szolgálatra egészségügyileg alkalmas, büntetlen előéletű, a kötelező sorkatonai szolgálatot még nem teljesített fiatalokat érinti. Emellett idén a felsőfokú végzettséggel rendelkező, a felsőoktatási intézményben az úgynevezett „katonai tanszéken” tisztképző tanfolyamon átesett fiatalok behívását is megkezdték. A tartalékos tiszteknek a sorkatonákhoz hasonlóan másfél évet kell leszolgálniuk.

Akárcsak a sorkatonákat, a „diplomás” behívottakat is kizárólag saját kérésükre vezényelhetik szolgálatra a kelet-ukrajnai harcok övezetébe, s csakis azt követően, hogy átestek a szükséges kiképzésen. Érdekesség, hogy a sorozás a nőkre is kiterjedt. Összességében közel 4000 tartalékos tisztet hívtak be tavasszal. Ily módon az idei első félévben már több mint 16 ezer főt hívtak be katonai szolgálatra, s még előttünk áll az augusztusi, illetve az október–novemberi sorozás.

A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a behívott sorköteleseknek pontosan meg kell jelenniük a behívóban feltüntetett gyülekezési helyen és időben. Amennyiben a sorköteles nem jelentkezik, vagy elmulasztotta tájékoztatni a hadkiegészítő parancsnokságot lakhelye változásáról, 85–119 hrivnya közötti bírságra számíthat. Ismételt szabályszegés esetén 170–255 hr bírság szabható ki. A sorkatonai szolgálat alóli kibújásért három évig terjedő szabadságvesztés róható ki. Ugyanakkor Jurij Zjugmand jogász a segodnya.ua érdeklődésére elmondta, hogy a gyakorlatban a szolgálat alól kibújókat rendszerint felfüggesztett szabadságvesztésre ítélik, s a próbaidő leteltével törlik a büntetettségüket.

Halasztást kaphatnak a behívás alól, akik:

– eltartják munkaképtelen szüleiket vagy más hozzátartozójukat;

– három évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek, vagy egyedül (anya nélkül) nevelik gyermeküket;

– két vagy több gyermeket nevelnek;

– árvák;

– 21 évesnél fiatalabbak, miközben nappali tagozatos képzésben vesznek részt;

– akiknek a felesége gyermeket vár vagy rokkant;

– ideiglenes egészségügyi problémáik vannak;

– a testvérük ugyanezen időszakban teljesít sorkatonai szolgálatot;

– a tanárok (amíg pedagógusként dolgoznak);

– az orvosok (szakmai tevékenységük egész idejére);

– a papok (szakmai tevékenységük egész idejére);

– a rendőrök (szakmai tevékenységük egész idejére);

– a bűncselekmények gyanúsítottjai.

Felmentést kaphatnak a sorkatonai szolgálat alól:

– az egészségügyileg alkalmatlanok;

– a 27. életévüket betöltött személyek.

Ami a felsőoktatási intézmények katonai tanszékein végzett személyeket illeti, esetükben a halasztásról a megyei hadkiegészítő parancsnokság különleges minősítési bizottsága hivatott dönteni. A halasztás indoka a családi körülmények, az egészségi állapot és a tanulmányok folytatása lehet.

A korábbi hírek értelmében idén nem tervezik részleges mozgósítás meghirdetését. A leszerelt mozgósítottakat szerződéses katonák váltották fel a hadseregben. A vezérkarnál jelezték, hogy az újabb mozgósítási hullám meghirdetéséről egyedül az államfő dönthet, amíg azonban nem következik be gyökeres változás a Donyec-medencei helyzetben, nincs erre szükség.

(segodnya.ua/zzz)