Polgárőr-továbbképzés Mezőgecsében

Április 22–24. között került sor a kárpátaljai polgárőrök első továbbképzésére, amelynek keretében a Kárpátalján már működő polgárőrségek delegáltjai megismerkedhettek az Ukrajnában hatályos, polgárőrségekre vonatkozó törvényi háttérrel és a polgárőrség hatáskörével. A rendezvény alatt a magyarországi Országos Polgárőrszövetség (OPSZ), illetve a helyi rendőrség képviselői szakmai előadások keretében készítették fel a részt vevő kárpátaljai polgárőröket jövőbeni feladatuk hibátlan elvégzésére. A képzésnek a mezőgecsei Fazekas panzió adott otthont.

A képzés megnyitóján elsőként Horváth Róbert, az OPSZ alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Az alelnök örömét fejezte ki amiatt, hogy a Magyarországon már régóta működő polgárőrszervezet megoszthatja tapasztalatait végre itt, Kárpátalján is. Mint elmondta, a szervezet nagyon szívesen segít ezeknek a civil rendvédelmi mozgalmaknak szerte Európában, ugyanis a magyar mintára több nyugati országban – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – jöttek létre polgárőrségek. Horváth Róbert alelnök beszéde végén reményét fejezte ki, hogy Kárpátalján is ugyanazzal az eszmeiséggel működik majd a polgárőrség, mint Magyarországon, majd átnyújtotta egy szeletét annak az OPSZ és a magyar kormány által biztosított 10 millió forintot érő, a polgárőrség munkáját megkönnyítő eszközcsomagnak, amelyből minden működő csapatnak egységcsomagot adnak majd. Az eszközcsomagban kétnyelvű feliratos mellények, forgalomirányító táblák, mágneses autófeliratok, villanylámpák, távcsövek és rádió adó-vevő készülékek vannak.

A Munkácsi Járási Államigazgatási Hivatal elnöke, Szerhij Hajdaj beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben a polgárőri mozgalmak rendkívüli fontosak. Mint elmondta, jelenleg Ukrajna az átalakulások korát éli, amely alól a rendőrség sem kivétel. A jelenlegi „milícia” „políciává” változik, s míg az átalakítás folyamata zajlik, a polgárőrség működése megkönnyítheti a helyi rendőri szervek munkáját. Elmondása szerint a körzeti rendőr bár ismeri körzetét, de nem ismeri jobban azt a települést és az azt alkotó utcákat, mint az ott lakó helyi polgárőr. Hajdaj elmondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Munkácsi járásban megalakult polgárőr-alakulatok megfelelően működjenek. Hozzátette, hogy eddig még csak a többségben magyarok lakta falvakban alakultak polgárőrszervezetek, az ukrán többségű településeken az elképzelés még gyermekcipőben jár. Az elnök megköszönte a magyarországi támogatást, majd hozzátette, hogy mivel az eszközcsomagban nincs elsősegélytáska, ezért ezt a Munkácsi Járási Adminisztráció fogja pótolni.

Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, illetve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke beszédében hangoztatta, hogy a közrend és a közbiztonság biztosítása az állam feladata, de nem véletlen, hogy a polgárőrség koncepciója már az antik római kultúrában is felfedezhető, mint ahogy az sem véletlen, hogy számos európai országban működnek polgárőrszervezetek. Az elnök szerint ez természetes, hiszen a szubszidiaritás elve is ezt diktálja – amit Ukrajnának is meg kellene honosítaniaa az adminisztratív reform kapcsán. „A helyi problémákat ki ismerné jobban, mint a helyi emberek, és ki tudná ezeket jobban megoldani, mint ők. Éppen ezért én fontosnak tartom ezt a képzést. Kívánom, hogy a munkájuk legyen eredményes” – zárta beszédét a KMKSZ alelnöke.

Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul az eseményt „európai jelentőségűnek” értékelte, mivel egyáltalán nem természetes az, hogy egy EU-tagország, valamint egy, az EU felé törekvő ország ilyen érzékeny területen, mint a közbiztonság, közelítsen egymás felé, tapasztalatcserét, összejövetelt tartson. Mint elmondta, nagyon jó az, hogy Magyarország és Kárpátalja viszonya megérett arra, hogy bizalmatlanság nélkül tudnak jelen lenni az ukrán közbiztonságért felelős szervek képviselői, valamint a kárpátaljai polgárőrök, hogy egy diskurzus keretében tegyenek a közös célért: Kárpátalja lakosságának biztonságáért. A főkonzul beszédében az egyik legfontosabb együttműködési momentumnak minősítette a polgárőrképzés rendezvényét. Szerinte a polgárőrség működéséből gazdasági előnye is származhat Kárpátaljának. A kelet-ukrajnai háború, illetve a munkácsi események miatt Kárpátalját nem látogatják a külföldi turisták úgy, mint régebben. Ha elterjed Kárpátaljáról, hogy biztonságos, hiszen az itteni emberek tesznek azért, hogy biztonságos legyen, a külföldi turisták ismét bizalommal látogatják majd Kárpátalját.

Orosz János, a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Egyesület elnöke beszédében megköszönte Magyarország és az OPSZ segítségét.

A rendezvényre a megyei rendőrkapitányságról is érkeztek képviselők.

A megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőző osztályának vezetője a rendezvényen elmondta, hogy örvendetes az, hogy az ukrán rendőrség mellett a polgárőrség is segít a rend fenntartásában. Reményét fejezte ki aziránt, hogy a képzés alkalmával hasznos információkhoz juthatnak hozzá és hasznos tapasztalatcserét folytathatnak a résztvevők, így a rendőrség tagjai is.

A megnyitó után a megyei rendőrkapitányság képviselői tartottak előadást a polgárőrségnek az Ukrajnában érvényes törvényi hátteréről, valamint Mester András, a képzés házigazdája, Mezőgecse polgármestere, a KMKSZ önkormányzati és gazdasági titkára tartott előadást a polgárőrség szerepéről a közbiztonságban.

A hétvége során a képzés résztvevői ismereteket szerezhettek a polgárőrség kialakulásáról és szerepéről. Cidor Mihály, a Nyíregyháza-Borbánya Polgárőr-egyesület elnöke az előadásában kitért a polgárőrség helyére és szerepére a magyar közrend és közbiztonság alakításában vagy éppen a társadalmi bűnmegelőzésben. Valamint előadásában taglalta a közbiztonság fogalmát, a közbiztonság-érzet meghatározó tényezőit.

Dr. Orosz Tamás, az OPSZ Etikai Bizottságának tagja a polgárőrség magyarországi törvényi alapjairól beszélt.

Horváth Róbert, OPSZ ifjúsági, sport és karitatív ügyekért felelős alelnöke A polgárőrség szerepe a biztonságos életstílus alakításában címmel tartott előadást, valamint beszélt a hétköznapi magatartásformákról a bűncselekmények megelőzése érdekében.

A képzés keretében a polgárőrök többet megtudhattak a biztonságos környezet kialakításáról, az idősek és a gyermekek védelméről, a munkatevékenységek biztosításáról.

A képzés utolsó napján polgárőrök egy összegző-értékelő gyűlés keretében megbeszélték az elsajátított elméleti ismereteket. Ezt követően megegyeztek egy következő alkalomban, amely során a hangsúlyt a polgárőrök tevékenységének gyakorlati megvalósítására helyezik majd.

Szaniszló Róbert