Jelentős anyaországi támogatások és színvonalas rendezvények

A KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének közgyűlésén

A KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete március 25-én tartotta meg tisztújító, beszámoló közgyűlését. A küldöttgyűlésre Munkácson, a járási szervezet székházában került sor, ahol egyhangúlag választották meg újabb három évre a középszintű szervezet elnökévé Gulácsy Gézát, aki egyben a Szövetség alelnöke is.

A napirendi pontok ismertetését követően Gulácsy Géza a járási szervezet 2016. évi tevékenységét ismertette. Elmondta, hogy az elmúlt évben semmiféle különleges politikai esemény nem történt. Viszont a 2017-es év eleje már hozott bizonyos problémákat, az új nyelv-, oktatási és állampolgársági törvény tervezete azt mutatja, hogy itt, Ukrajnában komoly erők működnek, amelyek igyekeznek a kisebbségek jogait és lehetőségeit beszűkíteni. Ezzel kapcsolatban indította a KMKSZ az aláírásgyűjtését, amit sikeresen lebonyolítottak, a Munkácsi járásban több mint kilencezer aláírás gyűlt össze. Elmondta, hogy a munkában részt vettek a történelmi egyházak is. Az aláírásokat a kormányzónak átadták, aki azt ígérte, hogy ezt az ügyet Kijevben képviselni fogja. A középszintű szervezet rendben működött az elmúlt évben, a taglétszám változásának dinamikája a legtöbb alapszervezetben nem változott, kivétel ez alól a munkácsi és a szernyei alapszervezet, mindkét helyen mintegy száz fővel csökkent a regisztrált tagság, így a tavalyi 5998 fő helyett jelenleg 5730 tagja van a munkácsi középszintű szervezetnek.

Az elnök elmondta, hogy a munkácsi körzetben az elmúlt évben hatezer embernek adtak vízumajánlást, 3672 szülő részesült oktatási-nevelési támogatásban, 1754 személy kapott kapcsolattartási támogatást, 829 szülő kapott gyermekétkeztetési támogatást, és 101 gyermekútlevél-támogatás is volt. Összesen 607 pedagógus és 233 egészségügyi dolgozó kapott fizetéskiegészítést a munkácsi körzetben. Fontos eredménye volt a 2016-os évnek az Egán Ede-program beindulása, amelynek keretében három kategóriában 94 vállalkozót támogatott a magyar állam vissza nem térítendő támogatással, valamint 851 személy földprivatizációját csak Munkácson és a járásban.

Gulácsy Géza részletesen beszámolt a középszintű szervezet által szervezett kulturális programokról is, szerveztek színházi előadásokat, táncházakat, megemlékezéseket. Az alapszervezeti rendezvényekkel együtt összesen 40 rendezvényt bonyolított le a KMKSZ Munkácson és a járásban, valamint egy kirándulást is szerveztek Kassára. Megkezdték Schossel Andrásnak, a művészi vasöntés mesterének a frigyesfalvai temetőben lévő síremlékének helyreállítását. A Keleti Partnerség programja keretében a Barkaszói Óvodában és az Izsnyétei Általános Iskolában történtek felújítások 2016-ban, valamint megtörtént a KMKSZ munkácsi székházának külső felújítása is. A hagyományos rendezvényeiken kívül terveznek egy kirándulást Egerbe, és idén ünnepélyesen fel szeretnék avatni a Schossel-emlékművet is.

A járási szervezet elnöke beszámolt a KMKSZ-képviselők által a Munkácsi Városi Tanácsban és a Munkácsi Járási Tanácsban végzett munkáról, valamint a KMKSZ megyei tanácsi frakciójának munkájáról.

Nagy Sándor alelnök hozzászólásában a kárpátaljai magyarságra leselkedő legnagyobb veszélyként jelölte meg a parlament előtt lévő törvénytervezeteket, amelyek következtében eltűnhet a kárpátaljai magyarság értelmiségi, vezető rétege.

Fakász Valéria, az ellenőrző bizottság elnöke beszámolt a középszintű szervezet anyagi helyzetéről, beszámolóját a közgyűlés elfogadta. A küldöttek az elmúlt évi munkát kielégítőnek minősítették.

A tisztújítás során nyílt szavazással, egyhangúlag választották meg a küldöttek újabb három évre Gulácsy Gézát a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnökévé, majd általános alelnökké Nagy Sándort, szervezési alelnökké Bimba Évát, a képviselői munkáért felelős alelnöknek pedig Tóth Margitot. Az ellenőrző bizottság elnökévé Fakász Valériát, tagjaivá Barta Gabriellát és Wittenberger Irént választották. Kijelölték a középszintű szervezet által a megyei szervezet közgyűlésének javasolt 11 választmányi tagot.

Badó Zsolt