A KMKSZ-nek és a kárpátaljai magyarságnak van jövője

Felső-Tisza-vidéki küldöttgyűlés Visken

Megtartotta soros tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete (KMKSZ FKSZ) április 2-án Visken. A közgyűlés előtt a jelenlévők a református temetőbe vonultak, ahol megkoszorúzták a KMKSZ alapítójának és egykori elnökének, Fodó Sándornak és id. Sari Józsefnek a sírját. Ezt követően a helyi magyar iskola épületében megkezdődött a közgyűlés.

Az esemény elején Szabó Gabriella, a KMKSZ Viski Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Kocserha János, a KMKSZ FKSZ alelnöke ismertette a napirendi pontokat.

Sari József, a KMKSZ FKSZ elnöke az elmúlt közel 30 évet felölelő munkát összegezte.

Elmondta, hogy iskolák, óvodák jöhettek létre, rengeteg kulturális rendezvényt tudhatnak maguk mögött. Kiemelte, hogy a szervezet taglétszáma 7374 fő a Felső-Tisza-vidéken. Beszélt az elmúlt választásokról. Hangsúlyozta, hogy ezen a téren erősödnie kell a szervezetnek, hiszen nem szerepeltek rosszul, de lehetett volna jobb eredményeket is elérni. Ugyanis a középszintű szervezet legnagyobb taglétszámmal rendelkező települése, Visk a KMKSZ szemszögéből elbukta a választásokat. Összességében a középszintű szervezet jól szerepelt: Huszton az elmúlt évekhez képest kimagaslóan jó eredményeket értek el, Técsőn is, azonban a Huszti járásban nem sikerült képviseletet szerezni. Beszélt a Petőfi-programról, melyet pozitívan értékelt, elmondta, hogy hamarosan még 10 önkéntessel bővítik a programot, akiket kiküldenek a szórványba, ezzel is segítve az oktatás helyzetét. Az elnök felhívta a figyelmet a tanárhiányra, kiemelte, hogy a Felső-Tisza-vidéken is népszerű a magyar idegen nyelvként való tanulása. Sari József szerint a vasárnapi iskolák helyzete kívánnivalót hagy maga után, ezért itt szúrópróbaszerű ellenőrzésekre lenne szükség; kiemelte, hogy azokon a településeken, ahol magyar iskola is működik, ott vasárnapi iskolának nincs létjogosultsága. Felhívta a figyelmet a középiskolákra, ugyanis az iskolák léte is kockán forog, egyre csökken a tanulók száma. Beszélt a sokszínű kulturális rendezvényekről, amelyeket évente szerveznek. A táncházmozgalom fontosságára is felhívta a figyelmet. Elmondta, hogy az idén a megyei gyereknapot Visken fogják megszervezni.

Ezt követően az ellenőrző bizottság beszámolója következett, amelyet Ótus László ismertetett. Sari József köszönetet mondott Stók Imrének, aki a szervezet pénztárosa volt, azonban egészségi állapota miatt tovább nem tudja vállalni a munkát.

Az elnöki beszámolót követően dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője köszöntötte az egybegyűlteket. Az elnök elmondta, nagyon fontos, hogy megtartsák és fenntartsák a kárpátaljai magyar közösséget. Kiemelte, hogy ritka a politikában, hogy egy szervezet 28 éven keresztül fenn tud maradni, és hű a kitűzött céljához. Az elmúlt három évet összegezve elmondta, hogy talán a legnehezebb időszak volt, nemcsak az ország, de a kárpátaljai magyarság életében is. „Sok nehézségen kellett már keresztülmenni, de háborút eddig még nem éltünk át. Azt sem éltük meg soha, hogy a megye központjában, Ungváron a magyarokat fenyegessék – ez is megtörtént. De mi nem rettenünk meg: mindenki teszi a dolgát, s ha meg tudjuk őrizni a nyugalmunkat, akkor a dolgok előbb-utóbb fordulni fognak.” Az elnök szerint fontos minden lehetőséget megragadni és kihasználni, bár nehéz a helyzetünk, de szerinte ugyanakkor sok pozitívumot is tartalmazott az elmúlt három év. Hiszen nagyon jól szerepelt a szervezet a választásokon, és sikerült sok vezető pozíciót szerezni a megyében. „Ilyen eredményeket és lehetőségeket nagyon régen értünk el” – fogalmazott Brenzovics. Elemezve az aktuálpolitikai viszonyokat, hangsúlyozta, hogy az országban kialakult jelenlegi helyzetben a KMKSZ a békés megoldás mellett száll síkra. Kiemelte, hogy az ukrán Alkotmány szerint senkitől nem lehet elvenni az ukrán állampolgárságot semmilyen esetben, a most beterjesztett törvénytervezetek, amelyek a nyelvtörvény és a kettős állampolgárság kérdéseivel foglalkoznak, ellentétesek Ukrajna Alkotmányával. Az elnök beszédében kitért az Egán Ede gazdaságfejlesztési programra is, amelynek első évét sikeresnek értékelte. Záró gondolataiban Brenzovics László hangsúlyozta: a KMKSZ-nek és a kárpátaljai magyarságnak van jövője.

A felszólalásokat követően fórumra került sor, amely során kérdéseket tettek fel a felszólalóknak, majd a 2016-os év munkáját a jelenlévők kielégítőnek értékelték. Ezt követően tisztújításra került sor, melyet Kocserha János koordinált. A közgyűlés egyöntetű nyílt szavazással Sari Józsefet választotta elnöknek a következő három évre. Az újraválasztott elnök köszönetét fejezte ki a jelenlévőknek. Elmondta, hogy igyekszik tovább tenni a dolgát, ahogyan eddig is. Általános alelnök maradt Kocserha János, a Huszti járásban Kozma József, a Técsőiben Kékesi Sándor, a Rahóiban pedig Francz Ignác. Megválasztották az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjait is, valamint új pénztárosnak Kegyes Katalint. A közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget.

Váradi Enikő