Visszalépés a kisebbségi joggyakorlat terén Ukrajnában

Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője a tegnap esti strasbourgi plenáris ülésén az ukrajnai nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait sértő napirenden lévő oktatási reformok ellen szólalt fel.

„Aggodalomra ad okot a nemrég nyilvánosságra került oktatási reform, mely a nemzeti kisebbségek rovására módosítaná az oktatási törvény oktatás nyelvére vonatkozó cikkelyét.  A törvénytervezet szerint a nemzetiségi tanulóknak csupán az ukrán nyelv mellett lenne joguk az anyanyelvi oktatáshoz, csak alap- és középfokú oktatás szintjén, és csak azokon a helyeken, ahol az adott nemzeti kisebbség egy tömbben él” – hívta fel a figyelmet a kárpátaljai származású képviselő.

Az október közepén megjelent oktatás nyelvét módosító törvénytervezet ellen a kárpátaljai érdekvédelmi szervezetek is tiltakozó beadvánnyal fordultak az illetékesek hatóságokhoz. Amellett, hogy a törvénytervezet sérti Ukrajna nem ukrán nemzetiségű lakosainak alkotmányos és szabadság jogait, súlyos visszalépést jelent a jelenleg érvényben lévő jogszabályokhoz képest. A fent említett tervezet ellentmond a Koppenhágai Egyezmény 34. pontjának, mely értelmében biztosítani kell a nemzeti kisebbségekhez tartozók számára – az állam hivatalos nyelvének kötelező elsajátítása mellett – az anyanyelvük elsajátításához vagy az anyanyelven folyó oktatáshoz a megfelelő feltételeket.  Továbbá ellentmond az ENSZ nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata 4. cikk 3. pontjának, amely szerint az államok megfelelő intézkedéseket kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek megfelelő lehetőségekkel rendelkezzenek saját anyanyelvük megtanulásához vagy az ezen a nyelven folyó oktatáshoz. Ellentétes a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény szövegével és szellemével is, valamint az Európa Tanács 1201. számú ajánlásával, melyek betartására Ukrajna több nemzetközi egyezmény révén vállalt kötelezettséget.

Ukrajnának, mint az európai integrációt választó országnak, kötelessége betartani a  nemzetközi  megállapodásokat és garantálnia kell a  már érvényben lévő alkotmányos jogokat. Remélem még megállítható ez a nem európai szellemiségű folyamat, mely nagy visszalépést jelent a kisebbségi joggyakorlat terén, és Ukrajna törekedni fog arra, hogy a kisebbségeit tiszteletben tartó jogállammá váljon”- zárta felszólalását Bocskor Andrea.

Strasbourg, 2016. november 22.