62 millió hrivnya felhasználásáról döntöttek a képviselők

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács

Július 28-án került sor a Kárpátaljai Megyei Tanács újabb ülésére, ahol a számos határozat egyikében moratóriumot rendeltek el a települési határokon kívül lévő földek értékesítésére – ezt a megyei földhivatal korábbi visszaélései tették sürgősen indokolttá. A megyei költségvetés első félévi túlteljesítésének köszönhetően újabb pénzeket irányítottak útfelújításra, a közintézmények felújítására és súlyos betegek gyógykezelésére. Áttekintették a képviselők az Ungvári Nemzetközi Repülőtér jövőjét, valamint a megyében zajló illegális fakitermelés okozta károkat érintő kérdéseket, és bizalmat szavaztak a Novini Zakarpattya című megyei lap új főszerkesztőjének.

A képviselők az ülés kezdetén egyperces néma felállással tisztelegtek a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus áldozatainak emléke előtt, közöttük a másfél hónapja elesett ungvári Vaszil Varhára és a técsői járási Volodimir Cirikre emlékeztek. A tanács elnöke, Mihajlo Rivisz bemutatta a képviselőknek Kárpátalja újonnan kinevezett főügyészét, Volodimir Havriljukot.

A megyei képviselők ezúttal 36 kérdésben szavaztak, módosították a költségvetést, az idei első félév költségvetési aktívumát, 62 millió hrivnyát osztottak el a legsürgősebb feladatokra. Megszavazták a képviselők a KMKSZ-frakció által kezdeményezett indítványt, melyben a megyei közgyűlés azt kéri Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiájának elnökségétől, hogy az akadémia kutatóintézetének tulajdonában lévő, de általuk nem használt, 161,5 hektár mezőgazdasági földterületet a beregszászi járási Asztély község határában adják át a községi tanács tulajdonába tartalékföldnek. Örömteli hír, hogy útépítésre és útjavításra Kárpátalja megye a központi költségvetésből kapott 86,5 millió hrivnyát, azzal a feltétellel, hogy 10%-os önrészt biztosít a megye, ennek megfelelően a kárpátaljai megyei tanács is előirányzott erre a célra 8,6 millió hrivnyát. 2,5 millió hrivnyát különítettek el a Beregszászt elkerülő út megépítéséhez szükséges földterületek kisajátítására. Ez azt jelenti, hogy az ehhez szükséges földrészlegeket felvásárolják jelenlegi tulajdonosaiktól egy erre a célra létrehozott bizottság által meghatározott árfolyam szerint. Ehhez még kb. 1 millió hrivnyára lesz szükség, amit Beregszásznak és a Beregszászi Járási Tanácsnak saját költségvetéséből kell előteremtenie. A tartalékalapból sikerült 250 ezer hrivnyát elkülöníteni Erdélyi Béla festőművész mellszobrának elkészítésére, és az ilosvai járási Klimovica (Kelemenfalva) településen történő felállítására.

A KMKSZ-frakció tagjainak minden beadványát támogatta a megyei tanács, így nekik köszönhetően a Beregszászi járásban a Csonkapapi és Hetyen közötti, nagyon rossz állapotban lévő, 2,5 kilométer hosszú közút felújítására a képviselők megszavaztak 199 ezer hrivnyát, Bene Oncsa nevű utcájában az útburkolat felújítására szintén 199 ezer hrivnyát, a Nagylucska–Gát közút izsnyétei, két kilométeres szakaszának felújítására 100 ezer hrivnyát a Tiszaújhely–Karácsfalva útszakaszra ugyancsak 100 ezer hrivnyát irányoztak elő, továbbá az Ungvári járásban a Cservona–Szalóka útszakasz felújításnak befejezésére 100 ezer hrivnyát. A Beregszászi járásban a tiszacsomai óvoda számára egy szilárd tüzelésű kazán megvásárlására és a kazánház rekonstrukciójára 95 ezer hrivnyát szavazott meg a megyei tanács, továbbá a halábori községháza épületének javítására 50 ezer hrivnyát, a Beregszászi 19. Számú Óvoda rekonstrukciójára 1 millió hrivnyát, a zápszonyi kultúrház felújítására 189 400 hrivnyát, a Nagyszőlősi járásban a borzalmas állapotban lévő, beázó tiszakeresztúri községháza épületének rendbehozatalára 150 ezer hrivnyát. Nagybégányban az önkormányzat épületének tetőszerkezete is felújításra szorul, erre 400 ezer hrivnyát, a Nagydobronyi Középiskola dísztermének felújítására, bútorzata javítására 150 ezer hrivnyát, a téglási óvoda számára vízszűrő berendezés megvásárlására és felszerelésére 125 ezer hrivnyát irányoztak elő. Ugyancsak kapott 42 600 hrivnya támogatást a KMKSZ-frakciónak az a beadványa, amely alapján a kőrösmezői magyar közösség által tervezett játéktér és sportpálya felett haladó magasfeszültségű elektromos távvezetéket föld alatti kábelekkel vezetik majd át. Ennek a tervnek a megvalósításához az előzetes tervdokumentáció szerint pontosan 42 600 hrivnya szükséges. Tehát a KMKSZ által kezdeményezett projektekre összesen 4 millió 386 ezer hrivnyát szavazott meg a tanács. Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-es alelnöke a tanácsülés után tudósítónknak elmondta: „Ezek az eredmények azért fontosak a számunkra, mert ezekre a kisebb felújításokra a mi lobbink nélkül, ha nem lennénk ott a megyei tanácsban, akkor valószínűleg soha nem jutna pénz, mert mindig van fontosabb ügy ezeknél. Mi azonban a kisebb települések és elkerülő utak javítására is próbálunk kisebb összegeket kiszakítani a költségvetésből, ezt a törekvésünket ma is siker koronázta. Persze tudjuk, hogy több esetben több pénz kellene, de a jelenlegi gazdasági helyzetben ennyi jut.”

A Kárpátaljai Megyei Tanács a kárpátaljai lakosság érdekeiért kiállva több beadványt fogalmazott és szavazott meg, amit eljuttatnak a központi hatalomhoz. Moratóriumot fogadtak el a települések határain kívül fekvő mezőgazdasági földterületek privatizálásával kapcsolatban. Ugyanis azok a közvetlenül Kijev által felügyelt megyei földhivatal hatáskörébe tartoznak, s azok magánosítása során komoly visszaélésekre derült fény, ezzel kapcsolatos ügyekről már lapunk is beszámolt Nagydobrony kapcsán. A megyei képviselők döntése értelmében nem lehet az említett földeket privatizálni mindaddig, ameddig a kijevi parlamentben nem születik megfelelő döntés az említett földeknek a helyi önkormányzatok hatáskörébe történő átadásáról. A megyei tanács nem ért egyet azzal, hogy a föld, az erdő és a vízforrások tulajdonjogát központosították, kérik ezeknek a döntési jogköröknek a visszaadását helyi szintekre, a megyei és a járási közigazgatási hivatalok hatáskörébe, hogy a mi erdeinkről és vizeinkről, földjeinkről ne Kijevben döntsenek. Beadványban kérték azt is a kormánytól, hogy moratóriumot állapítson meg a közüzemi szolgáltatások július 1-től hatályba helyezett tarifáira, ezek a gáz- és áramárak, valamint más közüzemi díjak ugyanis lehetetlen helyzetbe hozzák a kárpátaljai lakosság nagyobbik részét a megyei tanács képviselői szerint. Ugyanakkor kérték azt is, hogy vizsgálják felül a kihirdetett árakat, és kedvezőbb, az emberek jövedelmével arányos tarifákat állapítsanak meg.

Korábban Barta József kérésére Volodimir Hrojszman miniszterelnök élő televíziós adásban megígérte, hogy a megye területén lévő határátkelőhelyek vámbevételeinek túlteljesítéséből befolyt pénzösszegek 50 százaléka Kárpátalján maradhat, ahogy az már megvalósul a Lembergi, Volinyi, Csernyivci és Odessza megyékben. A miniszterelnöki ígéret ellenére ebben az ügyben még semmilyen előrelépés nem történt, pedig nagy szükség lenne erre a forrásra, amelyből a határátkelőhelyek felé vezető utak és az infrastruktúra javítására lenne mód. A megye beadvánnyal emlékezteti ígéretére a miniszterelnököt, aki maga is elismerte, hogy igazságtalan, hogy az említett pénzösszeget a határ menti megyék közül Kárpátalja nem kapja meg. Kérték továbbá a kormányt, hosszabbítsa meg a Szlovákiával kötött kormányközi megállapodást annak érdekében, hogy újra megindulhasson a légi forgalom az Ungvári Nemzetközi Repülőtéren, ugyanis oda csak a szlovák légtér érintésével tudnak leszállni nagyobb repülőgépek. Szeretnék a megyei vezetők azt is elérni – ezt ugyancsak beadványban kérik a kormánytól –, hogy az erdőgazdálkodók állam felé történő befizetéseinek az eddigi 50 százaléka helyett 80 százaléka maradhasson a helyi önkormányzatok költségvetésében. Továbbá a ma már nem működő állami agrárcégek (egykori szovhozok) felszámolását és azok földterületeinek a helyi önkormányzatok tulajdonába utalását kérik a kormánytól. Továbbá kezdeményezték a veszélyessé vált bustyaházai híd felújítását.

Ugyancsak a csütörtöki ülésén a megyei tanács határozatot hozott arról, hogy amennyiben az országos költségvetés nem finanszírozza tovább a szakképző iskolákat, akkor a megyei tanács és a megyei alárendeltségű városok átveszik azoknak a finanszírozását abban az esetben, ha állami tulajdonból megyei tulajdonba átadják a szakképző intézmények minden vagyonát.

A megyei tanács újabb pénzösszegeket utalt az úgynevezett „Turbota” Programra, amelyen keresztül a súlyos betegségben szenvedő gyerekek és felnőttek életmentő műtéteire tudnak támogatásokat nyújtani, illetve súlyos csapásokat elszenvedő családok számára.

Jóváhagyta a tanács a Kárpátalja és a szlovákiai Eperjesi és Kassai terület közötti együttműködési memorandumot a 2016 májusa és 2017 májusa közötti időszakra.

A képviselők jóváhagyták továbbá a Novini Zakarpattya megyei lap új főszerkesztőjének, Miroszlava Halasnak a kinevezését. Az új főszerkesztő jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik, magyarul jól beszél – remélhetőleg elődjével ellentétben sokkal objektívebben tudósít majd a magyar kisebbség ügyeiről.

Badó Zsolt