A fiatalok kezében van Európa jövője

Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága ma nagy többséggel elfogadta Bocskor Andrea jelentését az EU 2013–2015 közötti időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiájának értékeléséről. „Európa és az európai közösség jövője a fiatalokon múlik, ezért nagyon fontos odafigyelni és támogatni őket az európai és nemzeti alapértékek mentén, és a jelenlegi globalizációs problémák figyelembevételével” − mutatott rá Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő.

A jelentésben vizsgált időszakban a tagállamok folytatták a 2010-ben elkezdett együttműködést, hogy előmozdítsák a fiatalok életminőségének javítását, a foglalkoztathatóságukat, munkaerőpiaci és polgári integrációjukat. A fiatalok körében végzett felmérések szerint 2013 februárjában 23,9%-os negatív csúcson volt az ifjúsági munkanélküliség Európában, mely 2015 novemberére 20%-ra csökkent. „Az eredmények fényében elmondható, hogy sok területen van előrelépés, de további intézkedésekre van szükség az ifjúsági munkanélküliség csökkentése, az életminőség és jövőkép javítása, illetve az egyenlő esélyek megteremtése érdekében. A tendencia országonként változó, van olyan tagország, ahol a munkanélküliség még mindig 40% körül van”- fogalmazott a néppárti képviselő. Mindezen célok eléréséhez uniós, de leginkább tagállami szinten módszeresebb, hatékonyabb együttműködésre van szükség számos szakpolitikai területen, így például a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociálpolitika, az ifjúságpolitika, valamint a kultúra és sport területén is. Bocskor Andrea kiemelte: fontos az ifjúsági programokhoz megfelelő uniós pénzügyi eszközt biztosítani, mint pl. az Erasmus+, az Európai Szociális Alap, a Horizont 2020, az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés.
A függetlenség megteremtése és a felelősségteljes családalapítás szempontjából igen fontos a stabil és jó minőségű munkahely, a biztonságos környezet. Mindezek alapját a jó oktatási és képzési rendszer tudja megadni. „Európának a népesség elöregedése miatt sürgősen aktivizálnia kell a fiatalokat, ösztönöznie a családalapítást, gyermekvállalást” – emelte ki az oktatási bizottság fideszes alelnöke.
A jelentés aláhúzza a család, az iskola és az egyházak szerepének fontosságát a fiatalok egészséges fejlődése, szocializációja során, mindemellett kiemeli a helyi és regionális közösségek bevonását az ifjúságpolitikába. Hangsúlyozza továbbá az anyanyelv és a többnyelvűség fontosságát, a nemzeti jogszabályok és az európai elvek alapján. E tekintetben a tagországoknak érdeke, hogy fenntartsanak olyan intézményeket, amelyek garantálják a nemzeti vagy nyelvi kisebbségek anyanyelvén történő oktatást.
A dokumentum sürgeti a tagállamokat, hogy az ún. NEET-fiatalok (nem foglalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben sem részesülők) számára biztosítsanak felzárkóztatási lehetőségeket. „Mindez a politikai döntéshozók, a fiatalok, és a fiatalok képviselői közötti aktív, strukturált párbeszéde során kell, hogy megvalósuljon” – húzta alá Bocskor Andrea.
Végezetül a jelentés a tagállamok mellett az Európai Bizottságtól is kiemelt segítséget vár a tehetséggondozási programok és a tehetséggondozással foglalkozó intézmények támogatásában.
Forrás: