A közutak felújítása lenne a legsürgetőbb feladat

Beregszászi Járási Tanács

Március 23-án ülésezett a Beregszászi Járási Tanács, közel 30 napirendi pont ügyében döntöttek a képviselők.

Először Vass Ottó beadványáról döntött a képviselőtestület. A KMKSZ-es képviselő azt kezdeményezte, hogy az illetékesek számoljanak be a járásban működő autóbuszos személyszállítás helyzetéről, különös tekintettel a Beregszász–Kígyós–Nagybereg–Beregújfalu útvonalra, ahonnan a kialakult helyzet miatt nehezen jutnak el a lakosok a munkahelyeikre.

Bíró Tibor UMDP-s képviselő kérésére elnapolták a kaszonyi gyógyfürdő körüli védőzóna kialakításával kapcsolatos döntést.

A Beregszászi járás közúthálózatának állapotról Jurij Iszak, a Kárpátaljai Útkarbantartó Vállalat Munkácsi Részlege Beregszászi Fiókjának a vezetője számolt be, aki elmondta, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak, hisz a közutak sok helyen balesetveszélyessé váltak a járás területén, ugyanakkor felújításra még egyetlen fillért sem kaptak. Ennek ellenére saját erőből hozzáfogtak a munkához, a Gát és Beregszász közötti főutat felújították. Jelenleg a jelentősebb útfelújítások megkezdése kijevi döntéstől függ, melyet már kezdeményezett Brenzovics László parlamenti képviselő, valamint kezdeményezték a megye vezetői is. Jurij Iszak elmondta még, hogy amennyiben lesznek források az útfelújításokra, akkor elsőként az asztélyi határátkelő felé vezető utat, majd a Tiszaújlak felé vezető főutat újítja fel a vállalat, majd csak azután kerülhet sorra a Bátyú és Jánosi közötti főút.

Mészáros Zsolt, a Za­kar­pat­haz Rt. nagyszőlősi igazgatóságának beregszászi részlegvezetője beszámolt a gázszolgáltató vállalat által tervezett fejlesztési és felújítási munkákról.

Számos programot fogadott el a járási tanács, közöttük a KMKSZ megyei tanácsi frakciója által kezdeményezett fejlesztéseket. Ezeknek köszönhetően 200 ezer hrivnyát fordítanak a Harangláb és Beregsom közötti útszakasz javítására, 170 ezer hrivnyát Csonkapapiban az óvoda tetőszerkezetének javítására, Tiszacsomán az óvoda számára új kazán vásárlására és a kazánház rekonstrukciójára 250 ezer hrivnyát, a beregújfalui orvosi rendelő teljes felújításának befejezésére 400 ezer hrivnyát; továbbá Haláborban az óvoda nyílászáróinak cseréjére 120 ezer hrivnya, Beregsomban a polgármesteri hivatal épületének renoválására 101 ezer hrivnya, Hetyenben az óvoda ablakainak cseréjére 55 ezer hrivnya, Kaszonyban a művészeti iskola épületének javítására 300 ezer hrivnya lett előirányozva.

Műfüves futballpályák építését is támogatja a járási tanács a Beregszászi járás területén. Első körben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban, Bátyúban és Nagybégányban épülő pályák kaptak támogatást. Sin Józsefnek, a tanács elnökének és a magyar megyei képviselőknek a javaslatára a programba többek között bekerültek Gut, Kaszony és Badaló községek is, ahol ugyancsak építenek műfüves focipályát. Elhangzott, hogy a lehetőség minden beregszászi járási település számára adott, ha vállalják, hogy önerőből megépítik a pálya alapját.

Reagálva a Nagy­mu­zsaly­ból indult kezdeményezésre, a rendvédelmi szervek munkájának támogatása céljából a járási tanács szeretné térfigyelő kamerarendszerrel felszerelni a Beregszászi járás fontosabb csomópontjait, a jövőben erre a célra szeretnének anyagi forrásokat átcsoportosítani.

A Beregszászi Járási Tanács elfogadta a romákat segítő programját is, melynek keretében először Bótrágy községben a roma telep utcáinak nevet adnak, és az ott lévő lakóházakat hivatalosan regisztrálják. Ez azért vált sürgősen megoldandó feladattá, mert számos szociális kedvezmény és támogatás ehhez kötött. A Beregszászi járásban, mint kiderült, súlyos a helyzet, mert a roma lakosság jelentős részének a pontos lakcíme nincs meghatározva a hatóságok nyilvántartásában. Támogatja a tanács a járásban élő tehetséges fiatalok részvételét a megyei és köztársasági tantárgyi olimpiákon és tanulmányi versenyeken. A járási adminisztráció javaslatára a képviselők megszavazták Ukrajna Biztonsági Szolgálatának fejlesztési programját is.

A Beregszászi Járási Tanácsban első esetben került sor a képviselők név szerinti szavazására a napirend minden egyes kérdésében. A járási tanács apparátusának és a megválasztott titkárságnak köszönhetően ez az új rend zavartalanul és jól működött.

B. Zs.