Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

Az elmúlt hét végén folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tisztújító alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

Ungvári Középszintű Szervezet

Ungváron a Himnusz eléneklése után megemlékeztek az alapszervezet elmúlt évben elhunyt tagjairól.

Tarics Zoltán elnök részletesen ismertette a közgyűlés résztvevőivel a több mint 1500 tagú alapszervezet múlt évi tevékenységét. Felsorolta az ismert tagok elismerésre méltó szakmai és sporteredményeit, valamint az alapszervezet által szervezett rendezvényeket. Nagy örömmel nyugtázta, hogy megalakult a KMKSZ ISZ Ungvári Alapszervezete, melynek elnöke Gyöngyösi Tibor. 93 új taggal bővült az alapszervezet, ugyanakkor a tagdíj befizetésének elmulasztása miatt 143 tagot kénytelenek törölni, ezt a közgyűlés egyhangúlag támogatta.

Az idei munkatervbe többek között közös kirándulást javasoltak Viskára, valamint a botanikus kertbe, és kezdeményezték fontos műemlékek védelmét.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője köszönetet mondott az alapszervezet vezetőinek az elvégzett munkáért, külön kiemelve Tarics Zoltán példaértékű munkáját, akinek a segítségére és támogatására továbbra is számít a KMKSZ vezetése. A szövetség elnöke elemezte az ukrajnai politikai helyzetet, és annak negatív következményeit. Megállapította, hogy egyelőre nem látni azokat a konstruktív erőfeszítéseket, amelyek kivezetnék az országot a jelenlegi válságból. Brenzovics László beszélt a Magyarország gazdasági miniszterének kijevi látogatása során tető alá hozott megállapodásokról is, amelyek között kárpátaljai vasúti és közúti fejlesztésekről szóló közös beruházások is vannak.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke az adminisztratív reform környékbeli nehézségeiről, az anyaországi támogatásokról, valamint a középszintű szervezet által szervezett programokról számolt be a közgyűlésnek. Elmondta, hogy Ungvárról 37-en pályáztak az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programban, közülük 18 a nyertes pályázat.

Az ungvári alapszervezetet 16 éve és négy hónapja irányító Tarics Zoltán megbizatásáról lemondott, posztjára az elnökség tagját, Kulin Juditot ajánlotta, akit a közgyűlés egyhangúlag választott a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének elnökévé, alelnökévé Keszler Máriát, titkárává pedig Szántó Evelint.

A közgyűlés munkájában részt vett Gyöngyösi Tibor, a KMKSZ ISZ Ungvári Alapszervezetének elnöke is, valamint az Ungvári Városi Tanács KMKSZ-es képviselői, Kulin Zoltán és Veress Pál.

Minaj és Ketergény KMKSZ-alapszervezetei a korábbi gyakorlatnak megfelelően közösen tartották tisztújító beszámoló közgyűlésüket a minaji református parókián. Elsőként Rigó Izabella, a KMKSZ Minaji Alapszervezetének elnöke számolt be az alapszervezet tagjainak a tavalyi évben elvégzett munkáról. Majd Kertész Viktória, a KMKSZ Ketergényi Alapszervezetének elnöke vette számba alapszervezete tavalyi tevékenységét. A két szomszédos község lakossága jelentősen megnőtt az utóbbi évtizedekben, ugyanakkor a magyarság megfogyatkozott a felgyorsult kivándorlás következtében. Megfelelő közösségi helyiség hiányában korlátozottak a rendezvények megszervezésének lehetőségei a két településen, ugyanakkor rendszeresen szerveznek csapatépítő kirándulásokat közösen a két kis alapszervezet vezetői.

A tagságnak Balogh Lívia részletesen beszámolt a járási tanácsban folyó munkáról, valamint az anyaországi támogatási programokról. Minajban három vállalkozás nyert el vissza nem térítendő támogatást az Egán Ede Alapítványtól, közülük egy hölgy beszámolt pozitív tapasztalatairól a közgyűlésnek.

A tisztújítás során a minaji alapszervezet újabb három évre szavazott bizalmat Rigó Izabellának és alelnökének, Szilvási Máriának.

A ketergényi alapszervezet elnökévé viszont Zombor Katalint választották, az eddigi elnök, Kertész Viktória alelnökként folytatja tovább a munkát.

Munkácsi Középszintű Szervezet

Barkaszón Bimba Éva alapszervezeti elnök újszerűen, a tevékenységüket és rendezvényeiket bemutató fotók kivetítésével illusztrálta az elmúlt évben történteket. Nemzeti ünnepeinkről méltón megemlékeztek, kézművesnapot szerveztek a parókián, anyák napját megelőzően honismereti kirándulást, batyus bált szerveztek, búzát ajánlottak fel a magyarok kenyeréhez és KMKSZ-es szilveszteri mulatságon búcsúztatták a tavalyi évet. Az alapszervezet hozzásegítette a magyarországi támogatási programokhoz a helyi lakosságot, és jól halad a nyelvtörvénytervezetek elleni aláírásgyűjtés.

Az alapszervezet tervei szerint idén is megszervezik majd a kézművesnapot, valamint egy ifjúsági napot is terveznek, amelyre Pintér Béla keresztyén énekest szeretnék meghívni. Szeretnének ősszel szüreti bált és idősek számára egy kirándulást szervezni.

Balogh Judit beszámolt az alapszervezet pénzügyeiről, majd Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, valamint Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke ismertette az országban kialakult helyzetet, mindazokat a problémákat, amelyek miatt tömegesen vándorol ki a lakosság. Elmondta, hogy a független Ukrajna eltelt 25 éve alatt egy perspektívikus kormányzati program, egy jövőkép nem alakult ki. Ezt a nép érzi, és a lábával szavaz. A magyarországi helyzetet jellemezve, egyik kollégájára hivatkozva kijelentette: „A magyar kormány tevékenységét az méri, hogy Kárpátalján hány gyereket íratnak magyar első osztályba. Amikor Magyarországnak jól megy, emelkedik az ország presztízse. Persze Magyarországon sem minden tökéletes, de ha globálisan nézzük, azt kell mondanunk, hogy Magyarország elindult egy felfelé vezető úton. A magyar gazdaság növekedésének köszönhetően a kárpátaljai magyarok támogatására is több jut.” Elmondta, hogy a 2016-os évben a barkaszói lakosok összesen 25,2 millió forint támogatást kaptak a különböző programokon keresztül a magyar államtól.

Gulácsy Géza beszámolt a KMKSZ megyei tanácsi frakciójának tevékenységéről, azokról a fejlesztésektől, amelyeket a szövetség frakciójának köszönhetően sikerült megvalósítani a Munkácsi járás magyar falvaiban.

A Fakász Valéria által levezetett tisztújítás során egyhangúlag Bimba Évát választotta újabb három évre elnökévé a KMKSZ Barkaszói Alapszervezete.

Szernyén Horkay Mária számolt be a közgyűlésnek az alapszervezet munkájáról. Megemlékeztek nemzeti ünnepeinkről, a község mártírjairól, részt vettek a középszintű és megyei szervezet rendezvényein. Elmondta, hogy a nyelvtörvénytervezetek elleni aláírásgyűjtés során már több mint ötszáz aláírás összegyűlt. 172 földtulajdonos földprivatizációs pályázatát segítette az alapszervezet. A tagság 132 fővel növekedett, így 804 fős az alapszervezet, a múlt évben, sajnos nyolc halálozás volt, és nagyon sokan elköltöztek a faluból. Az elnök asszony fontos feladatként nevezte meg a községi könyvtár rendbehozatalát és támogatását, mert az jelenleg nagyon rossz állapotban van.

A közgyűlésen jelen lévő Zsidik Sándor polgármester és Béres László református lelkész nagyobb mértékű összefogást kezdeményezett a tanács, az egyházközség és a KMKSZ- alapszervezet között.

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke a nemzetiségi kisebbségek felszámolását célul kitűző nyelvtörvény és oktatási törvénytervezetek kapcsán kijelentette: „Azt kellene megértenie az állam vezetőinek, hogy az ország akkor lesz erős, ha az állampolgárai szeretni fogják, ha lojálisak hozzá. Ezt nem lehet rákényszeríteni senkire, ezt csak ki lehet érdemelni, és az a kormány feladata, hogy mindent megtegyen azért, hogy ez a nép szeressen itt élni.

A járási szervezet vezetője elmondta, hogy Szernye lakossága a különböző támogatási programok keretében összesen 29 millió forint támogatást kapott a magyar államtól. Idén is fog minden támogatási projekt folytatódni, sőt, a gazdaságfejlesztés területén nőni is fog a támogatási keret.

Gulácsy Géza válaszolt a tagok által feltett kérdésekre a magyar–ukrán együttműködéssel, a megyei tanácsi fejlesztésekkel és más aktuális ügyekkel kapcsolatban.

A közgyűlés végül egyhangúlag választotta újra Horkay Mária alapszervezeti elnököt.

Beregszászi Középszintű Szervezet

Február 25-én a KMKSZ Nagymuzsalyi Alapszervezetében is megtartották a soron következő tisztújító közgyűlést. Az eseménynek a helyi magyar iskola adott otthont. A napirendi pontok elfogadását követően Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének (BKSZ) elnöke beszélt a kárpátaljai magyarság ukrajnai helyzetéről, valamint a KMKSZ és a kárpátaljai magyarság anyaországhoz fűződő kapcsolatairól. Tájékoztatta a helyieket a pályázati lehetőségekről, többek között az Egán Ede-programról és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatási programjairól. Ezután fórumra került sor, ahol többek között olyan kérdések is felmerültek, mint a muzsalyi vízkérdés és az infrastrukturális fejlesztés. Ezt követően Jakab Erika, az alapszervezet elnöke tartotta meg éves beszámolóját. Az alapszervezet tisztségeinek elosztásában nem történt változás, valamint megválasztották az elnökség tagjait is.

Benében a múlt szombaton tartották meg a tisztújító közgyűlést. Az eseményen id. Molnár László alapszervezeti elnök számolt be a tagságnak, majd őt követte ifj. Molnár Lászlónak, a KMKSZ kulturális titkárának felszólalása, aki többek között a nyelvtörvénytervezet elleni aláírásgyűjtésről beszélt. Vass Ottó, a KMKSZ BKSZ alelnöke beszédében szót ejtett az Egán Ede gazdaságfejlesztési programról, valamint vázolta a járási tanács tevékenységét, a közeljövőben megvalósuló projektjeit. Vincze István helyi polgármester is beszámolt éves munkájáról, majd ezt követően megtörtént a tisztségviselők megválasztása. A jelenlévők id. Molnár Lászlót választották újra alapszervezeti elnöknek, az alelnök és titkár személyében sem történt változás.

Beregsomban is megtartották a KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését február 26-án. A napirendi pontok elfogadását követően Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Tájékoztatta a jelenlévőket a magyar kormány által kiírt pályázati lehetőségekről, valamint az Egán Ede gazdaságfejlesztési programról, illetve a Beregszászi Járási Tanács munkájáról. Bartha Ferenc helyi alapszervezeti elnök beszámolt az éves munkáról, elmondta, hogy az Egán Ede-program földprivatizációs pályázatának keretén belül közel 400-an pályáztak. A gyűlésen a jelenlévők nem kifogásolták az alapszervezet munkáját, az elnöki tisztséget továbbra is Bartha Ferenc tölti be. Változás történt azonban az alelnöki (Hidi Katalin), a titkári (Bocskor Marianna) és az elnökségi posztok betöltésénél.

Haranglábon is megtartották a tisztújító közgyűlést. Az eseményen jelen volt Sin József, aki beszélt a járási tanács munkájáról, valamint a KMKSZ éves programjairól, munkájáról. Kiemelte a nyelvtörvénytervezet ellen vívott harcot, melyet Brenzovics László, a KMKSZ elnöke – összefogva a kijevi magyar nagykövetséggel – vív a parlamentben, ezen felül a szervezet a megyében is több beadványt készített el. A felszólalást követően fórumra került sor, amely során több kérdést tettek fel az elnöknek. Az eszmecserét követően az alapszervezeti elnök beszámolt éves munkájáról, majd megválasztották a tisztségek betöltőit. A haranglábi alapszervezet új elnöke Gerzsenyi Andrea lett. Sin József az újonnan választott elnöknek átadott egy komplett számítástechnikai felszerelést.

Zápszonyban február 26-án tartották meg a KMKSZ tisztújító közgyűlését. Az eseményen szép számmal jelentek meg az alapszervezeti tagok. A napirendi pontok elfogadását követően Sin József beszélt az aktuálpolitikai és gazdasági kérdésekről. Csatáry Zsolt helyi alapszervezeti elnök beszámolt az elmúlt éves munkáról. Kiemelte, hogy a községben több mint 80 ember vízumkérelmét sikerült koordinálni, valamint közel 130 ember jutott földprivatizációs támogatáshoz. Szót ejtett az alapszervezet két központi eseményéről is a málenykij robotos megemlékezésről és a Piros pünkösd napja hagyományőrző programról, valamint beszámolt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatása által elnyert eszközökről is. Elmondta azt is, hogy jelen pillanatban több mint 200 aláírást sikerült összegyűjteni, de folyamatosan zajlik a gyűjtés. Ezt követően megválasztották a tisztségeket betöltő személyeket, Csatáry Zsoltnak ismét bizalmat szavazott az alapszervezet, így maradt elnök, alelnök lett ismét Dávid Ludmilla, a titkári posztot Kovács Ágota kapta, az elnökségi tagok közé négy új személyt választottak be.

Nagyszőlősi Középszintű Szervezet

Gödényházán is megtartották a soros tisztújító közgyűlést. Az eseményen részt vett Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének alelnöke, aki beszélt a magyar kormány által működtetett támogatási rendszerről. Az Egán Ede-programról, valamint az aláírásgyűjtési kampányról a nyelvtörvénytervezettel szemben. Ezt követően az alapszervezeti elnök beszámolt az elmúlt évi munkáról, majd megválasztották az új elnököt Jakab Szabina személyében. Azonban az alelnöki, titkári és elnökségi pozíciók betöltőinek megválasztását későbbre halasztották.

Tekeházán is lezajlott a tisztújító közgyűlés. Az eseményen részt vett Kudron Zoltán, aki beszélt a jelenleg elérhető pályázati lehetőségekről, az Egán Ede gazdaságfejlesztési programról, valamint a nyelvtörvénytervezet elleni aláírásgyűjtési akcióról. Ezt követően Kócsi Ernőnek, az alapszervezet elnökének beszámolója következett, aki 20 éves elnökségének munkáját foglalta össze, majd lemondott a tisztségről. Az újonnan választott tisztségeket teljesen új emberek töltik be, az alapszervezetben ugyanis fiatalításra törekedtek, a tekeházai KMKSZ-alapszervezet új elnöke Litkai Diána lett.