Elvették a dobronyi tanítók, egészségügyi dolgozók földjét

Nagydobronyiak földrészlegeinek védelmében kellett síkra szállnia Brenzovics László parlamenti képviselőnek minap. A magyar honatya a nemzeti rendőrség kárpátaljai megyei vezetőjéhez, a megye ügyészéhez, valamint az Állami Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Szolgálat (Derzsgeokadasztr) megyei vezetőjéhez címzett képviselői beadványaiban kért magyarázatot a Derzsgeokadasztr kárpátaljai főosztályának eljárására.

Brenzovics László beadványában leírja, hogy Olekszandr Szo­lom­ko, a Volóci Járási Tanács képviselője hozzá intézett levelében arra kérte, járjon el bizonyos, a Derzs­geo­ka­dasztr kárpátaljai megyei főosztálya által kiadott rendelkezések törvényességi felülvizsgálata és megsemmisítése érdekében.

Szolomko leveléből és az ahhoz mellékelt dokumentumokból kitűnik, hogy 2016 áprilisának végén a Derzsgeokadasztr kárpátaljai megyei főosztálya rendeletileg hozzájárult a 2014880900:10:015:0003 és 2014880900:10:015:0004 kataszteri szám alatt nyilvántartott, Kárpátalja megye Ungvári járása Nagydobronyi Községi Tanácsának területén, a településhatáron kívül elterülő földrészlegek felosztásához. Ugyanezen rendeleteivel a hivatal megadta az engedélyt a földrendezési tervek elkészítésére, melyek értelmében a földrészlegeket egyéni gazdaságok kialakítására utalják ki. A két földterület együttesen kis híján 29 hektárt tesz ki, s a hivatal határozatai azokat állami tulajdonú földként említik.

Azonban az Ungvári Járási Állami Adminisztráció vezetője 2002. 11. 19-i, 439. számú rendeletével a szóban forgó földrészlegeket a „szociális szféra dolgozóinak” tulajdonába adta egyéni gazdálkodás céljaira – derül ki Szolomko leveléből. Ennek alapján 338, úgynevezett régi típusú földtulajdont igazoló állami okmányt állítottak ki, egyenként 0,23 ha területre, amelyeket azonban nem tápláltak be az Állami Földkataszter automatizált rendszerébe.

(Brenzovics László lapunknak jelezte, a szociális szféra földhöz jutott dolgozóin mindenekelőtt a helyi, azaz nagy­dob­ronyi oktatási-nevelési, valamint egészségügyi intézmények munkatársait kell értenünk akiktől most – tudtuk és beleegyezésük nélkül! – elvették földrészlegüket. A Derzsgeokadasztr mostani, vitatott rendeleteinek másolataiból ráadásul az is kiderül, hogy azokat lvivi, Lviv és Voliny megyei, kisbereznai, illetve ungvári illetőségű személyek nevére állították ki.)

A fentiekre való tekintettel, a nagydobronyi földtulajdonosok jogainak védelmében a parlamenti képviselő arra kérte beadványában az illetékes igazságügyi és földhivatali vezetőket, hogy vizsgálják felül az említett, a Derzsgeokadasztr megyei főosztálya által kiadott rendelkezések jogszerűségét.

A Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-frakciója magyarázatot vár a Derzsgeokadasztr vezetőjétől arra vonatkozóan, miért ad át a hivatal korábban már tulajdonba adott földrészlegeket nem kárpátaljai illetőségű személyeknek – jelezte lapunknak Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyettese. A frakció kíváncsi volna arra is, vajon a hivatal a rendelkezések kiadása előtt kikéri-e az érintett önkormányzatok véleményét, ahogyan azt a kormány vonatkozó rendelete előírja számára.

Barta József elmondta továbbá, a KMKSZ-frakció interpellációjával párhuzamosan a Kárpátaljai Megyei Tanács tájékoztatást kér a Derzsgeokadasztrtól arról, hogy az utóbbi időben hány hasonló rendelkezést adtak ki a megye területére vonatkozóan, s ezek mekkora hányada jutott nem kárpátaljai illetőségű személyeknek.

ntk