A KMKSZ XXVIII. közgyűlésének nyilatkozata

A KMKSZ aggodalmát fejezi ki a 2016 őszén kezdődött ukrajnai törvényalkotási intézkedések sora miatt, melyek a nemzetiségek jogainak jelentős mértékű szűkítését eredményezhetik.

Úgy véljük, hogy a nyelvhasználattal, anyanyelvű oktatással és az állampolgársággal kapcsolatos jogok szűkítése ellentmond Ukrajna Alkotmányának és az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak, mindamellett jelentős visszalépést jelentenének a nemzeti kisebbségek jogérvényesítése terén, súlyosan megsértve az Ukrajna Alkotmányában rögzített alapjogokat és a szomszédos államokkal megkötött alapszerződésekben foglaltakat.

Szövetségünk elítéli az ukrán közszolgálati médiában tapasztalható azon intézkedéseket, melyek a kisebbségi nyelveken történő műsorsugárzás drasztikus korlátozását irányozzák elő, megsértve az alaptörvényben, a kisebbségi médiáról szóló törvényben s számos más rendeletben foglaltakat.

Felhívjuk az illetékesek figyelmét, hogy az anyanyelvi oktatás és a szabad anyanyelvhasználat biztosítása alkotmányos kötelesség, ezért maradéktalanul biztosítani kell a nemzetiségi kisebbségek számára is.

A kettős állampolgárság kérdése nem csak a nemzeti kisebbségekhez tartozókat érinti, hanem több millió ukrán állampolgárt, akik az elmúlt évek kilátástalan helyzetéből menekülve külföldre kényszerültek. Az EU-s állampolgársággal is rendelkező ukrán állampolgárok nemhogy nem veszélyeztetik Ukrajnát, de komoly lehetőségeket jelentenek az európai struktúrák felé való közeledésben, az ország európai integrációjának megerősítésében, a bevételi források bővítésében.

A KMKSZ üdvözli Európai Parlament döntését, mely megadta az ukrán állampolgárok szabad uniós beutazását biztosító vízummentességet, ugyanakkor elítéljük a schengeni határok Ukrajnát érintő szakaszain bevezetett szigorított ellenőrzés bevezetését, mely jelentős fennakadásokat okoz a határátkelésben, így a határok megnyílása helyett azok átjárhatatlanságát eredményezi. Szövetségünk szorgalmazza ezen intézkedések visszavonását, s a korábban előirányzott új átkelőhelyek mihamarabbi megnyitását.

Úgy véljük, hogy a kisebbségekkel kapcsolatos törvényalkotási kezdeményezések csupán a figyelem elterelését szolgálják az országban tapasztalható égető gazdasági, szociális és demográfiai problémákról, s csak tovább ronthatja az amúgy is feszült helyzetet. A KMKSZ Elnöksége ezért szorgalmazza, hogy a hatalmi szervek hagyjanak fel a jogi formába burkolt kisebbségellenes törekvésekkel és tegyenek érdemi lépéseket azok jogainak biztosítása és érvényesítése érdekében. Meggyőződésünk, hogy a társadalmi feszültségeket épp az állampolgári és kisebbségi jogok kiszélesítésével, a jogosítványok és eszközök alsóbb szintekre történő delegálásával, a valódi önkormányzatiság megteremtésével lehetne feloldani.

A KMKSZ köszönetét fejezi ki a magyar államnak és Magyarország kormányának, hogy az elmúlt időszakban is kiállt a kárpátaljai magyarság mellett és a különböző támogatásokon keresztül segítette és segíteti a rendkívül nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyarság boldogulását és szülőföldön való megmaradását.  

Üdvözöljük a magyar-ukrán kapcsolatok megerősítése és bővítése céljából tett magas szintű kormányzati lépéseket. Meggyőződésünk, hogy a közelmúltban aláírt megállapodások nagyban elősegítik a két ország közötti gazdasági együttműködés élénkítését, Kárpátalja s azon belül a határ menti régió gazdasági, infrastrukturális fejlesztését. Olyan, eddig meg nem valósított elképzelések kerülhetnek kivitelezésre, mint a Beregszász városát elkerülő autóút megépítése, vagy a tervezett újabb határátkelők megnyitása.

Reméljük, hogy a magyar-ukrán jószomszédi viszony erősödése töretlenül folytatódni fog, s abban a kárpátaljai magyarság fontos szerepet fog játszani.

 

Beregszász, 2017. április 8.