Boldog iskola pályázat

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára a Boldog iskola és az Örökös boldog iskola cím elnyerésére.

Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fővédnöke prof. dr. Bagdy Emőke.

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.

Jelenleg több mint 1000 csoportban tartanak már boldogságórákat. A jelen pályázattal elnyerhető Boldog iskola címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeknek megfelelően – legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartottak legalább egy boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

Az Örökös boldog iskola címre olyan intézmény pályázhat a következő tanévben, mely Boldog iskolaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információt a következő oldalon találhatnak az érdeklődők: http://boldogiskola.hu/.

(boldogiskola.hu/VV)