„Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található”

10+1 éves a Bátyúi Nyugdíjasklub

26 taggal, 2005-ben alakult meg Bátyúban az Együtt Nyugdíjasklub, jelenleg húszan vannak. Közülük 15 asszony eldöntötte, hogy az időskori magány helyett a közösséget és a hagyományápolást választja. Ők azóta vidám műsoraikkal, nótáikkal rendszeres fellépői számos kárpátaljai rendezvénynek. A Nyugdíjasklub megalakulásának tizedik évfordulóját anyagi támogatás hiányában egy év „késéssel”, 2016. szeptember 3-án ünnepelte a bátyúi Ági presszó rendezvénytermében, közösen sorstársaikkal, a kárpátaljai nyugdíjasklubok képviselőivel.

A jubileumi rendezvény kezdetén Balogh Mária, a Bátyúi Együtt Nyugdíjasklub vezetője név szerint köszöntötte azokat az egykor aktív tagokat, akik ma már egészségi állapotuk miatt otthonról szemlélik a klub tevékenységét. A rendezvényen jelen voltak Torzsa István és Faragó László beregszászi magyar konzulok, Dimitrij Taranyenko, Bátyú nagyközség polgármestere, Kacsó Géza református lelkész és felesége, valamint Szántó Edit, a KMKSZ Bátyúi Alapszervezetének elnöke, aki egyben a nyugdíjasklubnak is tagja, továbbá a bótrágyi KMKSZ-alapszervezet küldöttsége Horváth Árpád elnök vezetésével, valamint Csatáry Zsolt, a zápszonyi alapszervezet elnöke.

Kacsó Géza a Példabeszédek könyve 16. részének 31. versét idézve, miszerint: „Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található,” Isten igéje által mutatott rá, hogy az idős ember és annak élettapasztalata érték a család és a társadalom számára is. Majd imájában áldást kért az idős emberekre és a nyugdíjasklubra, hogy munkájukkal továbbra is segíthessék a magyar közösség megmaradását.

Balogh Mária elmondta, hogy a nyugdíjasklub megalakulásától kezdve a hagyományápolás mellett döntött, és ennek a feladatnak mai napig is igyekeznek eleget tenni. „Vannak lélekmélyítő, komoly, őszinte, igaz gondolatokat tartalmazó műsoraink is, de nagyon vidám műsoraink is, az alkalmakhoz illően. Nagyon szeretünk vidám hangulatot teremteni magunk körül, mert úgy gondoljuk, hogy nagy szükségük van az embereknek a vidámságra. És amíg a mi vidám műsorainkat nézik, nemcsak a nézők, de mi is ki tudunk lépni az élet ránk rakta terhei alól. A műsorainkat mindig nagy gonddal állítjuk össze, gondolom, ezt a tevékenységünket a Jóisten is megáldja. Nagyon büszkék vagyunk a tájmúzeumunkra. Összeszedtünk mindent, amit más már kidobott, vagy rég a padláson porosodott. De a mi kezünk nyomán ott minden kis apró tárgy életre kelt. Nagyon sok értéket megőriztünk a jövő nemzedék számára.”

Szántó Edit, a nyugdíjasklub tizenegy évvel ezelőtti megalapítására visszaemlékezve felidézte, hogy a helyi KMKSZ-alapszervezet mellett a nagyközség akkori polgármestere, Beregszászi Ferenc volt az, aki sokat tett a klub megalakításáért, hogy a nyugdíjasok számára teremtsenek egy kreatív közösséget, legyen egy olyan szervezetük, amelyre mindig lehet számítani, el lehet utazni közösen, rendezvényekkel lehet emelni a falu kulturális életének színvonalát. A korai időket idézve elmondta még: „Szólnunk kell még a nyugdíjasklub megszervezése kapcsán Demjén Terézia Ilonáról – aki a kezdetekkor irányította a nyugdíjasklubot –, egy nagyon tehetséges, sokoldalú, érző szívű és sokirányú tevékenységet kifejtő kolléganőről, aki a Bátyúi Középiskolában gyerekek százait tanította írni és olvasni. Sajnos már öt éve nem lehet közöttünk.” Majd arra kérte a jelenlévőket, hogy Ica néniről, és mindazokról, akik a klub tagjai közül már távoztak az élők sorából, egyperces néma főhajtással emlékezzenek meg.

A Bátyúi Együtt Nyugdíjasklub tagjai ezt követően nótacsokrokkal, vidám jelenetekkel, például a humoros balladával, a Lekvárfőzővel szórakoztatták a vendégeiket.

Elismerően szólt a nyugdíjasklub tevékenységéről és az időskorúak társadalmunkban betöltött szerepéről Faragó László magyar konzul, majd egyenként bemutatkoztak a meghívott nyugdíjasklubok képviselői, akik Palágykomorócról, Csapról, Rafajnaújfaluból, Zápszonyból, Nagybégányból, Munkácsról és Beregszászból érkeztek.

Az önfeledt szórakozás és tánc után a lelkekből felszakadt sok szép magyar nóta és népdal, operettrészletek, a ’60-as, ’70-es évek slágerei, amelyeket ma már ritkán énekelnek. Egy spontán énekversennyé alakult a rendezvény, ahol a klubok tagjai felváltva kezdtek bele egy újabb nótába, majd hozzájuk csatlakoztak a többiek. Elmondhatjuk, hogy kitűnő hangulat és vidám szórakozás jellemezte a jubileumi rendezvényt, amely a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének támogatásával valósult meg.

Badó Zsolt