Újítások az alsósok oktatásában

Az Oktatási és Tudományos Minisztérium kollégiumának augusztus 4-i ülésén módosították az alsós osztályok 13 tantervét – jelentette a Dzerkalo Tizsnya hetilap internetes változata. A tanítókat az augusztusi pedagóguskonferenciákon tájékoztatják a részletekről, néhány újítás azonban máris ismertté vált.

A változások nem érintik a tankönyveket, közölte Pavlo Hobzej, az oktatási miniszter helyettese.

„Az volt a feladat, hogy eltávolítsuk a tantervekből a felesleges információkat, egyszerűsítsük a túlzottan elméleti információt. A meglévő standard nem változik, maradnak az eddigi tankönyvek is. Sikerült eltávolítani azokat a témákat, amelyek ismétlődtek a különböző tantárgyaknál, hogy érdekesebb legyen a gyerekeknek, logikusabban legyenek előadva a fontos témák. Mindez azért történt, hogy időt szabadítsunk fel egy kompetens megközelítés bevezetésére, melynek lényege nem annyira az oktatás tartalmában, mint inkább a módszertanában van” – közölte Hobzej.

Az újítások egyike, hogy eltörlik az egy adott téma elsajátítására megállapított fix óraszámot, a tanítók önállóan dönthetnek erről.

A tanulók mostantól ceruzával is elkészíthetik a feladatokat a füzetükben, a tanítóknak pedig megtiltják, hogy piros tollal javítsák ki a hibákat a gyerekek munkáiban. Emellett az Oktatási és Tudományos Minisztérium új követelményrendszert dolgoz ki az 1–4. osztályos iskolások tudásszintjének értékelésére, amely figyelembe veszi a gyerekek életkori sajátosságait.

Ami a tanterveket illeti, az olvasás tantervből például eltávolították az aktualitásukat vesztett szovjet szerzőket, ukránokkal pótolva őket. Az ukránnyelv-programból kikerültek a szavak, mondatok és mondatszerkezetek jelölésének témái.

Korábban Lilija Hrinevics oktatási miniszter bejelentette, hogy a jelenlegi szakaszban Ukrajnában változnak az oktatási szabványok és az oktatás tartalma, s ezzel együtt a tankönyvek tartalma is változni fog.

(zn.ua/Kárpátalja)