A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata

A KMKSZ tiltakozik az ukrajnai kisebbségek ellen irányuló jogalkotási törekvések miatt.

Úgy véljük, hogy a nyelvhasználattal, anyanyelvű oktatással és az állampolgársággal kapcsolatos jogok szűkítése ellentmond Ukrajna Alkotmányának és az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak.

Az amúgy is feszült helyzetet csak tovább ronthatja, ha a törvényalkotók az országban tapasztalható égető gazdasági, szociális és demográfiai problémák megoldását a nemzetiségi kisebbség jogainak és lehetőségeinek csorbításával kívánják orvosolni.

A társadalmi feszültségeket épp az állampolgári és kisebbségi jogok kiszélesítésével, a jogosítványok és eszközök alsóbb szintekre történő delegálásával, a valódi önkormányzatiság megteremtésével lehetne feloldani.

A nemzeti kisebbségekhez tartozóknak a szomszédos nyelvországban elnyert állampolgársága nemhogy nem veszélyezteti Ukrajnát, de komoly lehetőségeket jelent az európai struktúrák felé való közeledésben, az ország európai integrációjának megerősítésében.

A KMKSZ Elnöksége ezért szorgalmazza, hogy a hatalmi szervek hagyjanak fel a jogi formába burkolt kisebbségellenes törekvésekkel és tegyenek érdemi lépéseket azok jogainak biztosítása és érvényesítése érdekében.

Ungvár, 2017. március 27.