Megalakult a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének ösztönzésére alakult érdekvédelmi szervezet a kis- és középvállalkozói (KKV) szférában dolgozó fiatal üzletemberek számára. Az újonnan alakult szervezet neve: Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége, célja egy fiatal magyar vállalkozói közösségi réteg kialakítása, valamint az utánpótlás-nevelés.

A fórum résztvevőit Virág László, a KMVSZ elnöke köszöntötte elsőként, aki kiemelte, hogy a teremben ülő fiatalok a jövő reménységei. „Azért akartuk, hogy létrejöjjön a kárpátaljai fiatal magyar vállalkozók szövetsége, hogy legyen folytonossága ennek a tevékenységnek, hogy a kárpátaljai magyarság gazdasági életének tevékeny résztvevői, a fiatalok is össze tudjanak fogni a jövőnkért” – mondta el Virág László. Az elnök hangsúlyozta: nagyon fontos kinevelni az utánpótlást, hogy legyen kire bízni a jövőt, amikor az idősebb generáció már úgy dönt, hogy „leteszi a lantot”.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője elmondta: ez az esemény reményt ad a jövőt illetően. Örvendetes dolog, hogy ennyi fiatal gyűlt össze, hogy együtt tudják továbbvinni a kárpátaljai magyar vállalkozások ügyét. „Tudjuk azt, hogy a helyzet kettős: egyrészt a gazdasági, politikai viszonyok, a háborús állapotok nagymértékben megnehezítik az itt élők helyzetét, ugyanakkor az elmúlt évben a kárpátaljai vállalkozások számára számos új lehetőség nyílott, hiszen a magyar kormány által meghirdetett Határon túli fiatal vállalkozók éve program, valamint az Egán Ede gazdaságfejlesztési program is sikeresen zajlott, amelynek következtében több mint ezer vállalkozás jutott támogatáshoz”. Az elnök elmondta, hogy a programot idén is folytatni kívánják. Kiemelte azt is, hogy akkor lehet valakinek valamit adni, hogyha az felkészült a fogadására, tehát fontos, hogy a kárpátaljai vállalkozók felkészüljenek a gazdasági támogatásokra. Az elnök kiemelte, hogy a KMKSZ minden segítséget meg kíván adni ennek az új szervezetnek a fejlődéséhez.

Kota György a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztésének koordinációjáért felelős kormánybiztosság nevében hangsúlyozta: fontos feladatnak tartják, hogy a kárpátaljai vállalkozókat minél nagyobb támogatáshoz juttassák. „Öröm, hogy ennyien vannak, ez azt jelenti, hogy az ifjúság felvállalja azt a felelősséget, ami azzal jár, hogy a vállalkozói léttel javítsa a társadalom helyzetét, pénzügyi lehetőségeket teremtsen újabb munkavállalók foglalkoztatására. Ez az állam számára is adóbevételeket generálhat, melyekből talán jut majd utakra, oktatásügyre, egészségügyre” – fogalmazott. Kota György személyes élettörténetével példázva elárulta, hogy korábban ő is vállalkozással foglalkozott, ezért tudja jól, mennyi munkával és áldozattal jár ez a tevékenység. Beszélt arról is, hogy az EU munkavállalóinak közel hatvan százalékát a kis- és középvállalkozások foglalkoztatják, tehát a GDP-nek jelentős részét a KKV-szektor adja. Ezért nagyon fontos ez a szféra, s a magyar kormány lehetőségeihez mérten segíteni kívánja a vállalkozásokat.

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora Kányádi Sándor szavait idézte: „Aki megért, s megértet, az egy népet megéltet.” Vállalkozni is csak az tud, aki megérti a szituációt, meg tudja értetni környezetével és másokkal is – fogalmazott a rektor. Kiemelte, hogy nem szabad feladni a munkát, ennek egyik példája maga a főiskola, hiszen 25 évvel ezelőtt az akkori nehéz körülmények ellenére az intézmény létrehozói sem úgy álltak hozzá, ahogy a szovjet és ukrán bürokrácia állt, hogy ezt a problémát nem lehet megoldani; ők igyekeztek minden problémát megoldani. „Önök előtt is hasonló helyzet áll, állandóan problémákkal kerülnek szembe, és a fő feladat, hogy ezeket a problémákat leküzdjék. Ennek több útja van a gazdasági világban is.” A rektor örvendetesnek nevezte, hogy a fiataloknak volt merszük és összefogtak, hogy egy közös érdekvédelmi szervezetet hozzanak létre. Reményét fejezte ki, hogy sok sikeres dolgot tudnak majd együtt véghezvinni.

Az egybegyűlteket köszöntötte továbbá Szakács Zoltán, a beregszászi magyar konzulátus gazdasági kapcsolatokért felelős attaséja, Bocskai István marketingszakember, valamint Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke.

Ezt követően Huszár Andrea mutatta be a környező országokban működő fiatal vállalkozói szövetségeket. Őt Pataki Gábor követte, a KMVSZ alelnöke, aki az újonnan megalakult szervezet céljairól, feladatairól beszél.

A KFMVSZ elnöki tisztségére Huszár Pétert választották. Alelnökként Pataki Gábor és Huszár Andrea tevékenykedik majd. A régiók elnöki feladatait Illár József, Peleskey Viktor és Bucsella Enikő látják el.

Váradi Enikő