Nyilatkozat 2017. május 20./II.

A KMKSZ Választmánya tiltakozását fejezi ki az első olvasatban elfogadott oktatási törvényben tervezett módosítások ellen. A benyújtott módosító javaslatok és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv több ponton csorbítja az Alkotmány által biztosított állampolgári és kisebbségi jogokat. A törvénytervezet szövegében előirányzott módosítások, amellyel szemben a kárpátaljai magyarság szervezetei több ízben is tiltakozásukat fejezték ki, jelentős visszalépést jelentenének a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása terén.

Felhívjuk az oktatási minisztérium és az érintettek figyelmét arra, hogy az anyanyelvű oktatás biztosítása alkotmányos kötelesség, ezért határozottan kérjük, hogy a módosítások vizsgálatakor érvényesítsék az alaptörvényben és más nemzetközi dokumentumokban garantált jogokat, s segítsék elő az anyanyelvű oktatáshoz való jog maradéktalan érvényesülését.

 

Ungvár, 2017. május 20.
A KMKSZ Elnöksége