Első lépés szociális program – pályázati felhívás

A „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az „Első lépés” szociális programban való részvételre.

A szociális program célja:

életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló nagycsaládok részére

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

  • a családi összetételről szóló igazolás
  • személyi igazolvány és identifikációs kód másolata jól olvasható minőségben
  • az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek)
  • a kérvényben rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban
  • gazdálkodási terv

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak

  • az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság terem, 116. sz.), tel.: 0959131021, 0673124295;
  • Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, tel.: 0673124353;
  • Verbőcön, Gál Istvánnál, tel.: 0961700744.

A pályázatok beadásának határideje: 2016. május 31.

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.