Évértékelő közgyűlést tartott a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete

„Lépésről lépésre visszük előrébb a kárpátaljai magyarok ügyét”

Március 19-én tartotta soros évértékelő közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Középszintű Szervezete a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola nagytermében.

A napirendi pontok elfogadása után Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, a megyei tanács első elnökhelyettese tartotta meg évértékelő beszámolóját. Elmondta, hogy a körülmények – a kelet-ukrajnai konfliktus, az országos gazdasági helyzet és az azzal kapcsolatban álló elszegényedésből eredő nagymértékű elvándorlás – ellenére sikeres évet zárt a szervezet. „Sikerült megállítanunk a kárpátaljai magyarság tömeges elvándorlását” – jelentette ki Barta József, akinek elmondása szerint mindez annak köszönhető, hogy a kárpátaljai magyarság háta mögött tudhatja Magyarország kormányát, valamint sikerült a kulturális szövetségnek, a másik kárpátaljai magyar társadalmi-politikai szervezet, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek (UMDSZ), valamint a történelmi egyházaknak összefogniuk. Az elmúlt évben a magyar állam több olyan, különböző pályázatok keretében elérhető forrást biztosított a magyarság számára – a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány koordinálásában –, amelyek képesek megtartani elszakított nemzetrészünket szülőföldjén. Bár Barta József megjegyezte, hogy a források szétosztásának mechanizmusa még nem tökéletes, de a szándék jó: „Nem az a probléma, hogy olyan is részesül támogatásban, aki esetleg nem érdemli meg, az a probléma, ha az, aki megérdemli, nem kap támogatást” – hangsúlyozta az elnök. Mindezek mellett az elnök felvetette az önkormányzatoktól és különböző egyházi, karitatív szervezetektől érkező anyagi támogatások megfelelő koordinálásának szükségességét, annak érdekében, hogy azok megfelelő arányban legyenek elosztva, és a megfelelő helyre érkezzenek.

Barta József beszédében kiemelte a tavalyi önkormányzati választásokon elért eredményeket – a rendkívül nagy „magyarhiány” ellenére csaknem olyan részvételi arányban képviseltette magát a magyarság, mint az ukránok – mondta az elnök –, aminek köszönhetően sikerült kulcsfontosságú pozí­ciókat szerezni a különböző szintű tanácsokban, ami meghatározhatja a magyarság közeljövőjét. „Meg tudtuk valósítani az egyik legfontosabb célt: a megfelelő súllyal való jelenlétet és a szükséges érdekképviseletet a különböző önkormányzati döntéshozó szervekben” – hangsúlyozta Barta József, majd hozzátette, hogy ezzel a kárpátaljai magyarság megmutatta az anyaországnak azt, hogy a vidéken elő magyarság életképes közösség.

Az elmúlt év szervezeti tevékenységével kapcsolatban Barta József elmondta, hogy sikerült a Nagyszőlősi járásban több intézményen segíteni az Európai Unió Keleti Partnerségprogramjának és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának segítségével: kicserélték a Péterfalvai Kölcsey Ferenc Középiskola nyílászáróit, valamint a Nevetlenfalui Művészeti Iskolának szánt épületben is felújították a fűtési rendszert.

A középszintű szervezet kulturális tevékenységével kapcsolatban az elnök elmondta, hogy a háborús helyzet miatt nem sikerült annyi kulturális rendezvényt lebonyolítani a Nagyszőlősi járásban, mint amennyi tervben volt, de így sem volt inaktív a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete. Barta József a megtartott rendezvények közül kiemelte a nagyszőlősi KMKSZ-aktivisták számára megszervezett honismereti kirándulást, a Bartók Béla-emlékhangversenyt, a szervezet tartott sport- és gyermeknapi rendezvényeket Aklihegyen és más helyszíneken – ehhez hozzátette, hogy az Aklihegyen tartott rendezvényen részt vevők száma több volt a településen lakók lélekszámánál. „Rendkívül jó közösségteremtő kezdeményezés” – értékelte a programot Barta József. A KMKSZ támogatásával tartott komolyzenei hangversenyt a Tiszaújlaki Művészeti Iskola, valamint ifjúsági focitornát rendezett Karácsfalván a salánki, a tiszakeresztúri, a verbőci és a mátyfalvai alapszervezet, amelyet idén is megismételnek, de ezúttal már a hölgyeknek is teret adva. Mindezek mellett az elnök beszámolt még több más, a járásbeli alapszervezetek és a megyei KMKSZ által szervezett rendezvényről is, amelyek között szerepeltek a március 15-i és az ’56-os, illetve a málenykijrobot-megemlékezések is.

Az elnök beszámolója végén hangsúlyozta, hogy a gyengébb aktivitást mutató települések KMKSZ-alapszervezetei igyekezzenek lépést tartani a többi, aktívabb alapszervezettel, akár tanulni tőlük, hiszen a KMKSZ-nek alapszabályában is megfogalmazott kötelessége a kárpátaljai magyarság kulturális hagyományainak életben tartása, valamint továbbadása, közösségének formálása, amit ezeken a rendezvényeken keresztül is el lehet érni.

A közgyűlésen dr. Bren­zovics László, a KMKSZ elnöke, az Ukrán Parlament képviselője is felszólalt. Elmondta, hogy a jelenlegi, nem túl kedvező ukrán politikai és gazdasági helyzet miatt létrejött kihívásokat a nagyszőlősi középszintű szervezet eddig sikeresen leküzdötte. A legnagyobb kihívásként a választásokat jelölte meg az elnök. Brenzovics László elmondta, hogy ott, ahol a két érdekvédelmi szervezet összefogott, jó eredmények születtek, megkerülhetetlen politikai erővé vált a magyarság politikai apparátusa. Ennek eredményeképpen az elnök példaként említette: a hamarosan megalakuló, a magyar iskolák felügyeletével foglalkozó megyei szintű részleg, valamint mind az egészségügyi, mind pedig a kulturális osztály vezetőhelyettese a KMKSZ jelöltje lett. „Ilyen sikereket korábban soha nem értünk el” – mutatott rá a KMKSZ elnöke az elért eredmények kapcsán, majd hozzátette, hogy a jelenlegi megyei tanács által infrastrukturális fejlesztésekre kiutalt forrásokból több szeletet sikerült magyar érdekeltségű projektre összpontosítani.

Az elnök a különböző, a magyar állam által biztosított, a KMKSZ koordinálásával működő támogatások (pedagógusi, orvosi, betegellátói, iskolai és óvodai étkeztetési támogatások) mellett szintén beszélt a határ menti településektől, önkormányzatoktól beérkező támogatások koordinációjának hiányáról. A problémát az elnök abban látja, hogy senki sem tudta megfelelően adminisztrálni a beérkező összegeket, majd elosztani azokat. Brenzovics László a támogatásokkal kapcsolatban még megjegyezte, hogy az idei évben továbbra is lehet majd pályázni, valamint a már meglévő támogatások kiegészülnek egy új programmal, amely a helyi vállalkozásokat segíti majd. „Ezek korábban nem látott mértékű támogatások” – fogalmazott Brenzovics László, majd elmondta, hogy a magyar kormány a múlt szerdai gyűlésén jóváhagyott 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kárpátaljai mikroprojektekre, valamint 20 milliárd forintnyi rendkívül kedvezményes, több éves lefutású hitelkeretet, amit a KMKSZ-en keresztül pályázhatnak majd azok, akik számára a részletes pályázati terv elkészül. Az említett támogatásról az elnök még nem tudott konkrétumokkal szolgálni.

A szervezet össztevékeny­ségével kapcsolatban Brenzovics László beszéde végén elmondta: „Én azt hiszem, ebben az évben is folytatjuk eddigi tevékenységünket, és annak ellenére, hogy milyen helyzetben van az ország, milyen pattanásig feszült a helyzet, én abban bízom, hogy azokat a kárpátaljai magyarokat, akik itt maradtak, és itt is akarnak maradni a jövőben, sikerül egyesítenünk, és ebben az évben, mint ahogy a múlt évben is, számos apró eredményt el tudunk majd érni, és fokozatosan, lépésről lépésre visszük előrébb a kárpátaljai magyarok ügyét.”

A gyűlésen felszólalt még Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) elnöke is, aki az ISZ újraalakulásáról, tevékenységéről és tagságáról beszélt. Elmondta, hogy az Ifjúsági Szervezet továbbra is várja a fiatalok jelentkezését, hogy azok alapszervezetekbe tömörülve megkezdjék a kárpátaljai magyar fiatalok közösségének erősítését. Az elnök elmondása szerint az ISZ eddig több pályázatot sikeresen megnyert, így ebben az évben elhárultak az anyagiak hiányából fakadó akadályok, és a szervezet több programmal és rendezvénnyel készül a 2016-os évre.

A napirendi pontoknak megfelelően a közgyűlés elfogadta a Virág László által vezettet mandátumvizsgáló bizottság, a Gorondi Albert által vezetett ellenőrző bizottság, illetve a Kész Barnabás vezette etikai bizottság jelentését.

A közgyűlés a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének munkáját kielégítőnek találta.

R. Sz.