Parlamenti képviselők bírósági döntéssel akarják kötelezni a Kormányt a kisebbségi jogok tiszteletben tartására

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács képviselői: Anton Kissze, az Ukrajnai Bolgárok Szövetségének elnöke és Brenzovics László, a KMKSZ elnöke keresetet nyújtottak be a Kijev Városi Körzeti Közigazgatási Bírósághoz. Keresetükben a parlamenti képviselők és kisebbségi vezetők felhívják a figyelmet az ukrán kormány azon jogsértésére, melyet a 2015.02.15-i 157-VIII sz. a Territoriális közösségek önkéntes egyesüléséről szóló törvény végrehajtása céljából, meghozott 2015.04.08-án kelt 214. sz., az életképes összevont közösségek (hromádák) kialakításának módszertanát tartalmazó Kormányrendelet tartalmaz. Történetesen arra, hogy a nevezett törvény előírása szerint a községek összevonásáról szóló döntések előkészítésénél, számos más kritérium mellett, kötelezően figyelembe kell venni az adott települések lakosságának etnikai összetételét is. Ugyanakkor a kormány végrehajtási rendelete ezt az előirtást nem tartalmazza.

A keresetet benyújtók szerint ezzel Ukrajna Miniszteri Kabinetje, alapjaiban vette semmibe a működését szabályzó alkotmányos és törvényi előírásokat, melyek egyértelműen kimondják, hogy a kormány által meghozott jogszabályoknak teljes egészében egyezniük kell az adott tárgyban meghozott magasabb rendű jogszabályok szellemével és betűjével. Valamint megállapítják, hogy a nemzetiségi kritérium figyelmen kívül hagyása a közigazgatási rendszer megváltoztatása során alapjaiban sérti a nemzetiségi kisebbségek Alkotmányban, nemzetközi dokumentumokban és egyéb jogszabályokban foglalt olyan alapvető jogait, mint a szülőföldhöz való jog, a közigazgatási határoknak a nemzeti kisebbségek számára előnytelen megváltoztatásának, az előnytelen bánásmódnak valamint a hátrányos megkülönbözetésnek tilalma.

Tekintettel arra, hogy a kormányhoz e tárgyban történt folyamodványaik nem értek célt, a képviselők kérik a bíróságot, hogy kötelezze Ukrajna Miniszteri Kabinetjét a nevezett rendeletének módosítására, vagyis a nemzeti kisebbségek törvényben meghatározott joginak maradéktalan szavatolásra.