Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács

Március 23-án került sor Ungváron a Kárpátaljai Megyei Tanács hatodik ülésszakának második plenáris ülésére. Az ülésen jelen volt Mikola Bojarkin, az Állami Geológiai és Lelőhelykezelő Szolgálat megbízott vezetője.

Napirend előtt Mihajlo Rivisz, a megyei önkormányzat elnöke és Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó átadták a megyei tanács és a megyei állami adminisztráció közös kitüntetését, a Kárpátalja Fejlődéséért Érdemérmet Borisz Kuzjmának, Ukrajna érdemes művészének, a Kárpátaljai Megyei Művészszövetség elnökének a régió kultúrájának fejlesztéséhez való hozzájárulásáért.

A megyei tanács elnöke a továbbiakban beszámolt a testület legutóbbi ülése óta a közigazgatásban végbement személycserékről. Így megtudhattuk, hogy Volodimir Bojko lett az Állami Számvevőszéki Szolgálat Nyugati Hivatala Kárpátaljai Főosztályának vezetője, a megyei állami adminisztráció nemzetiségi és vallási osztályának vezetőjévé pedig Rezes Józsefet nevezték ki.

Mihajlo Rivisz beszámolt arról is, hogy a tanácsülést megelőzően Mikola Bojarkin megbeszélést folytatott Kárpátalja vezetőivel. A találkozón a megyei tanács megbízásából a megyei állami adminisztrációval, valamint az Állami Geológiai és Lelőhelykezelő Szolgálattal megállapodást írtak alá, mely a felek reménye szerint lehetővé teszi egy a jelenleginél hatékonyabb mechanizmus kidolgozását a lelőhely-kitermelési engedélyek kiadására.

A megyei tanács elnöke jelezte, hogy Hennagyij Moszkal kormányzóval, valamint a járási állami adminisztrációk vezetőivel és néhány város polgármesterével együtt részt vettek a Regionális Fejlesztési Tanács múlt heti ülésén Kijevben, amelyen Petro Porosenko államfő elnökölt. Az ülés napirendjén számos fontos kérdés szerepelt az ukrajnai reformok megvalósításával, többek között a decentralizációval, a közúthálózat fejlesztésével, az egészségügyi reformmal és a közoktatásban várható változásokkal kapcsolatban.

Ugyancsak napirend előtt a megyei tanács KMKSZ-frakciója kezdeményezte, hogy forduljon az önkormányzat felvilágosításért az Állami Geológiai és Lelőhelykezelő Szolgálathoz a muzsalyi érclelőhely kiaknázására vonatkozó speciális engedélyekkel kapcsolatban. A magyar képviselők kezdeményezték továbbá, hogy tűzzék napirendre a beregszászi hidak rekonstrukciós terveinek, valamint a Beregszász–Tasnád (Zatisne)–Kígyós közút nagyjavítási dokumentációjának az elkészítését. Ugyancsak szorgalmazták, hogy tárgyaljon a testület a beregszászi elkerülő út megépítésének tervéről, a beregszászi járási tiszacsomai kultúrház tetőzetének és a falubéli Mologyizsna utca javításáról. A magyar képviselők javasolták, hogy forduljon a megyei tanács a beregszászi járási Orosziban kialakítandó sebességlassító berendezések ügyében a megyei rendőrséghez, továbbá szorgalmazták az állami és önkormányzati földek határainak megállapítását Gát és Csíkosgorond (Csikos-Horonda) között.

A megyei tanács a továbbiakban egy sor aktuális kérdésről tárgyalt. Napirendre került egyebek mellett az Állami Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Szolgálat Kárpátaljai Megyei Főosztályának 2015–2016. évi tevékenysége, illetve az ATO-veteránokat megillető földrészlegek kiutalásának állása. Miután a földkérdés mindig is érzékeny téma volt Kárpátalján, Szvitlana Meljnyicsuknak, a főosztály vezetőjének számos képviselői kérdésre kellett válaszolnia az ülésen.

Ezután a képviselők módosították a megye költségvetését, és változtatásokat eszközöltek több, az iskola előtti oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó megyei, illetve regionális programban. Napirendre került még a közúthálózat fenntartása, új sportpályák kialakítása, valamint a turizmus és az üdülőhelyek fejlesztése is.

(zakarpat-rada.gov.ua/zzz)