A KMKSZ ELNÖKSÉGÉNEK NYILATKOZATA

A KMKSZ ELNÖKSÉGÉNEK NYILATKOZATA

Az elmúlt esztendőben tanúi lehettünk annak a kísérletnek, amely Európa kulturális, etnikai és vallási arculatát kívánja gyökeresen átalakítani. A jelenleg is zajló szervezett migrációs folyamatok alapjaiban veszélyeztetik a hagyományos európai társadalmak stabilitását, működését, s hosszú távon azok létét is.

Magyarország felismerve a veszély nagyságát, erőfeszítéseket tett és tesz a magyar létforma megőrzésére. Ennek legfontosabb feltétele az, hogy az állam megőrizze szuverenitását az ország területén, s önállóan tudja szabályozni a bevándorlás kérdését.

Tekintettel arra, hogy az EU jelenlegi vezetői, az európai polgárok többségének akarata ellenére sem kívánnak intézkedéseket tenni a migrációs hullám megállítása érdekében, fontos, hogy a magyar kormányzat maga mögött tudja a magyarság ez irányú akaratát. Ezen nem csak Magyarország, de az egész magyar nemzet sorsa is múlhat, s vele együtt a határon túli magyarok, a mi sorsunk is.

Ezért fontos, hogy az októberi népszavazáson minden a gyermekei és unokái sorsa iránt felelős magyar állampolgár vegyen részt a népszavazáson és szavazzon nemmel a tervezett kényszerbetelepítésekre.

Ungvár, 2016. szeptember 14.