64 ezer tiltakozó aláírás gyűlt össze

Átadták a kormányzónak az aláírásokat tartalmazó íveket

Kárpátalja 112 településén élő, 64 069 kárpátaljai lakos tiltakozott aláírásával a kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogait korlátozni kívánó törvénytervezetek ellen az egy hónapja zajló aláírásgyűjtő akció során. Március 17-én, nagy ukrán médiaérdeklődés mellett, hivatalosan átadták a magyar társadalmi szervezetek vezetői és a történelmi egyházak képviselői Hennagyij Moszkalnak, Kárpátalja kormányzójának az aláírásokat tartalmazó íveket Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal épületében.

A magyar küldöttséget vezető Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője az ívek átadásakor felolvasta a KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozatát, amelyben a két szervezet tiltakozik a kárpátaljai magyarság és a többi nemzetiség nyelvhasználati és anyanyelvű oktatási jogainak korlátozásával fenyegető törvénytervezetek ellen. A magyar szervezetek arra kérték Kárpátalja kormányzóját, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a jogainkat korlátozó törvénytervezetek elfogadása ellen.

Az aláírásgyűjtő akcióban részt vett szervezetek képviseletében jelen volt az átadásnál Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke, Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője, a római katolikus egyháztól Pogány István esperes, ungvári plébános, a görögkatolikus egyház képviseletében pedig Szkoropádszky Péter palágykomoróci parochus.

Hennagyij Moszkal kormányzó már korábban is hangot adott azon véleményének, hogy elítéli az említett törvénytervezeteket, ezúttal kijelentette, mind ő, mind a Kárpátalja megyei államhatalom érzékeli és osztja a magyarok aggodalmát, s kész elősegíteni, hogy a kérésük meghallgatásra találjon a legfelsőbb állami szerveknél. Jogosnak tartja a kárpátaljai magyarok aggódását és az érdekeik védelmében tett lépéseit. Hangsúlyozta, teljes mértékben egyetért a magyar szervezetek azon véleményével, hogy az ukrán parlament elé terjesztett mindhárom nyelvtörvénytervezet ellentmond az ukrán törvényeknek, sérti az Alkotmányt és a Kijev által vállalt nemzetközi kötelezettségeket. Kiemelte: le kell szögezni, hogy nem korlátozhatók az ukrán állampolgárok nyelvhasználati és anyanyelvű oktatáshoz fűződő jogai.

Hennagyij Moszkal arról biztosította a kárpátaljai magyarság képviselőit, hogy minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy az ukrán parlament jelenlegi formájában ne fogadja el a – mint fogalmazott – „dilettánsok, jogi szöveget soha nem olvasott” egyének által „összefércelt” törvénytervezetek egyikét sem. Mint mondta, hétfőn találkozik Petro Porosenko elnökkel, akinek fel fogja vetni a nyelvtörvények kérdését, átadja a magyar szervezetek nyilatkozatát és az általa vezetett hivatal által az ügyben készített dokumentumot, javasolni fogja az államfőnek a nyelvtörvénytervezetek társadalmi és szakértői vitára bocsátását, valamint a Velencei Bizottságnak véleményezésre történő megküldését.

A kormányzó azt is elmondta, hogy Kárpátalján nagy hullámokat fog vetni a kettős állampolgárságot tiltó elnöki törvénytervezet körüli vita. Ennek kapcsán hangoztatta, a mostani ukrajnai belpolitikai helyzetben nem kellene ilyen és hasonló kezdeményezésekkel előállni, amelyek szerinte az ukrán gazdaság válságáról és a lakosság egyre romló szociális helyzetéről, az utak siralmas állapotáról hivatottak elterelni a figyelmet.

Hennagyij Moszkal leszögezte: az ukrán Alkotmány értelmében senki nem fosztható meg az állampolgárságától. Úgy vélte, nem kellene feszegetni az állampolgársággal kapcsolatos kérdéseket, főként az országnak azokban a régióiban, amelyek korábban más országok fennhatósága alá tartoztak, és az ott élőknek történelmileg sajátságos kötődéseik alakultak ki. Mint hangsúlyozta, szerinte békén kell hagyni azokat az egyszerű embereket, akiknek az ukrán mellett más állampolgárságuk is van, hogy jobban tudjanak boldogulni. Képletesen szólva megjegyezte: Kárpátalja kiürül, ha elfogadják a kettős állampolgárságot tiltó törvényt.

A kormányzó elítélte és visszautasította az egyes ukrán médiumok által egyre sűrűbben hangoztatott vádaskodásokat, hogy Kárpátalja szeparatista, vagy hogy engedték teljesen elmagyarosítani. Hangsúlyozta: mind neki, mind az általa irányított megyei államhatalmi szervnek lesz elegendő kitartása a nemzetiségi kérdések rendezéséhez. Arra kérte a magyar szervezetek vezetőit és az egyházak képviselőit, hogy ők is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Kárpátalján továbbra se legyen szembenállás, és a jelenlegi problémákat sikerüljön nyugodt mederben, megfelelő higgadtsággal megoldani.

Brenzovics László az átadási ceremóniát követően a sajtónak elmondta: „64 069 aláírás gyűlt össze Kárpátalja 112 településéről, azok ellen a tervezett intézkedések ellen, amelyek szűkíteni kívánják Ukrajnában a nemzeti kisebbségek jogait. Azt hiszem, ez egyértelmű kifejezése a kárpátaljai magyarság véleményének, hiszen az aláírásgyűjtő íveket a kárpátaljai felnőtt magyar lakosság tagjainak a többsége aláírta. Örvendetes az, hogy Kárpátalja kormányzójának a véleménye egyezik a miénkkel, pozitívan, megértéssel és segítő szándékkal viszonyul a kárpátaljai magyarság gondjaihoz. Ő is úgy látja, hogy ezek a törvénytervezetek nem időszerűek, ellentmondanak Ukrajna hatályos alkotmányának és nemzetközi kötelezettségvállalásainak is.” A KMKSZ elnöke abban bízik, hogy közös erőfeszítéssel sikerül megakadályozni a kárpátaljai magyarok jogérvényesítését fenyegető kijevi törekvéseket. Hangsúlyozta: „A kárpátaljai magyarok lojális állampolgárai ennek az országnak, de ki fognak állni jogaikért.” Hangsúlyozta, a két magyar szervezet együttműködése tovább folytatódik. Az aláírásgyűjtési akció sikeréhez pedig az is jelentős mértékben hozzájárult, hogy a KMKSZ és az UMDSZ közös akcióját történelmi egyházaink is felkarolták. Végül mindenkinek köszönetet mondott, akik az aláírásgyűjtésben részt vettek.

mti/dózsa