Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

Az elmúlt hét végén folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tisztújító alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

Beregszászi Középszintű Szervezet

Beregújfaluban Tóth Bertalan, a helyi alapszervezet elnöke számolt be az elmúlt évben elvégzett munkáról. Részt vettek minden, a szövetség által szervezett közös rendezvényen. Ifjúsági és felnőtt futballcsapatuk is jó eredményt ért el az Árpád-kupán. 3,5 mázsa búzával járultak hozzá a község gazdái a Magyarok kenyere akcióhoz. A közös szolyvai megemlékezést követően, no­vem­ber 20-án a helyi református templom kertjében felújított emlékműnél emlékezett meg a község lakossága a sztálinizmusnak áldozatul esett elődökről. A sztálinizmus áldozatainak emlékművét a Bethlen Gábor Alapnál elnyert pályázatnak köszönhetően sikerült felújítani, illetve ugyancsak az Alap támogatásának köszönhetően sikerült a helyi focicsapatnak mezeket és felszerelést vásárolni.

Decemberben a beregszászi betlehemes találkozóról tizenhárom betlehemes csapat közül az első helyezést a beregújfaluiak szerezték meg, ennek köszönhetően Magyarországra is meghívást kaptak. Tóth Bertalan elmondta, hogy a földprivatizációs program keretében 250-en pályáztak a községben, az elnök biztatta a községben élő vállalkozókat és farmergazdákat, hogy az idei évhez hasonlóan jövőre is pályázzanak az Egán Ede gazdaságfejlesztési program keretében, hisz ez óriási lehetőség a számukra.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke hangsúlyozta, ahhoz, hogy ki tudjuk védeni az Ukrajnában újra és újra felerősödő kisebbségellenes törekvéseket, a különböző önkormányzati szinteken ott kell lenniük a magyarság képviselőinek. A járási szervezet elnöke beszélt az egyre jelentősebb anyaországi támogatási programokról, illetve az ezt kiegészítő önkormányzati együttműködésekről, arra biztatva a jelenlévőket, hogy bátran pályázzanak. Idén a magyar államnak köszönhetően óvodafelújítási program indult, aminek köszönhetően megújulhatnak óvodáink. Az elvándorlást meg kell állítanunk, illetve olyan körülményeket kell teremtenünk, hogy vissza tudjanak jönni azok, akik befektethető tőkét gyűjtöttek össze Nyugaton – hangsúlyozta az elnök.

Vass Ottó, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője elmondta, az általa vezetett frakció közreműködésének köszönhetően 400 ezer hrivnyát utaltak át a beregújfalui felcserközpont felújítására. Elmondta, hogy Beregújfaluból az Egán Ede Vállalkozásfejlesztési Program keretében tizenkét vállalkozó és farmergazda kapott vissza nem térítendő támogatást, ez a program jövőre is folytatódik, érdemes újra pályázni.

Az alapszervezet közgyűlése egyhangúlag választotta újjá Tóth Bertalant az alapszervezet elnökévé, aki ezt követően beszélt idei terveiről, amelyek között tájház és műfüves labdarúgópálya is szerepel. Az elnök javaslatára Ács Ödönt választották az alapszervezet alelnökévé, titkárává pedig Barát Tündét. A fegyelmi bizottság tagjaivá Iván Jánost, Csete Sándort, Puskás Zsigmondot, Orosz Gizellát és Iván Idát választották.

Az újjáválasztott elnök emléklappal mondott köszönetet Tihor Bélának és Tompa Tibornak: ők 1989-ben részt vettek a KMKSZ Beregújfalui Alapszervezetének megalapításában, vállalva az akkor ezzel járó veszélyt.

Nagyszőlősi Középszintű Szervezet

Tiszakeresztúrban a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésének a helyi kultúrház adott otthont. Dobsa István alapszervezeti elnök, aki egyben a község polgármestere is, beszámolt a szervezet tavalyi munkájáról. Az elnöki beszámolót követően a megjelent tagság továbbra is az eddigi tisztségviselőknek szavazott bizalmat, Dobsa István maradt továbbra is az elnök, Kardos Albert az alelnök, az alapszervezet titkára pedig Héder Edina.

Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke elemezte az életünket befolyásoló politikai folyamatokat, mind regionális, mind világpolitikai szinten.

A közgyűlésen jelen volt Gorondi Albert járási képviselő is, a szomszédos Karácsfalva KMKSZ-alapszervezetének elnöke.

A jelenlévők a nyelvtörvénytervezetekkel és az Egán Ede-programmal kapcsolatosan tettek fel kérdéseket Barta Józsefnek és Dobsa Istvánnak.

Újakliban Papp József alapszervezeti elnök beszámolt az alapszervezet tevékenységéről, valamint a támogatási programokról. 34 család részesült a faluban oktatási-nevelési támogatásban, tizenhat gazda földjének privatizációja valósulhat meg a földprivatizációs program keretében.

Papp József nem vállalta tovább az alapszervezet vezetését, helyére a tagság Haljava Mariannát választotta, alelnöknek Teflovics Angélát, titkárnak pedig az eddigi elnököt, Papp Józsefet.

Barta József részletesen beszámolt a megyei tanács KMKSZ-frakciójának munkájáról, elemezte az ukrajnai, az anyaországi és világpolitikai helyzetet.

Aklihegyen a 192 tagú KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlésén Pacuha Aranka alapszervezeti elnök beszámolt az elmúlt év eseményeiről. Elmondta, hogy tavalyelőtt 102 gyerek szülei igényeltek oktatási-nevelési támogatást, tavaly már csak 99, ez is jelzi, hogy fogyóban van a közösség. 27 vízumtámogató nyilatkozatot töltöttek ki az elmúlt évben, és segítenek a konzulátuson történő időpontfoglalásban is. A kisgyermekek ajándékcsomagot kaptak a közreműködésükkel.

Barta József részletes beszámolója után a tagság elsősorban az Egán Ede gazdaságfejlesztési programmal kapcsolatban tett fel kérdéseket. Béres István, a községi tanács képviselője felhívta a megyei vezető figyelmét a felgyorsult ütemben folyó fakitermelésre.

A tisztújítás során újabb három évre kapott bizalmat Pacuha Aranka alapszervezeti elnök, alelnökké Mica Ildikót, titkárrá Pénzes Mónikát választották.

Akliban a helyi iskolában Domokos Róbert, az alapszervezet elnöke elmondta, hogy egy év alatt tíz fővel, 182-ről 192-re nőtt az alapszervezet tagsága. Beszámolójában kiemelte, hogy tavaly már másodszor sikerült megszervezniük a gyermek- és sportnapot. Elmondta, tavaly 66 oktatási-nevelési pályázatot nyújtottak be a faluból, valamint 88 földprivatizációs pályázatot továbbítottak.

Barta József részletesen ismertette azokat a politikai változásokat, amelyek jelentős hatással lesznek majd a jövőnkre, illetve válaszolt a feltett kérdésekre.

A tagság ismételten Domokos Róbertet választotta elnökké, alelnökké Oroszi Lászlót, titkárrá pedig Csetneki Ferencet.

Karácsfalván a 82 fős helyi alapszervezet tisztújító közgyűlésén az egybegyűlteket és a vendégeket (Barta Józsefet, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét, a KMKSZ alelnökét, illetve Dobsa István polgármestert) Gorondi Albert elnök köszöntötte. Az elnöki beszámolóban az elmúlt év rendezvényeit elevenítették fel, és elhangzott, hogy a földprivatizáció kapcsán 82 ember nyújtotta be pályázatát, illetve szó esett a BGA-nál nyert pályázatról (egy biliárdasztalt vásároltak, amit a kultúrházban a fiatalok előszeretettel használnak). Az Egán Ede gazdaságfejlesztési programban a faluban 7 nyertes pályázó van. Az összegyűltek hozzászólásaikban nehezményezték, milyen nehéz előteremteni a 20%-os önrészt. Barta József felszólalásában többek között ezekre a kérdésekre is választ adott, mivel Magyarország adja a pénzt, ezért ő szabja meg, milyen feltétekkel hajlandó segíteni az itteni embereken. Felvázolva a mai politikai és kulturális helyzetet, az alelnök úr többek között kitért a készülő nyelvtörvény miatt kialakult veszélyekre. A polgármester felszólalásában beszámolt arról, milyen nehézségekbe ütközik nap mint nap, és hogy szinte semmire nincs pénz, amiből valamit lehetne fejleszteni a két községben (Karácsfalván és Tiszakeresztúrban – a szerk.), ezért szükséges az összefogás és a társadalmi munka, hogy valamit javítsunk a helyzeten. A tisztújító gyűlésen ismét Gorondi Albertnek szavaztak bizalmat, és egy új alelnöke is van a szervezetnek Pák Júlia személyében.

Felső-Tisza-vidéki Közép-szintű Szervezet

Nagybocskón február 12-én zajlott le a tisztújító közgyűlés. Az elmúlt három év történéseiről Illés Éva alapszervezeti elnök számolt be. A beszámolóban szó volt a megtartott rendezvényekről, a magyar óvodai oktatásról. Jelezte, hogy a helyi ukrán iskolában a magyar nyelv oktatását tanárhiány miatt nem tudják beindítani. Előrelépés történt a lonkai II. világháborús katonasírok feltárása ügyében. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke hozzászólásában felhívta a figyelmet a nyelvtörvény veszélyeire, valamint az aláírásgyűjtés fontosságára. A tagság ismét Illés Évának szavazott bizalmat.

Terebesfejérpatakon a közgyűlést a helyi ukrán iskolában tartották. Beszámolót a múlt évben megválasztott elnök asszony, Rusznák Ibolya tartott. Többek között elmondta, hogy az iskola vezetése nyitott a magyar nyelv oktatásának beindítására, ehhez viszont megfelelő szaktanárra lenne szükség. Megtörténtek az első lépések egy magyar óvodai csoport megszervezésére, ennek egyik akadálya a helyhiány. Itt is szóba került a nyelvtörvénnyel kapcsolatos aláírásgyűjtés fontossága. A közgyűlés munkájában részt vett Sari József.

A gyertyánligetiek a közgyűlésüket a nemrég átadott közösségi ház üléstermében tartották. Eiben Éva elnök asszony beszámolójából megtudtuk, hogy az alapszervezetnek 182 tagja van. Az elmúlt három évben 200 személy kért támogatói nyilatkozatot és kapott vízumot a KMKSZ-en keresztül. Hatvan gyerek tanul a vasárnapi iskolában. Huszonnyolc gyerek jár a magyar óvodába. A KMKSZ középszintű szervezetének támogatásával felújították a ’44-es Gulág-emlékművet a temetőben. Czébely József, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ técsői regionális irodájának munkatársa részletesen beszámolt a pályázati lehetőségekről. Felhívta a figyelmet, hogy figyeljék a pályázattal kapcsolatos felhívást, és bátran pályázzanak. A közgyűlés munkájában részt vett és az elhangzottakhoz hozzászólt Sari József. A közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget.